1816-14 Helene Sophie Petersen

Helene Sophie ble födt paa prestegaarden Kongseeg i Sem 5 november 1787. Hun ble döpt[i] 11 dager senere, den 16 november. Da ble fadrene Justicieraadinde Blom; Jomf: Anne [NN] [NN]; Byfoged Wiger [?]; Student Friderik Larsen; og Pastor Kristian Arntzen.

Foreldrene var Sognepresten i Sem, Morten Smith Petersen, og hustruen, Antonette Augusta Krog – han i midten av 30-aarene paa denne tiden, hun i slutten av tyve-aarene.

Helene Sophie var uten tvil i slekt med Joachimine Christiane Schmidt[ii] som, imidlertid var en del eldre og födt omkring 1778 – för foreldrene var flyttet til Sem, med mindre hun var en meget yngre söster av Morten. Om presten og hans karriere kan man finne en hel del i bygdeboken for Sem og Slagen[iii]: han var prest i Sem fra 1780 til 1825!

I 1801[iv] finner man familien pa prestegaarden: Morten Smith Pedersen er naa 50 aar gammel, Antonette Augusta Krog, 42. Helen hadde flerfoldig sösken: Christine Bergithe Svane (15); Friderich Anton (12); Christine Sophie (9); og Morten (3). Det var et noksaa stort hushold: foruten familen var der en assisterende prest, den 65 aar gamle og ugifte Lars Honning bodde hos dem som „informator”, altsaa huslärer. De hadde to tjenestepiker og to mannlige tjenestefolk: Else Akstensdatter, 30 aar og ugift; Anne Maria Galsdatter, 22 og ugift; Jens Larsen, 19 og ugift; Samt Abraham som var 40 og gift. Konen het Anne Hansdatter – hun var ogsaa 40, men var gift for annen gang. Sammen hadde de datteren Maren Olia som na var 3 – og ugift.

Noksaa snart efter folketellingen maa Helene Sophie väre blitt konfirmert, men det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for dette. Og saa blir hun usynlig frem til hun gifter seg nesten 15 aar senere.

Helene Sophie giftet seg, 27 aar gammel, med enkemannen, organisten og klokkeren til Sandeherred, den 45 aar gamle Hans Tvethen[v] fra Angiäld. Helene Sophie bodde fremdeles hjemme paa Kongseeg da bryllupet[vi] stod 2 november 1815. Forloverne var Hr: Kiöbmand Christopher Hvidt og M: Smith Pedersen.

Tveten hadde tidligere värt gift med Gunill Susana, f Lund, Lier, men hun var död ikke saa lenge i forveien: hun gikk bort 4 og ble begravet[vii] 11 mars 1815, 68 aar gammel men de hadde ikke noen barn sammen.

Förste barn av dette ekteskapet var Morten som ble födt i Sandefjord 8 september og döpt[viii] 7 november 1816. Foreldrene var « Oranist » Hans Tveten[ix] og Helenen [sic] Sophie föd Petersen fra Sandefjord. Fadrene ble Mad : Anthonet Augusta Petersen fra Slagens Prästegaard ; Mad : Warendorf i Sandefior [sic]; Jomfru Olsen hos General Mayländer; Hr Capit H: Ager; Hr [NN] : Hvidt ; Hr Melsom ; Hr Berg ; og Hr [NN] Schröeter : ikke färre enn aatte stykker!

Neste barn var en pike, Susanna Mathea, som kom til verden 6 september 1818 og ble döpt[x] 13 januar 1819. Hun fikk fadrene Fru Oberstinde Gaarder; Jomfru Andrea Bull; Hr Pastor Petersen fra Jarlsberg; Consul Warendorph, Sandefjord; Lieut A:S: Schröeter; Christ. Waale; og Ludvig Höst, Fuldmegtig, Sandefjord.

To-og-et-halvt aar senere fikk Helene nok en pike. Hun ble födt 22 mai og döpt[xi] 30 august 1821 og fikk da navnet Anthonnette Augusta efter mormoren og fadrene Hr Grosserer Hvidt; Hr Christ. Waale; Hr Lieut Gaarder; Hr Studio: M. S. Petersen; Hr Studio: W: N: Schröeter; Mad Endresen i Aasgaardstrand; Jomfru I: M: Berg; og Jomfru Hagemann. Efter at det i menigheten har värt helt fast at der skulle väre fem fadre, fört opp i et fast skjema: gift kvinne, ugift kvinne, og tre menn er dette snudd paa hodet i dette tilfellet. Man mistenker at Tveten var en anelse snobbete – eller saa er det en ny tid som begynner aa vise seg, og dytte kvinnene enda lenger tilbake i bakgrunnen.

Aaret efter döde sösteren Joakimine Christine Andersen F Smidt, 45 aar gammel, i Sandefjord natten[xii] mellom 5 og 6 oktober 1822 og ble begravet[xiii] 22 samme maaned.

