1813-21 August Peter Friederich Hutzselsider

August kom til verden i Kjøbenhavn  juli 1786. Han ble døpt[i] i St Petri Tyske Kirke – forrettende prest var D: Münter, og fadrene var Mad: Eleonora Tüchsen; Jgf: Juliana Budt; Johan Röthel; Peter Bentfeld; Peter Aahl; Knut Holm; Johan Aumont; og Hans Hansen.

Foreldrene var Gottfried Henrich Hutzelsieder og hustru Maria Christina, født Kollenberg. Gjetningsvis giftet de seg i København, og like gjetningsvis skjedde det ikke så lenge før første barn ble født – men de eneste opplysningene som er funnet er usubstansierte påstander om at vielsesdagen var 23 august 1771 og kirken St Petri.

Første barn, ser det ut til, var Christian Balthasar Hutzelsieder, han ble født 30 juni døpt[ii] i St Petri 5 juli 1777, da mons. D, Münster forrettet. Fadrene var Mad. Anna Elisabeth Lennetzen; Jfr. Juliana Brigitta Agerskov; [NN] Münter; Kristian Agerskov; Karl [NN]; og Fenrik Smid [?].

Nestemann var også en gutt, Christian Kejj Gabriel Hutzelsieder ble født 24 oktober og døpt[iii] i St Petri 30 oktober 1778. D. Münster forrettet og fadrene var Fru Stadth. Jürgensen; [NN] Agerskov; [NN] Agerskov; H. Lawatz; og [NN] Kirsing [?].

Johann Valentin Hutzelsieder ble født 11 og døpt[iv] i St Petri 24 mai 1780. Ved denne anledningen forrettet D. Münter. Fadrene var Madame N. Lorentzen; Jgf. Helena Agerskau; Christian Friderich Fiedler, Raastuman; Sect. Rasmus Sørensen; Mathias Adami, Raastuman; og Jensen, Kopist.

Elisabet Henrietta Augustina Hutzelsiederble født 4 og døpt[v] i St Petri 18 november 1781. Forrettende prest var D. Münter og fadrene Madame Elisabeth Kirsing; Jfg. Henriette Lorentzen; [XX] Jürgensen; [XX] Christian Agerskou; Peter Fach, og Matz Matzen.

Carsten Apollo Hutzelsieder ble født 19 januar 1784 og døpt[vi] i St Petri 1 februar samme år. Igjen var det preseten Måunter som forrettet. Fadrene var Helena Agerskou; Jgf. Christian Agerskou; Carsten Anker; Hans Wexel; og Capitain Skiold.

I 1787[vii] bodde familien i Pilestræde i Købmager Kvarter i København. Ved siden av faren, Gottfried Henrich Hutzensiedler som var Tysk Skoleholder, og moren, Marie Christine – de var begge 36 år gamle – var barna på plass: Christain Kay Gabriel (10); Johan Valentin (8); Elisabeth Augusta Henriette (6) Carsten Apolus (4); og August Peter Friederich (2). I tillegg til «kjernefamilien» var der Marie Christines far, den 72 år gamle forhenværende Skreddermesteren Johan Gabriel Kollenberg, og hennes 80 år gamle mor, Marie Christine Mortensdatter.

Efter August var det Magdalena Friderica Sophia Marias tur, hun kom til verden 2 og ble døpt[viii] i St Petri 17 juli 1788. Münter forrettet. Fadrene var Fru Dr Sophia Münter; Fräul. Schiøth; Hr Wagtmester Peter Thortsen; Hr Lehman; Hr Bramsen; Hr Greiter; og Hr Peter de la Vigne.

«Gottfried Hinrich Hutzelsieder, Schulhalter der St. Petri …Schule; in der Studienstr: No 71; 36 Jahre alt; Inflamation in der Lunge; die Ende [xx]» – Gottfried, Augusts far, døde og ble begravet[ix] fra St Petri Kirke 23 januar 1789. 

Det er ikke funnet noe ekteskap, men enken fant snart nok trøst, for rundt to år senere fikk hun et barn hvis far er oppgitt å være Philip Wilhelm Lev. Han er ellers ukjent.

