1812-5 Erasmine Bilomine Pedersdatter

Erasmine ble født 14 september 1812 og døpt[i] 19 desember samme aar da hun fikk fadrene Madame Hvidt; Jomfru Kisten Olsen; Kof Kapt Matthias Berg; [NN] Jonas Andersen; og Fuldmegtig Michael Hoppe.

Erasmines foreldre var Bilov Pedersen[ii] og Maren Felballe – en kvinne som ellers ikke er identifisert i kildene som er tilgjengelige.

De hadde tidligere faatt en sønn, Engvold[iii], som ble født i 1805 og levet opp men som ikke er sporet efter konfirmasjonen i 1820.

Erasmine ble konfirmert[iv] 15 søndag efter trefoldighet – 23 september – 1827, og ble da med karakteren „meget vel” nummer 2 blandt 39 piker i kullet.

Seks aar senere – det er helt ukjent hva hun gjorde i mellomtiden – giftet[v] Erasmine seg med Johan Carl Gabrielsen den 12 mai 1833. Forloverne var A: Christensen og C: L: Sørensen. Johan Carls opphav er ukjent men av yrke var han Møllermester[vi].

Dermed fulgte en hel del barnefødsler: den første var Ingebor Marie som kom til verden 12 mars 1834 og ble døpt[vii] 28 juni samme aar: hun fikk fadrene Madam S Sørensen; Jfr. Severine Katrine Bilovsen; Kjøbm Henrik Reinert; Kjøbmand Anders Christensen Goen; og Hans Jacob Gabrielsen.

Neste barn var Niels Peder som ble født 19 november 1835 og døpt[viii] 5 juni 1836, fadrene til denne gutten var Mad: Reinert [XX] Steensholt [?]; Jomfru Maren Goen; Kjøbmand Andersen; Kmd Wilhelm Hvidt; og Geert Sørensen.

Johan Carl fortsatte ikke som Møllermester i all sin tid, og tre år efter at han giftet seg med Erasmine annonserte han møllen sin til salgs i Morgenbladet for 7 august 1836:

«Tilkjøbs

            Paa Grund af anden Bestemmelse agter Undertegnede underhaanden at sælge sin eiende Vindmølle Prøven[ix] kaldet, tillige med en ved Møllen opført ny Bygning af Bindingsværk og Muursteen, hvori er indrettet en Hestemølle med en Qværn og Sigte, Vindmøllen ere tre Par Malestene og to Sigter, tillige en Gryn- eller Pillesteen med tilhørend Blæsemaskine; endvidere medfølger Vaaningshuus og et lite Udhuus, Alt i complet brugbar Stand, beliggende tæt ved Sandefjord. Gode Conditioner kan erholdes; Liebhabere indbydes.

            Sandefjords Mølle Prøven, den 24de Juli 1836.

                                                Johan G. Gabrielsen[x],[xi],[xii],[xiii]»

To aar senere, 17 september 1837, fulgte Ingvold Otto: han ble jemmedøpt av sognepresetne og fikk daapen bekreftet i kirken[xiv] 11 januar 1838 og fikk fadrene Mad: Karen Anna Abelsted; Jfr. Lise Tribler; Kjøbm Carl Waal; Skipper Ole Christian Reinert; og Skipper Henrik Paust.

Efter seks aars ekteskap fikk de en pike: Nine Jensine. Hun ble født 2 oktober 1839 og døpt[xv] 2 april 1840 og fikk da fadrene Madam Zimmermann; Jomfru Stine Hansen; Kbm O C Nielsen; [NN] Skibscapt. Abelsted; of Sømand, Styrmand Joh: Grøn, Sandefjord. Som sin bror var Nine hjemmedøpt av sognepresten. I forbindelse med denne daapen er moren notert som „Mina” – og det var vel det hun ble kalt i det daglige.

Det var vel ikke blitt noe av salget av møllen i 1836, for i Norsk Handels Tidende for 17 september 1840 finner man på ny en annonse

«Faste Eiendomme

            Formedelst anden Bestemmelse agter Undertegnede enten underhaanden eller ved Auction at sælge min eiende Windmølle, Prøven kaldet, her paa Stedets Præstegaards Grund beliggende, bestaaende af en Grynqværn med fuldt Tilbehør, to par Sigteqværne  med tilhørende Sigter og en Sammalsqværn, Alt i god brugbar Stand; desforuden tilhører: et saa godt som nyt Vaaningshuus, bestaaende af 1 Stue, 3 Kamre, Kjøkken og Kjelder, som Alt er vel indrettet og i god Stand; ligeledes er der gode Udhuse  indrettet til Plads for 2 Heste, 2 Køer, samt en del Sviin. Reflecterende ville i portofrie Breve henvende sig til mig om Priis og Conditioner; hvorhos bemærkes: at den meeste Deel af Kjøbesummen kan blive staaende i eiendommen, som er  brandforsikret for 2000 Spd.         

Sandefjord den 15de Septbr. 1840.           J. Gabrielsen[xvi],[xvii],[xviii]

Dernest fulgte Carl Johan: han saa dagens lys 11 mars og ble døpt[xix] 11 august 1842 og fikk fadrene Mad Kajja, Skibsfører Hans Jørgen Christoffersens Hustru; Jomfru Lise Wigers [XX]; [XX] Søren Lorens Christensen; [NN] Bendix Engelsen; og Joh: Carl Gabrielsen. Gutten var blitt hjemmedøpt av Pastor v. Kervel.

