1811-16 Paul Juel Gaarder

Paul Juel Gaarder var fra Oppland. Han ble födt i Odalen i 1743 og döpt[i] 25 juni det aaret. Faren var en Kaptein Gaarder, moren er ikke oppgitt. Som sin var ble han militär og allerede 1761 var han fenrik, og sekondlöytnant i 1763. I 1787 ble han kaptein og 3. Major i 1789. I 1796 ble han second-major og oberstlöytnant fra omkring 1801-1803.  Omtrent pa denne tiden gikk han over til Telemarkske nasjonale infanteriregiment og ble sjef for 2 gevorbene grenader-kompani.

14 mars 1806 ble han utnevnt til oberst men sökte – med henvisning til alder og svakhet – noksaa om avskjed og ble innvilget dette med en aarlig pensjon paa 600 riksdaler fra 10 mars 1809[ii].

Han var knyttet til Söndenfjeldske gevorbene infanteriregiment og maa ha blitt beordret til Fredrikshald för 1788, for det aaret giftet han seg med Anna Margaretha Schröder, datter av offiseren Jens Christian Schröder og Johanne Petronelle Grüner i Fredriksstad.

I 1801[iii] finner man paret vel etablert i hus nummer 217 i Festningsgaten, med ikke færre enn syv barn: Bolette (11); Anne Sophie (10); Jens Christian (8); Anne Gustav [sic] (6); Friderica (5) og Friderich (3). Det er en stor husstand paa annet vis og: der er fem tjenere: Husjomfuren Berthe Pontopidan; Gaardskarl Ole Larsen; samt pikene Berthe Svensdatter; Karen Jacobsdatter; og Sidsel Olsdatter. Siden han giftet seg er Gaarder gaatt frem i rang og navn: han er naa „Premier major” og kaller seg Poul Juul von Gaarder.

Det er litt usikkert naar Oberst Gaarder og familien slo seg ned i Sandefjord, men det maar rimeligvis ha värt noksaa snart efter at han gikk av med pensjon, for oftest var det knyttet bolig til slike stillinger, og hvor han naa enn bodde tidligere ville den boligen ha maattet overlates til efterfölgeren. Under alle omstendigheter: det tidligste opptreden av noen i familien i kirkeboken i Sandar er i forbindelse med at Niels Petter Wahrendorfs datter Karoline Matilde[iv] ble döpt 14 februar 1811 og Bolette Gaarder var blandt fadrene.

Neste gang familien kommer til syne er senere samme aar, da samme Bolette giftet seg med Kof Kapt Peder Söeberg[v]; de hadde som kausjonister en Schröder og en som het, muligvis, Waleur: begge har visst skrevet under med egen haand. Vielsen[vi] fant sted uten forutgaaende forlovelse 12 september 1811. Samme dag giftet ogsaa Bolettes söster Kristine Birgitte seg – hennes utkaarede var premierlöytnant og Velbaaren Herre, Ridder av Dannebrog, Otto Fredrik Rasch. Kausjonistene var de samme: Schröder og Waleur.

Bolette og Peder Söegaard bosatte seg i Sandefjord mens Kristine Birgitte og mannen ikke gjorde det. Nöyaktig hvor de gjorde av seg er forelöbig ikke avklart.

Paul Juel Gaarder fikk ikke lang tid i Sandefjord. Han döde, 72 ½ aar gammel, 6 og ble begravet[vii] 16 desember i 1814.


[i] Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Strøm (Odalen), Ministerialbok nr. 3 (1741-1803), Kronologisk liste 1743, side 30-31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9142&idx_id=9142&uid=ny&idx_side=-14
[ii] Opplysningene om karrieren er hentet fra Olai Ovenstad, Militärbiografier – den norske härs officerer 1628-1814, Bind 1 (A-H), p 327 i den trykte utgavne, p 328 i den elektroniske. Elektronisk tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iv] Se 1810-10 Karoline Mathilde Warendorph
[v] Se 1815-2 Peder Söeberg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1811, side 210. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-194  
Permanent bildelenke:http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610154.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1814-1815, side 96. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-101