Anna Maria Catharina ble født 22 april og døpt[x] av Münter i St Petri Kirke , datter av Philipp Wilhelmsen 22 april 11 mai 1791. Fadrene hennes ble Mad. Gia [?] Hansen; Jgf. Ana Holbeck; Erich [?] Vogt; Christen Hansen; og Fr. Folmer, Uhrmager. Om hun levet opp er usikkert – enkelte indekser antyder at hun var død i 1792, men har ikke noe belegg for påstanden.

Det er tenkelig at det er «vår» August Peter som dukker opp som 15 år gammel «Tiener Opvarter» hos kongelig staldkarl Niels Larsen i Vester Kvarter i København i 1801[xi]: både alderen og navnet – med litt godvilje – stemmer: han kalles her Hytzelfæder.

Augusts mor «Mad. Maria Christina Hutzelsieder geb. Kollenberg s.d. 16 ej. In der Kønigin Annastr: No: 363; 51 Jahre alt. facta die Gift; L.P. Manth. : in E. o”., ble begravet[xii] fra St Petri Kirke 22 mars 1805.

I 1809 var August Hutzelsieder handels-gartner i Larvik, og i den sammenhengen averterte han i Christiansands Adresse-Contors Efterretninger[xiii] 7 april 1809:

 

« Da jeg i disse Dage er bleven forsynet med et Partie gode Havefrøe af alle Sorter, skulle jeg ikke undlade at bekiendtgjøre samme for mine ærede Handlende, med Forsikring om billigsge Priser og reel Behandling. Laurvigs Residenze-Hauge den 20de marts 1809.

                                          August Hutzelsieder
                                          Handels gartner».

 

Året efter giftet han seg: Velædle Gartner Hr August Peter Frederik Hutzelsider ektet  Velædle Jomf. Marthe Margrethe Lindgreen. Forloverne var Franck og A. Søeberg[?]. Vielsen[xiv] fant sted 16 januar 1810.

Caroline Frederiche Berthine ble født omkring et år senere, 7 februar 1811. Hun ble hjemmedøpt en uke senere. Dåpen[xv] ble stadfestet i kirken i Larvik 2 april samme år. Da var fadrene Madame Wünholst [?]; Abrahamine Bull; Hr Regimentfeltskjær Kragh; Hr Apotheker Schriver; Hr. Doctor Heiberg; Hr. Capitain Jensen; og Hetløv. August omtales som gartner.

Et par år senere ble det en gutt – Johan Harto Apollus. Han kom til verden 11 mars 1813 og ble døpt[xvi] i Larvi 8 april samme år. Fadrene var Grethe Halle; Komf. Bolette Stephensen; Hr Birck; Lars Grøn; Bøhm; Hr. Barfoed; og Frahm. August er ikke utstyrt med noen tittel eller noe yrke.

Halvannet år senere er familien i Tjølling, der datteren Amalie Henriette Augustine så dagens lys. Hun ble døpt i Tjølling kirke.  Amalie ble født 6 oktober og dåpen[xvii] foregikk 14 november. Fadrene hennes ble Madame Bøhm; Jomfru Hansen; Capitain Viborg; [NN] Wigeland; [NN] Ole Friderichsen; og Ped: Nielsen.

I 1814[xviii] finner man August og Marte Magrete – for anledningen kalt Hutzelsen – på Søndre Kaupang i Tjølling der han er «Gartner og Gaardbruger». Lorens Berg[xix] nevner ham: «Skogfuten Hützelsider hadde bygsel paa bruget noge naar», saa August var ikke eier. Gjetningsvis var familien kommet hit efter 1811, da enken efter eieren døde av blodgang – igjen i henhold til Lorens Berg[xx].

