1813-19 Magrete Marie Christophersdatter Hvidt

Magre Marie ble født i Sandefjord 1 september 1813 og døpt[i] 11 november samme aar. Da fikk hun fadrene Barnets Moder;  Jomf Cicilia Olsen; Ole Thorsen Gogstad; Lieutn Rosenkilde; og Fuldmægtig Hoppe.    

Foreldrene var Christopher Hvidt[ii] og Anne Wilhelmine Rosenkilde[iii] som hadde giftet seg i 1804 og allerede hadde flerfoldige barn sammen: Wilhelm (f 1804); Anne Wilhelmine (f 1806); Abrahamine Katrine (f 1808); Katrine Marie (f 1809); Børrea Henriette (f 1810); og Jens Holck (f1812).

Efter Magrete Marie ble det en lillesøster, Anne Catrine, som ble født i 1815 og saa dagens lys 22 august det aaret, daapen[iv] var 26 oktober og fadrene ble madame Andersen; Jomfru Olsen; Wilhelm Olsen;[?] ; og Christian Waale[v] og, saa, Frederikke, som kom til verden 7 desember 1816 og ble døpt[vi] 17 juni aret efter, 1817. Da fikk hun fadrene Mad Susanna Hauff; Frøken Kaja Gaarder; Hr Hagemann; Hr Ole Mørch; Hr Høst; og Hr Balkan [?].

Charlotte Sophie fulgte i 1818: 27 mai det aaret ble hun født. Hun ble døpt[vii] allerede 14 juni og fikk da fadrene Fru Rosenkilde fød Christiansen; Jomfru Bull paa Sand; Frøken Aug. Gaarder; Skibs Capt J: Aarøe; Lieutn Rosenkilde; og Fuldmægtig Høst.

Nok en lillesøster, Henriethe denne gang, ble født 18 juni og ble døpt[viii] 29 oktober 1819 og fikk fadrene Fru Birgithe S Rasck fra Kiøbenhavn; Jomfru Pharoe i Sandefjord; Hr Cap H: Ager; Hr Hagemann; og Hr Fritz [?] Grøn.

Sistemann var Herman Vedel som kom til verden 8 august 1824 og ble døpt[ix] 15 juni 1825. Fadrene hans ble Fru Hvidt; Jomfru Hvidt; Hagemann; Lieut Bruenech; Penge [NN]; Cand Theol Wilhelm Schrøeter; Winzens Gaarder; og Skipper Abraham Bøckman.

Magrete Marie ble konfirmert[x] 18 søndag efter trefoldighet – 10 oktober – 1830 og ble med karakteren Meget Vel nummer 1 pa listen over de 32 pikene i kullet.

Samme aar var farens økonomisk vanskeligheter blitt saa store at han maatte overlate sitt bo til skifteretten[xi], og med det begynte en meget vanskelig tid for familien – haap, nye ideer, tibakeslag og nye haap.

Uansett ble Magrete Marie rimelig godt gift: i 1836 ektet hun presten – personal kapellan i Sandeherred for aa være presis – Daniel van Kervel, han var med sine 27 aar litt eldre enn henne, og hadde avlagt teologisk embedseksamen nokså nylig: han ble utnevnt 21 januar 1836[xii], og vielsen fant sted 15 desember det året.  Forloverne var Consul Christopher Hvidt samt organist og klokker Tveten (som ogsaa hadde vaksinert Magrete Marie en gang i tiden). Vielsen[xiii] fant sted 15 desember 1836.

Daniel var fra Kristiansand og sønn av Johan Henrik van Kervel som man kan finne mye informasjon om hos Kristiansand kommune[xiv].

De fire første barna ble født i Sandefjord og den aller første var datteren Johanne Christopha Henriette som kom til verden 20 september 1837 og ble hjemmedøpt av faren. Daapen[xv] ble stadfestet i kirken 3 juni 1838 og da fikk hun fadrene Frue Wilhelmine Hvidt, fød Rosenkilde; Jomfr Marie Paust; Consul Christoffer Hvidt; [NN] Jon[?] Hvidt; Kjbmd C.L. Sørensen; Lensmand Bryn; og Cand Theol S. Heiberg.

