1809-10 Karen Helene Jacobsdatter Kruge

Karen Helene ble født i Sandefjord 22 september 1809 og døpt[i] 28 oktober samme år. Fadrene hennes var Berte Ellefsdater [NN]; Idde Helene Anundsdater, Sandefjord; Hans Johannesen Grøn; Ole Olsen [NN] i Hedrum [?]; og Hendrik Hauff [?]

Foreldrene var Jacob Anundsen Kruge[ii] og Johanne Marie Olsdatter[iii]. Og hun hadde allerede en eldre bror – Anund[iv], mens en søster – Otilie Juliane, ble født 3 mai 1820 og døpt utpå høsten, den 5 september. Otilie fikk hun fadrene Anne Sørensdatter; Åse Marie Christensdatter; [NN] Tribler; Ole Thommesen Paust; og Jacob Johannesen Berg – alle fra Sandefjord.

Karen Helene ble konfirmert[v] 18 søndag efter trefoldighet – 2 oktober – 1825 i samme kull som Catrine Marie Hvidt: hun kom først, men Karen Helene fulgte nær efter, som nummer fire og med karakteren „exemplum”.

Det nest man ser av Karen er når hun gifter seg med Hans Jørgen Christensen[vi]; det ble lyst for dem 21 november det året, og vielsen[vii] fant sted tre uker senere den15 desember. Som forlovere hadde de Hans Johnsen og Michel Tolfsen – begge fra Sandefjord.

Det tok litt tid før første barn er registrert, men det kan vel ha vært et svangerskap i mellomtiden, i 1835: Caroline Juline ble født 16 februar og døpt[viii] 9 mars det året: da fikk hun fadrene Mad: Johanne Marie Kruge; Jomfr. Sørine Christensen; Christen Rasmussen; Anders Larsen; Geert Christensen; Skipper Ole Nielsen; og Seilmager Søren Christensen.

Da Caroline Juline ble døpt var Hans Jørgen blitt skipsfører, og familien må ha vært så noenlunde økonomisk sikker da nest barn meldge seg: en gutt som ble født 17 oktober 1839 og som fikk navnet Christen da han ble døpt[ix] anne juledag samme år. Fadrene ble Madm Otilia Christensen, fød Kruge; Ingeborg Tolfsdatter, Sandefjord; Christen Rasmussen, Sandefjord; Skipper Mikkel Tolfsen; Skipper Jonas Christian Andersen; Hernik Paust, Skipper; og Reinert Christensen.

To år senere fikk Hans Jørgen og Karen nok en sønn: ham kaldte de Henrik da han ble døpt[x] 28 desember 1841, 2 ½ måned efter fødselen 11 oktober. Denne gangen valgte de fadrene Madme Johanne Christensen; Jfr Margrete Tolfsen; Skipsfører Søren Lorentz Christensen; Styrman Jacob Kristensen [?]; og [NN] Tollefsen Lasken [?].

Den siste i flokken var en pike: Hendrikke Cathrine ble født 16 november 1847 og døpt[xi] 10 desember samme år med fadrene Anne Jacobsen; Andrea Reinert; Søren Christensen; Halgreen; og Thor Tolvsen.

Hans Jørgen døde i 1856. Han gikk bort 21 mars og ble begravet[xii] 28 samme måned.

I 1865[xiii],[xiv] finner man enken i Skippergaten sammen med tre av barna – Caroline er ute – og hun er beskrevet som skipsrederinne, så hans Jørgen må hå gjort det så noenlunde. De to guttene er begge styrmenn, og hun har tatt til seg et pleiebarn, Julius Christiansen, på to år: Julius Christiansen[xv], på to år: dette var en sønn av Caroline Julie og hennes mann skipper Christian Christensen. Gutten ble født 16 februar men ble morløs allerede den 25 samme måned da moren døde: hun ble begravet[xvi] 3 mars. Hun døde ”af Barselfeber 10de dag efter Forløsningen”.

Ti år senere bor Karen Helene fremdeles i samme hus[xvii], men av barna er bare to hjemme: Henrik som er blitt skipper og Henriette Kathrine, som er blitt enke selv, efter en lærer ved navn Bull. Men hun omtales fremdeles som skibsrederske, og hadde vel råd til den tjenestepiken hun hadde i huset: 16 år gamle Hanna Kristiansdatter fra Stokke.

24 mars 1883 – en uke efter at hun døde – ble Karen Helene Kristensen begravet fra Sandefjord kirke.

Karen Helene – som tydeligvis ble kalt Kaja i det daglige – var en meget holden dame, slik det går frem i forbindelse med oppgjøret av dødsboet:

Torsdag den 14de Februar førstkommende Kl. 12 bliver efter Vedkommendes Forlangende afholdt 3die Gangs Auktion paa Raadhuset over Kaja Christensens Dødsboes faste Eiendomme, Gaarden Matr.Nr. 77 a med tilhørende Tomt, og Tomterne Matr-Nr. 77 c og 77 d, samt Nr. 78. COnditionerne erfares ved Auktionen, hvor ogsaa Maalebrevene vil blive fremlagt. Sandfjords Byfogedkontor, C. F. Schanche M https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840206_4_10_1
Torsdag den 14de Febr. Førstkommende Kl. 12 1/2 bliver efter Vedkommendes Forlangende afholdt Auktion paa Raadhuset over den Enkefru Kaja Helene Christensens Dødsbo tilhørende Halvdel af Skonnert “Renen”, drægtig 103 Registertons, Klasse A 2*, hvilket Fartøi nu er hjemme. Conditionerne ligge til Eftersyn paa Byfogdens Contor og oplæses ved Auktionen Begyndelse. Approbation kan blive meddelt paa Steder, saafremt antageligt Bud skeer. Sandefjords Byfogedkontor C. F. Schanche M https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840206_4_10_1

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1810, side 146. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-149
[ii] Se 1802-5 Jacob Anundsen
[iii] Se 1802-6 Johanne Marie Olsdatter
[iv] Se 1802-7 Anund Jacobsen Kruge
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1825, side 268.
[vi] Se 1804-16 Hans Jörgen Christensen
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1830, side 220.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 72-73. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-36
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1839, side 178-179. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-93
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1841, side 220-221. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-115
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte kvinner 1848, side 76. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-82
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede menn 1856, side 363. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-330
[xiii] RHD: 1865-telling for 0706 Sandefjord, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=35&filnamn=f60706&gardpostnr=84&personpostnr=427&merk=427#ovre
[xiv] Folketelling 1865 for 0706B Sandar prestegjeld, Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038106000538
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 8 (1862-1871), Fødte og døpte 1864, side 56. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1262&idx_id=1262&uid=ny&idx_side=-70
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1864, side 115. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-128