Husstanden har tre barn, Carolina (3); Johan Haron (1); og Amalia Andrea Henrica (½). Marte Magretes mor, 62 år gammel og enke for annen gang, bor sammen med dem – hun heter Grete Olsdatter Hals. Økonomisk går det noenlunde: der er seks personer som omtales som «tiener»: Jelvig Uldrichsdatter (29); Nette Gulleichsdatter (23); Lars Pedersen (20); Jacob Hansen (36); Else Andersdatter (31); og Maria Andersdatter (31).

Sønnen Adolph Frederik Olavus ble født 24 oktober 1816 og døpt[xxi] i Larvik 29 november samme år. Fadrene var Mad. M. Toberup; Jomfru Bruenech; Hr. Capt. Jonson; Hr. D. Stephensen; Hr. C. Lindt; og Th. Wexdahl, Frahm. Barnets far er nevnt som Skovrider, og familien er bosatt på Langestrand.

Samme år, 1816, var sølvskattens[xxii] år: August var velstående nok til å måtte betale og ble ilignet 7 spd – det vil si, han måtte låne Norges bank det beløpet og innehadde «Actbr No 10663 paa 25 Sp».

Ifølge Lorens Berg kom familien til Sandeherred omkring 1820, og bosatte seg da i Sandefjord. Fra omkring 1825 hadde han bygsel på Østre Gjekstad. Lorens Berg[xxiii] har dette år fortelle om August Peter Fredrik Hutzelsieder på Gjekstad:

 

«August Peter Fredrik Hutzelsieder 1825-42. Han kom op fra Danmark, var først gartner, senere skogfute (skovrider). I førstningen bodde han mest i Larvik, men hadde ellers bygsel paa en part av Søndre Kaupang i Tjølling. Omkr. 1820 flyttet han til Sandefjord, og 1825 fik han fæste paa halvten av Østre Gjekstad: en tid hadde han ogsaa jord paa Øvre Hasle. Paa Gjekstad satte han straks op nye framhus som han 1826 pantsætter for 318 spd. han døde 1842, 58 aar. Gift to ganger: 1. m. Kristine Margreta Hutzelsieder, født Harto, død 1826, 48 aar; 2.m. Lene Hutzelsieder, f. Gjerdrum (enke efter skipper Jacob Petersen). Barn, fem og ett: 1. Johan Harto Apollo Hutzelsieder, skipper, født i Larvik 1813, død paa Fredrikshald 1879; gift 1837 m. Jakobine Elisabet Petersen, datter efter nævnte Jacob Petersen og Lene Gjerdrum, født i Kjøbenhavn ca. 1815, død paa Fredrikshald 1857. De bodde først i Sandefjord, saa paa Fredrikshald. 2. Adolf Fredrik Olaves H., for til sjøs, fulgte med Ole Bull til Oleana, blev siden i Amerika. 3. Karoline Fredrikke Barthine H., bodde i Kjøbenhavn, gift første gang m. Holmsted, anden gang med Tesler. 4. Amalie Henriette Augustine H., kom ogsaa til Kjøbehavn. 5. Lovise Sofie Augusta H., født 1819 i Sandefjord, gift 1847 m. skibsreder Lars Christensen i Sandefjord. 6. Lene Augusta H., f. 1828, gift 1856 m. Tolv Tolvssøn fra Vaggestad.
Efter Hutzelsieders død beholdt enken bruket ut gjennem 40-aarene, men tok ophold 1850. Treschow skjøter da bruket til Mattias Kristofferssøn for 1250 spd.; han kjøpte ogsaa husene efter Hutzelsieder».

 

Efter at August og familen flyttet til Sandefjord bodde de der Dronningensgate 2 ligger nå, på hjørnet av Torvgaten der det bygget som senere ble brukt av rederiet A. C. Olsen ligger.

Familien ankom antagelig Sandefjord noe tidligere enn Lorens Berg antydet, for datteren Lovise Sophie Augusta kom til verden der 15 september 1819. Da hun ble døpt[xxiv] 22 oktober var fadrene Mad Gogstad; Jomfru Maren [?] Reinert; Hr Wisiteur Tribler; Hr Christian Giertsen; og Hr H. F. Schrøeter.