Aaret efter fik de en sønn som ble kaldt Herman Wedel. Han døde bare en dag gammel, og er derfor ikke registrert i daapshandlingen: han var imidlertid hjemmedøpt av faren (som de andre barna). Det som er klart er at livet tok slutt 5 juni, og at han ble begravet[xvi] 12 samme maaned.

Neste var en pike, Nancy Wilhelmine Chatrine. Hun ble født 15 februar og døpt[xvii] 30 september 1842 og fikk fadrene Madame SC Tveten; Frøken Meilender; [XX] P. Pavels; Konsul C: Hvidt; Konsul N: P: Hauff; og Studiosus Juris H:C: Seip.

Saa fulgte to gutter. Johan Henrik – oppkaldt efter farfaren – saa dagens lys 1 november 1843 og ble døpt[xviii] 15 juni 1844. Denne gangen ble fadrene Enkefrue C: van Kervel fra Christiansand; Jfr Charlotte Hvidt; Konsul Christopher Hvidt; Capitaine Thestrup; Dr Ebbesen; og Cand Theol S: Heiberg.

Christopher Hvidt fulgte to aar senere: han kom til verden 25 april 1845 og ble døpt[xix] 23 januar 1846 med fadrene Enkefru C: van Kervel fra Christiansand; Jomfru Karen Magrethe van Kervel, ogsaa fra Christiansand; Prost Pavels; Compagniekirkurg Ebbesen; Kiøbmand Wilhelm Hvidt; og Premierlieutenant H: Kierulff.

Ikke så lenge efter dette har familien flyttet til Ålesund,  Daniel ble utnevnt til residerende Kapellan i Borgund[xx] 26 februar 1847. Der var de ogsaa mot slutten av aaret, da nok en sønn ble født 11 august – Magrete Marie maa ha vært gravid da hun reiste til vestlandet – og døpt 14 november samme aar. Ved daapen[xxi] fikk han navnet Johan Henrik, som tyder paa at den forrige gutten ved dette navnet maa ha gaatt bort, men noen dokumentasjon paa dette er ikke ennaa funnet.  Johan Henrik ”den yngre” fikk fadrene Oberstløytnant Ring; [NN] M. Søberg, [XX]; Lise [?] Follum; Toldbetient Truelsen;  Fru L: Sal: Cordtsen; frøken Anna Nielsen; og Jomfru Jensine Norberg.

3 mai 1858 ble Daniel utnevnt til sogneprest i Skoue[xxii] og ved folketellingen i 1865[xxiii] er bosatt paa Nedre Skaue Præstegaard. To hester hadde de og 10 kyr, 20 faar, og 4 griser. De dyrket bygg – ikke saa svært mye – mer blandkorn og en hel del havre, samt poteter. De hadde tre tjenestefolk: en mann og to kvinner[xxiv]. I oversikten over geistligheten  ble inntekten hans anslaatt til 600 rigsdaler i 1863[xxv].

Magrete Maries far, Konsul Christopher Hvidt, døde 2 og ble begravet[xxvi] 8 januar 1862.

Søsteren Anne Wilhelmine  døde av lungebetennelse i Sandefjord 3 og og ble begravet[xxvii] 9 mai 1874. Moren gikk bort noen maaneder senere, ogsaa i Sandefjord: hun døde av alderdomssvakhet in en alder av 93 aar den 27 november og ble begravet[xxviii] 3 desember 1874.

Efter 21 aar i den stillingen gikk Daniel av med pensjon 29 November 1879[xxix] og dermed flyttet familien sannsynligvis fra Borgund om ikke med det samme saa pa vaaren efter, kanskje. Det er ikke funnet belegg for det, men om de flyttet direkte til Daniel’s eiendom Bakkeby – eller Bakkely – i Ørskog eller var annetsteds underveis, saa døde[xxx] Daniel paa Bakkeby i 26 desember 1895. Han ble 86 aar gammel.  Han ble begravet[xxxi] i Ørskog 4 januar 1896. Selv om lege var tilkaldt ved den siste sykdommen døde han av hjertelammelse – det var kanskje like gjerne alderen.

