1816-12 Hans Andersen

Hans ble födt i Sandefjord 25 september og ble döpt[i] 13 oktober 1816 og fikk fadrene Anne Maria Andreasdatter Hystad; Inger Maria Andreasdatter Haneholmen; Christopher Hystad; Hans Andreasen Haneholmen; og Hans Eriksen Moe. Foreldrene var Anders Simensen[ii] og Marie Andersdatter som hadde värt gift siden 1810: det kan ha värt barn i familien för Hans, men noen slike er ikke funnet.

Derimot fikk han flere yngre sösken de neste aarene: efter fire aa kom Sören som kom til verden 31 august og ble döpt[iii] 8 oktober 1820. Hans fadre ble Pernille Isaachsdatter, Sandefjord; Maren Andrea Andersdatter Watager; Christopher Stensholt, Sandefjord; Ole Simonsen Holmen; og Jacob Andersen, Sandefjord.

To aar senere meldte lillesösteren Anne Marie sin ankomst 9 april og ble döpt[iv] 12 mai 1822. Hennes fadre ble Anne Andersdatter Wirick; Maren Andersdatter Watager; Thor Olsen Wirick; Lars Andersen Klepager [?]; og Hans Iversen Ringdal.

Saa fulgte Andreas som ble födt 16 april og döpt[v] 2 mai 1824. I dette tilfellet ble fadrene Sidsel Jacobsdatter Holmen; Inger M. Christophersdatter Hystad; Andreas Hansen Haneholmen; Hans Simonsen Holmen; og Ole Simonsen. Andreas levet ikke opp: han döde ni maaneder gammel 6 og ble begravet[vi] 14 januar 1825.

I 1825 finner man Anders og Marie – som naa var höygravid – i Sandefjord: han er snekker og bor i Lars Andreasens hus og ser ut til aa ha noen form for kvalifikasjon, men er ikke borger. Sammen med ham finner man konen og barna Maren Andrea; Hans; Sören; og Anne Marie.

Samme aar, like för jul, fikk Anders og Marie en datter til: Maren Sibille ble födt 22 desember 1825 og döpt 8[vii] januar 1826 og da ble fadrene Marte Simonsdatter, Sandefjord Karen Christophersdatter Hystad Hans Simonsen Holmen; Ole Simonsen Holmen; og Ole Markusen [?] Ormestad.

Fem aar senere, 17 söndag efter trefoldighet – 14 oktober – 1832 ble Hans konfirmert[viii]. Med karakteren „god” ble han nummer 35 av de 42 guttene i kullet: det förste efter at Sogneprest Andreas Fredrich Schröeter gikk bort, 72 aar gammel, 17 og ble begravet[ix] 27 juli samme aar.

Ungkaren og matrosen Hans Andersen Holmen i Sandefjord, sönn av Anders Simensen, giftet seg i slutten av 1839 med Pige Ingeborg Marie Pedersdatter Solberg, datter av Peder Olsen. Som forlovere hadde de Salve Olsen i Sandefjord og Carl Olsen Puggestad. Vielsen[x] fant sted 27 desember.

Til aa begynne med bodde paret i Sandefjord, og der ble förste barn födt: Mathilde Gurine saa dagens lys 15 august 1840 og ble hjemmedöpt av jordmoren. Daapen[xi] ble bekreftet i kirken 25 oktober samme aar. I den anledning fikk hun fadrene Mari Andersdatter, Sandefjord; Anne Marie Andersdatter; Salve Olsen, Sandefjord; Even Olsen, Sandefjord; og Mathis Michelsen, Sandefjord.

Nestemann var en gutt, Anders Christian, han kom til verden 25 februar og ble hjemmedöpt av jordmoren, Mad. Larsen. Daapen[xii] ble stadfestet 17 april 1843. Fadrene ble Cecilie Christensdatter, Sandefjord; Anne Marie Andersdatter, Sandefjord; Gullik Nilsen [?], Sandefjord; Anders Simonsen, Sandefjord; og Simon Jacobsen From.

Halvannet aar efter kom neste barn, Gunhild Marie, som saa dagens lys i Sandefjord 9 desember 1844 og ble hjemmedöpt av jordmoren, Mad. Larsen. Daapen[xiii] ble stadfestet i kirken 12 januar 1845 og det med fadrene Maren Andrea Andersdatter (G Spetalens Kone)Anna Maria Andersdatter; Matros Peder Gunnustad; arbeidsmann Hans Olsen; og matros Sören Larsen – alle fra Sandefjord.

Hans far, Anders, döde paa Kleggelien under Prestegaarden, 62 aar gammel. Han döde 26 og ble begravet[xiv] 31 juli 1846.

Neste barn var ogsaa en pike. Hun kom til verden 17 juni 1847 og ble hjemmedöpt av jordemoren Larsen. Da daapen[xv] ble stadfestet 26 samme maaned fikk hun navnet Charlotte 26 og fadrene Maren Andrea Andersdatter; Maren Sybille Andersdatter; Sören Nielsen; Andreas Andersen; og Hans From.

Ved denne og den foregaaende daapen ble Hans beskrevet som matros, men det skulle endre seg.

Fraktemann  Hans Andersen og konen Ingeborg Marie Pedersdatter fikk tvillingdötrene Hansine og Ingeborg 27 september 1849 og fikk dem döpt av jordmoren. Daapen[xvi] ble stadfeste i kirken 25 november samme aar og da fikk Hansine fadrene Mari Andreasdatter; Sibylle Andersdatetr; Jacob Kjär; Hans Jacobsen From; og Engelbret From.  Den andre tvillingen, Ingeborg, fikk som fadre karen Weistad; Anne M: Andersdatter; Hans Andersen; Hans Christ: Olsen; og Ole Christ: Pedersen.

