1814-8 Christen Michelsen

Hvor langt kan man gå i å antyde feilaktigheter i kirkebokinnførsler? Ved dåpen av Sørine Birgithe Christiansdatter[i] i 1819 er moren kalt Elen Catrine Petersdatter, mens faren er oppgitt å være Christian Christensen. I og for seg er ikke dette et problem, men når man finner at det ikke er inngått noe ekteskap mellom disse to, mens det faktisk foreligger en vielse mellom henne og Christian Michelsen, og man senere finner nok et barn av Ellen Cathrine Pedersdatter – der barnefaren er, nettopp, Christian Michelsen, og alt dette foregår først og fremst i Sandefjord? Og i tillegg finner at det faktisk eksisterte en Christian Christensen på den aktuelle tiden? Da er det fristende å foreslå at klokkeren har tatt feil og skrevet Christensen der det skulle statt Michelsen.

Derfor – og med velberådd hu – faller man for en fristelse og erklærer at Sørine Bergithes far var Christian Michelsen.

Ikke at det løser alle vanskeligheter denne mannen bør stå til ansvar for: hen er ikke å finne hverken i dåpshandlinger eller konfirmasjoner frem til 1808 – det rimeligvis seneste tidspunktet tatt i betraktning at han gifter seg i 1812.

Men i den forbindelse dukker han altså opp i Sandefjord. Han gifter seg med 32 år gamle enken Elen Katrine Petersdatter[ii] fra byen. Hun hadde vært gift med Lars Simonsen[iii] og med ham hadde minst ett barn, Grete[iv], som ble født høsten 1807. Paret ble trolovet 15 mai det året og hadde som forlovere Karsten Nielsen og Peder Jakobsen – begge fra Sandefjord. Vielsen[v] fant sted 23 juli samme år og som vitner hadde paret Fullmektig Hoppe; Skipper Peder Andersen; Madame Olsen; og Jomfru Jørgensen.

Første barn var en gutt som ble født 3 desember 1812. Da han ble døpt[vi] 19 desember fikk han navnet Christen og fadrene Anne Andersdatter, Sandefjord; Karen Andersdatter, Sandefjord;
Tollej Halvorsen, Sandefjord; Lorentz Skrøder; og Thor Tolfsen [?], Sandefjord [?].

Lars[vii] som ble født i 2 og døpt[viii] 8 oktober 1814, og som fadre hadde han Helvig Olsdatter; Sophia Andersdatter; Anders Botten; Tollev Halvorsen; og Ole Hansen – alle fra Sandefjord.

Den tredje – så langt det er mulig å efterspore – er, nettopp, Sørine Birgithe som ved dåpen[ix] 17 februar 1819 hadde fadrene Christine Christensdatter; Idde Andersdatter Botten; Christen Christensen; Anders Botten; og Johan Christian Christensen – alle fra Sandefjord.

I 1825[x] er Christen blitt skipper, og 38 år gammel. Han og Elen, som er 47 nå, bor i hus nummer 72 i Sandefjord. Barna Christen, Lars, og Sörine Bergithe bor hos dem.

Og så ser man ikke mer til Christen.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 43.
[ii] Se 1806-14 Ellen Cathrine Petersdatter Gressberg
[iii] Se 346 Lars Simensen
[iv] Se 1806-14 Grete Larsdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1812, side 212.
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 161
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427610125 Noen
[vii] Se 1814-9 Lars Christensen
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1814, side 2.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 43.