Saa gikk det omkring to aar, og saa kom en pike til verden: Nicoline Petrea. Hun ble født 5 april og døpt 21 august 1844 og hennes fadre var Madme Inger Sørensen; Jfr Mine Wiesenbak; Kmd Ole Christian Nielsen af Sfd; Bryggermester [?] J Gude af Laurvig; og Snedker Olsen af Sandefjord. Pikebarnet var blitt hjemmedøpt av sognepresten.

Julius fulgte nok et par aar senere: han ble født 7 april og døpt[xx] 18 november 1846 og foreldrene valge da som fadre Mad Larsen paa Strand; Jfr Maria Goen i Sandefjord; Kjøbmand Johnsen i Sandefjord; møller Halgreen; og Snedkermester Olsen. Julius var blitt hjemmedøpt av Pavels. Ved denne anledningen finner man at Johan Carl Gabrielsen er „herbergerer” eller „handlende” av yrke.

Enda fire barn fulgte: Philip Waldemar som ble født 23 januar 1848 og døpt[xxi] 27 februar samme aar med fadrene Mad Hendrik Pausts; Jomfru Gundersen; Lars Hansen Meløst; Halgreen; og Snedker Olsen. Faren omtales denne gang som „handlende”.

Josephine Mathilde kom til verden 11 desember 1849 og ble døpt[xxii] 15 mars 1850 og hun fikk fadrene Moderen; Jomfru Severine Gundersen; [XX]mester Nordstrøm; Niels Magnussen Grøn; og Laurits Grøn.

 

Saa fulgte Joseph Alexander den 12 august 1851, med paafølgende daap 29 oktober og fadrene Mad H: Jørgen Christensen; Ingeborg Marie Gabrielsen; Lars Ingebretsen; [NN] Blix; og Skipper H: Klavenes.

Justa Christiane Marie ble født 1 mai 1853 og døpt 15 samme maaned, i dette tilfellet ble fadrene Madame Gade; Jomfru Julie Christensen; Handlende Engebrethsen; Skoleholder Dahl; og Handelsbetjent Bertel Steen.

Fredrik Oscar fulgte i 1855 – han ble født 21 januar og døpt[xxiii] 1 april og fikk fadrene Marie Blix; Caroline Julie Christensen; Abelsted; Grønvold; og W. Seip [?]. Johan Carl er naa brennevinshandler.

Tilsist ble det Frithjof. Han ble født 6 mai og døpt[xxiv] 2 august 1857 med fadrene Nordstrøm; Mine Gabrielsen; Søren Lorents Christensen; Faderen og Carl Johan Gabrielsen.

Handelsmand Johan Carl Gabrielsen døde av kreft 6 og ble begravet[xxv] 12 februar 1864, drøyt 57 aar gammel.

I 1865[xxvi] – ved folketellingen det aaret – bodde enken Erasmine, „Brændevinshandlerske. I. C. Gabrielsens Enke”, i Bugaardsagate med seks av barna, og i tillegg to tjenestepiker og en dreng. De hadde ikke mindre en tre hester og fire kyr, saa det var antagelig en viss velstand.

Sønnen Carl Johan giftet seg ikke, og døde nokså ung – bare 32 år gammel. Da var han tilbake i Sandefjord fra Tønsberg og virket som kjøpmann. Han gikk bort 30 oktober 1874 og ble begravet[xxvii] 6 november. Dødsårsaken var Rygmargstæring.

I 1875[xxviii] bor Minna Gabrielsen i Nygade 114, eiet av W. Klavenæss, Fr. Gard, Jacobsen. Sammen med henne pinner man Petterea og Justa. De har en tjenestepike, Anne Christiansen, som er 22 aar gammel. I samme hus, men som en selvstendig husstand, finner man Annetonete Klavenäs, født 1801, og hennes datter Charoline Fredrike – som begge lever „Af Capitalen”.

Ti aar senere, i 1885[xxix], bor Mine Gabrielsen i Kristiania: hun er hos datteren Justa som i mellomtiden har giftet seg med Cand Theol, Livsforsikringsinspektør Anders Olsen fra Hurum: de er alle bosatt iUllevoldsveien 80b.

Erasmine ble forholdsvis gammel: hun døde av apoplexi i Kristiania den 3 og ble begravet[xxx] 9 mai 1890, og da var hun 78 aar.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 161. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-165
[ii] Se 52 Bylov Pedersen
[iii] Se 1805-17 Engvold Pedersen
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1827, side 274.
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-274
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610467.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1833, side 225.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1833, side 562-563. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-225
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 54-55. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-27
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 102-103. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-51
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1838, side 140-141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-73
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 184-185. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-96
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1842, side 230-231. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-120
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1846, side 328-329. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-171
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1848, side 6b. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-12
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1850, side 96. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-102
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1855, side 3. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-5
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1857, side 31. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-33
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1864, side 115. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-128
[xxvii] SAKO, Sandefjord kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1873-1879, s. 232
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 13 (1883-1895), Døde og begravede 1890, side 173. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4780&idx_id=4780&uid=ny&idx_side=-123