För neste barn ble födt skiftet Hans yrke igjen – eller i det minste skiftet han yrkesbetegnelse – og kaller seg fra 1852 handelsmann.

Herman Julius kom til verden 18 januar og ble döpt[xvii] 29 februar 1852 og fikk da fadrene „Barnets Moder”; Maren Sybille Andersdatter; Gullik Nilsen; Andreas Andersen; og Niels Torkildsen.

Neste barn ble en gutt igjen: Ferdinand ble födt 30 desember 1853 og döpt[xviii] 17 januar 1854 med fadrene Christian Poulsdatter; Maren Sybille Andersdatter; Abraham Christensen; Gullik Pedersen; og Johan Christian Olsen.

Handelsborger Hans Andersen döde 14 og ble begravet[xix] 21 januar 1860 – bare 43 aar gammel, men med en fin karriere bak seg fra snekkersönn med svak overhöring til der han var ved sin bortgang.

I 1865 finner man ikke Ingeborg[xx] i folketellingen – noe sted – men i 1875 er det ikke usannsynlig at der henne som dukker opp som tilreisende  „spinderske” paa Buegaarden, der hun ikke bor men har midlertidig opphold hos Hermand Hansen- tomtearbeider og skipstömmermann. Denne Herman er imidlertid neste 40 aar gammel og dermed altsaa ikke den samme som sönnen Herman Julius som ble födt 16 aar senere enn tomtearbeideren.

Ingeborg döde i Nordre Gade i Sandefjord 28 desember 1897 og ble begravet[xxi] 2 januar 1798. Hun döde av hjertefeil.

I 1865 var Anders Christian[xxii]  blitt matros og leier hos den 35 aar gamle matrosen Mathias Andersen og konen Rebekka i Bjerggaten – gaardnummer 29; husverten har en datter pa 8 som heter Mariane.

Gunild Marie[xxiii] bor i Nordre Gade – gaard nummer 217 – hos matrosen Martinus Olsen og konen Sisilia som ogsaa har en datter: Elen Dortea paa ett aar. Ogsaa leieboer er Dagarbeidersken Anette Sodermann som er 28 og fra Sverige.

En Scharlotte[xxiv] uten efternavn men med omtrent riktig alder er tjenestepike hos Skibsförer Ole Halvorsen i gaard 213 i Langgaden der han bor sammen med konen Olava, og barna Petra Caroline (8); Anna Maria (4); og Harald (1).

Det er enda mer usikkert hvor det ble av Hansine og Ingeborg, tvillingene. Én eneste Hansine har passende efternavn – Andersen, som de andre barna – og omkring riktig alder – 17 aar – men hun oppgies aa väre födt i Christiania: det kan tenkes det siste er feil, spesielt fordi det er noen andre pussigheter ved opplysningene i folketellinge. Den Hansine dette dreier seg om er tjenestepike hos matrosen Hans Hansen fra Dröbak og som bor i Tomtegaten 5. Der er ogsaa konen Luvra [sic] Martine Hansen samt sönnene Pol [sic] Honer [sic] paa 8 aar og Hugo Waldemar paa 3. Luvra og guttene er alle födt i Christiania og det krever vel ikke saa alt for my fantasi for aa forestille seg at folketelleren har gaatt litt paa autopilot, eller kanskje ikke har snakket med Hansine selv.

Ingeborg er enda vanskeligere aa faa öye paa: det er ingen Ingeborg Andersen som passer, mens det er ganske mange Ingeborg Hansdatter som har omkring riktig alder. Én av disse er tjenestepike hos Gaardbruker og Skibsförer Anders O. Paulsen paa Ormelet pa Tjöme. Han er gift med Christiane Paulsen, f Torgersen, og sammen har de barna Henrik (7); Hans (5); og Hilda (3). I tillegg til Ingeborg har de tjenestedrengen Johannes Kristoffersen (18) og tjenestepiken Anne Hansdatter – begge fra Sverige. Ingeborg blir opplyst a väre födt paa Tjöme, men en rask gjennomgang av kirkebökene for den perioden det gjelder viste ikke noen innförsel for en daap av noen passende Ingeborg – saa det kan tenkes aa väre henne man her ser – men dette er spekulativt.

Herman, naa 14 aar gammel, er pleiesönn[xxv] hos skomakermesteren Chr Ragnelrod fra Stokke og konen, Anne, som har en sönn sammen – Gotlib som er to aar. De bor i Langgaden: paa samme eiendom bor handelsmannen Knud Hansen og familien: hustru Maren Andrea samt barna Martin (23) som er matros; Bernhart (15); Richart (12) og Maren Lovise (8).

Ferdinant[xxvi] er i Tjölling der han lever som 12 aar gammelt fattiglem hos gaarbrukeren og selveieren Hans Andersen paa Hyppestad, der han lever sammen med sin kone – Karen M. Thorsdatter – og Anders Ch. (3).


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 19.
[ii] Se 1816-11 Anders Simensen
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 58.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 77.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 158.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1825, side 114. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-119
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 175. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-177
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Konfirmerte 1832, side 321. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-302
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Døde og begravede 1832, side 128. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-129
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610710.jpg           
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1839, side 610-611. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-252
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 192-193. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050934.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1843, side 244-245. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-128
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1845, side 282-283. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-147
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1846, side 740-741.
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1848, side 76. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-82
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1849, side 93. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-99
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1852, side 46. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-52
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1854, side 66. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-72
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede menn 1860, side 376. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-343
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 4 (1894-1905), Døde og begravede 1897, side 244. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4793&idx_id=4793&uid=ny&idx_side=-215