Enkefru Magrethe Marie van Kervel f Hvidt døde paa Søholtstrand i Ørskog 28 februar og ble begravet[xxxii] 8 mars 1899. Hun var 86 aar gammel, og den utløsende aarsak var influensa.Og den gangen var det ikke mye legen som var tilkaldt hadde aa stille opp med mot den sykdommen.

Ved folketellingen i 1900[xxxiii] finner man bare Henriette van Kervel,  63 aar gammel, ugift og alene med en frukthave, og som levet av ” formue. husejerske lidt af gratial fondet.”


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 165. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-169
[ii] Se 176 Christopher Hvidt
[iii] Se 1804-12 Anne Wilhelmine Rosenkilde
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 9.
[v] Det er antagelig slik at der var flere barn – noen web-kilder mer enn antyder dette – men diss har ikke latt seg efterspore – saa langt.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1817, side 25.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 34.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1819, side 49. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-53
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 170. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-172
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Konfirmerte 1830, side 280.
[xi] Se Rogstad, Carl: Christopher Hvidt, Sandefjords fremste mann under og etter Napoleonskrigene. https://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnervar1995b.html, i serien KULTURMINNER. Utgitt av SANDAR HISTORIELAG, Sandefjord,
[xii] ”Bergens Stifts Biskoper og Präster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger” Bind II, PP 272-273.  Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans död udgivne af D. Thrap, Sognepräst.Kristiania, forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1896. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#277
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1836, side 590-591. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-240
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 148-149. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-77
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1839, side 718-719. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-306
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 234-235. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-122
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1844, side 268-269. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-140
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1846, side 316-317. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-160
[xx] ”Bergens Stifts Biskoper og Präster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger” Bind II, PP 272-273.  Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans död udgivne af D. Thrap, Sognepräst.Kristiania, forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1896. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#277
[xxi] Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Borgund, Residerende kapellans bok nr. 528B03 (1843-1852), Fødte og døpte 1848, side 42.
[xxii] ”Bergens Stifts Biskoper og Präster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger” Bind II, PP 272-273.  Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans död udgivne af D. Thrap, Sognepräst.Kristiania, forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1896. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#277
[xxiii] Folketelling 1865 for 1529P Skodje prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038288000245
[xxv] ”Geistlig Stat og Kalender for Kongeriget Norge” udarbeidet af Otto M. Hansen, Sognepräst; Tredie forbedrede Udgave; Kristiania 1863; J W Cappelens Forlag;  elektronisk tilgjengelig gjennom http://www.nb.no/nbsok/nb/762dabcaa6b3bae30041fb15c00a26aa?index=1#2
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1862, side 97.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-109
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018030109.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1874, side 231. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-139
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1875, side 233. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-141
[xxix] ”Bergens Stifts Biskoper og Präster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger” Bind II, PP 272-273.  Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans död udgivne af D. Thrap, Sognepräst.Kristiania, forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1896. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#277
[xxx] ”Bergens Stifts Biskoper og Präster efter Reformationen. Biografiske Efterretninger” Bind II, PP 272-273.  Samlede af Provst Johan Fredrik Lampe. Efter hans död udgivne af D. Thrap, Sognepräst.Kristiania, forlagt af Cammermeyers Boghandel, 1896. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/590a78e8f8bbebd1ed7cf70948bce3f6?index=3#277
[xxxi] Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Ørskog i Ørskog, Ministerialbok nr. 522A11 (1890-1911), Døde og begravede 1896, side 209. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2672&idx_id=2672&uid=ny&idx_side=-185
[xxxii] Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Ørskog i Ørskog, Ministerialbok nr. 522A11 (1890-1911), Døde og begravede 1900, side 214. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2672&idx_id=2672&uid=ny&idx_side=-190