I 1825[xxv] bodde de i hus nummer 68 i Sandefjord, August og Marthe Margrete, samt barna Caroline Fredrikke (14); Johan (12); Amalia (11); Adolph (9); og Louise (6). Som tjenestepike hadde den 22 år gamle Caren Hansdatter.

Mad Margrethe Hutzelsider, f Lindgreen, i Sandefjord døde 7 august 1826 og ble begravet[xxvi] 11 samme måned. Hun ble  48 år gammel.

Med fem barn og i ferd med å flytte til Gjekstad er det vel ikke å undres over at August ikke forble i enkemanns-rolle så svært lenge.

«Enkemand Skovrider August P. F. Hutzelsider af Sannefjord 41 Aar gams: Forom Skifteattest fra Petersen af 20. Juli I: la» giftet seg påny året efter, denne gang med Enkemadam Lohne Petersen födt Gjerdrum 40 Aar [xx] Skifteattest fra Petersen af 20: Juli d. A. Som forlovere hadde de Kjåobmand Michael Nielsen og Kjøbmand Marzetta. De ble viet[xxvii] i huset 24 august 1827 i medhold av bevilling av 20 juli 1827.

Det skulle bli barn av dette ekteskapet: Lene Augusta ble født 7 juli 1828 og døpt[xxviii] 5 september. Da hadde hun fadrene Lene Hutzelsieder; Jomfru Jacobina Petersen; og Hr A. Christiansen.

Skovrider August Hutzelsieder døde 26 april 1842 og ble begravet[xxix] 30 samme måned. Han ble 59 år gammel.

Dødsfallet ble annonsert i Morgenbladet[xxx],[xxxi],[xxxii] flere ganger, først den 7 juni 1842:

«Dødsfald

   At min gode og retskafne Mand, August Peter Frederich Hutzelsieder, i sit 56de Aar, Tirsdagen den 26de f. M. bortkaldets til et bedre Liv, blev det min sørgelige Lod herved at bekjendtgjøre  for fraværende Familie.

   Gjogstad pr. Sandefjord, den 31te Mai 1842

                                          Lene, sal. Hutzelsieder
                                                         Fød Gjerdrum».

[i] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, p255, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#205715,39041282
[ii] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog,F1767-F1778, p 270, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156142,26146229
[iii]Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, F1767-F1778, p 306, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156142,26146265
[iv] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, 1778FJ-1789FJ; p 42; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156130,26143243
[v] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, 1778FJ-1789FJ; p 85; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156130,26143286
[vi] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, 1778FJ-1789FJ; p 154; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156130,26143355
[vii] Dansk Demografisk Database, folketellingen for Kjøbenhavn 1787, Source reference:194, Source entry No:B5770, Record No.: 1376, http://ddd.dda.dk/asp/alle_opl_en.asp
[viii] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, 1778FJ-1789FJ, p 289, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156130,26143490
[ix] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog, 1783D-1813D, p73, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156141,26145710
[x] Sankt Petri Tyske Kirke Enesteministerialbog,
[xi] Dansk Demografisk Database, Folketelligen for Kjøbenhavn 1801, Source entry No:A5022, Record No.: 4582,  http://ddd.dda.dk/asp/alle_opl_en.asp
[xii] Sankt Petri Tyske Kirke, Enesteministerialbog, 1783D-1813D, p 227, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118447#156141,26145864                                 
[xiv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 424-425
[xv] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 22-23
[xvi] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 40-41
[xvii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 440-441
[xviii] Lokal folketelling 1814 for 0725P Tjølling prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051184000718
[xix] Lorens Berg, «Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : Cappelen, 1915, p 202, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[xx] Lorens Berg, «Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : Cappelen, 1915, p 202, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060 
[xxi] SAKO, Larvik kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1814-1825, s. 68-69
[xxii] Sølvskatten 1816, nr. 24: Jarlsberg og Larvik amt, Larvik fogderi, 1816-1824, https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000238941
[xxiii] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp516-517; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 48 https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000238941Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610245
[xxvi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 117
[xxvii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 484-485
[xxviii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 297, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070427610491
[xxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 728-729