En tredje datter kom til verden 19 august og ble döpt[xiv] 7 desember 1825. Dette var Hanna Helene Ström og for henne ble fadrene Fru Silla Ager; Jomfru Trine Hvidt; Pastor Stephensen i Tiölling; Lieut Bruenech, Sandefjord; Leut Gaarder, Sandefjord; Hageman, Sandefjord; Lornsen, Sandefjord; Andresen, Sandefjord; og Nicolaj Endresen fra Börresogn.

Ved folketellingen i 1825[xv] finner man familien igjen i Sandefjord, Organisten og klokkeren, Madammen og de fire barna (med litt pussige versjoner av fornavnene) samt to tjenestepiker: den 33 aar gamle Birthe Johannesdatter og den 14 ½ aar gamle Petronelle Axelsdatter.

Like för jul i 1838 döde Hans Tveten, Klokker og Organist, han gikk bort 15 og ble begravet[xvi] 20 desember. Han ble 71 aar gammel.

I 1865[xvii] finner man Helene Tveten – „Enke efter Kirkesanger Tveten” – bosatt hos datteren Augusta som naa er gift med Skipperborger Thomas Bryn. De bor i Kirkegaten – I gardnummer 134 – og de har fire barn: Hans (13); Petter (11); Ingomar (8); og Thomas (6). De hadde antagelig forholdvis god raad paa denne tiden, der var to tjenestepiker:  24 aar gamle Severine Aagesdatter fra Sandar og Severine Guttormsdatter som var 20 og fra Stokke.

Det er mulig at det er den eldste datteren, Susanna (Mathea), som er blitt musikklärerinne og naa bor, ugift, hos enken Lina Preuert i Storgaten, men da maa man anta at folketellingen[xviii] inneholder en feilaktig aldersangivelse: Susanna Mathea skulle naa väre rundt 47 – musikkklärerinnen er oppgitt aa väre 54.

Hanne Helene hadde giftet seg i 1846: hennes tilkommende var Secondlöytnanten Sarolf Frederik Boyesen, ungkar, og de giftet seg 14[xix] november. Hva som saa skjedde er ikke fastlagt, men man kan merke seg at den eneste Sarolf i Norge i 1865 er aa finne hjemme paa gaarden i Sandsvär (senere en del av Kongsber) der han lever med sin kone Carlotte og fem barn i alderen 2-15. De tre eldste er beskrevet som „hans”, de to yngste som „deres” barn, hvilket tyder paa at Hanne er gaatt bort en gang rundt 1860/61. Fra barnas födesteder kan man se at paret har bodd flere steder: Kongsberg i flere aar, derefter i Kristiania. De to yngste barna – altsaa Carlottes – er begge födt i Eiker, saa det kan vel ha värt deromkring at hun endte sine dager.

Sönnen Morthen Smith Tveten bodde i 1865[xx] i Grimstad der han var skipsreder: han bodde i Storgaten og hadde kone – den 33 aar gamle Hilleborg Johanne – og fire barn: Hans (11); Helene Sophie (8); Christian Rosenberg (7); og Merlin Smith (1). I husstanden var der ogsaa to tjenestepiker paa henholdsvis 25 og 23 aar: Hanne Oline Hansdatter og Augusta Amanda Pedersdatter. Hvorfor Grimstad? Det kan man ikke vite, men det er verdt aa merke seg at der i byen bodde ogsaa en skipsreder som het Morten Smith Petersen som naa var 49 aar gammel. Det er vel usannsynlig at det ikke var noe slektskap her.

Helene Sophie Tveten, födt Pettersen döde, 79 aar gammel og enke efter kirkesanger og organist Hans Tveten, i Sandefjord 4 juni 1867 og ble begravet[xxi] 8 samme maaned.  Dödsaarsaken var, muligvis, lungebtennelse.

I 1875[xxii] finner man Augusta fremdeles i Kirkegaten, men naa har Susane flyttet inn hos ekteparet Bryn: det er ikke oppgitt noe yrke. I 1900 er begge borte.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Fødte og døpte 1788, side 75. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-74
[ii] Se 1813-4 Joachimine Christiane Schmidt
[iii] Redigert av H. Blom Svendsen, Utgitt i papirutgave  av Sem og Slagen bygdebokkomite etter foranstaltning av Sem kommune. Tønsberg: Tønsberg Aktietrykkeri, 1959.  Sem og Slagen – en bygdebok. 2. bind: Kulturhistorie – første del . Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2001, “Prester i Sem.” Elektronisk tilgjengelig gjennom http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/kulturhistorie2_1/index.html
[v] Se 249 Hans Tveten
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sem, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1825), Ekteviede 1815, side 378-379. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8196&idx_id=8196&uid=ny&idx_side=-177
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1815, side 97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-102
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-23
[ix] Se 249 Hans Tveten
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 42.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1821, side 69.
[xii] Jörgen Glöersen, Dödsfall i Norge 1763 – 1825, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Mallingske Boktrykkeri, Oslo, 1964; p 15 i den trykte utgaven, p 17/510 i den elektroniske som er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1822, side 109. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-114
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 716-717. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-305
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1846, side 664-665. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-279
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1867, side 144. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-157