1807-9 Töger Baltzersen Hageman

Töger ble födt inn i en god familie og solide ökonomiske omstendingheter: faren var skipperen og kjöpmannen Balthazar Hagemann[i], moren Ann Magrete Falk[ii] og gutten kom til verden i Sandefjord 6 april 1807. Döpt[iii] ble han ogsaa, det skjedde 28 mai samme aar og ved den anledningen fikk han fadrene Madame Grete Falk fra Laurvig; Jomfru Elisabeth [NN] Falch [?]; Herr [NN] Ottersen[?] fra Tönsberg; Herr [NN] [NN] fra Tönsberg;  Johan Fredrik [NN]; og Herr Ole [NN].

Foreldrene hadde allerede og barn da Töger ble födt: Anthonette (1801)[iv]; Frideriche Sophie (1803)[v]; og Peter Fredrik (1806)[vi].

Efter Töger fikk foreldrene flere barn:

En datter fulgte: Charlotte Emilie ble födt 31 oktober 1808 og döpt[vii] 8 desember samme aar med fadrene Magrete Wilhelmine Hvidt;  Jomfru Bolette Olsen; Kof Kapt Mathis Berg, Sandefjord; [NN] Andersen [NN]; og ”Min Sön” Jens Fredrik Schröeter – dette var ett av barna til sognepresten, Andreas Schröeter[viii].

To aar senere fikk Anne Margrete nok en sönn – Karl Fredrik – han meldte seg 12 august 1810 og ble döpt[ix] 21 november; fadrene var nöye utvalgt blandt den lokale fiffen: Madame Melsom; Jomfru B. D. [?] [NN];Jomfru Katrine Olsen; Kaptein v. [NN]; Lieutn v [NN];  og Herr Kristoffer Hvidt.

I 1813 sökte Anne Margrete’s far, sogneprest Wilhelm Falch, avskjed[x]. Han flyttet da til Sandefjord, hvor han döde vaaren efter, og ble begravet[xi] 4 juni 1814: han maa saavit ha vaatt med seg hva som skjedde pa Eidsvold.

Det vites ikke om der har värt svangerskap som ikke har fört til födsel efter dette, men saa sent som 29 november 1815 fikk paret (fruen kalles for anledningen ”Grete” – det var vel det navnet de brukte i det daglige) barnet Barthea Christiane ble döpt 5 Januar 1816, og fikk ved den anledning fadrene Mad: Andersen, Sandefjord; Jomf H: Rosenkilde; Jomf M Grön; Hr Warendorph; Hr Melsom; Hr Christensen; Hr Ant. Grön og Hr Höst – alle fra Sandefjord.

Konfirmasjonen[xii] fant sted 5 oktober – 19 söndag efter trefoldighet – 1823; han ble nummer to paa listen over 23 gutter – toppet av William Thrane, sönn av Justitieraad Paal Thrane og Juditte Abigael Clausen, og onkel av arbeider-föreren Marcus Thrane. Hva familien Thrane – eller i det minste William – gjorde i Sandefjord er ikke kjent. Porsgrunn folkebibliotek har paa sin hjemmeside en artikkel[xiii] om William Thrane.

Faren til Töger, Köbmand Balzer Christian Hageman, döde i Sandefjord 8 og ble begravet[xiv] 14 april 1836. Han var da 66 aar gammel.

30 desember 1838 giftet Töger seg i Larvik med Constanse Staffeldt, datter av Bernhardt Ditlev Staffeldt og Karen Birgitte Herfordt og altsaa en söster av konen til brorenPeter Fredrik. Constance var, gaar det frem av kirkebokinnförselen for vielsen[xv], konfirmert i ”Norra Tjusils Häred i Calmar Lehn”: hun var vel kanskje sendt dit efter sin far död i 1818.

Gift ble de altsaa, og barn ble det ogsaa: Caroline Cecilie Adelaide Hagemann ble födt i Tönsberg 2 november 1841 og döpt[xvi] 28 samme maaned ved hvilken anledning hun fikk fadrene Enkemandame Maren Sophie Bull; Jomfru Berthea Christiane Hagemann; Vilhelm Hagemann; Julius Haaris [?]; ”samt Barnets Fader” – som her blir omtalt ogsaa som skipsreder.

15 desember 1843 fikk Töger og konen nok en datter som ved daapen[xvii] 14 januar 1844 fikk navnet Mariane Margarethe Birgithe og fadrene Madame Wilhelmine Hagemann; Enkemadame Maren Bull; Lensmand Peter Frederik Hagemann med betjent Zachariassen og betjent Peter Nicolai Bull[xviii]; ”samt Barnets Fader”.

”Handelsfuldmägtig og gift Mand” Töger Hagemann döde – muligvis av ”blärekreft” – i Tönsberg 7 og ble begravet[xix] 14 februar 1845.

Efter mannens död mister mann enken av syne inntil man i 1875[xx] finner Constance i Trondhjem der hun bor sammen med datteren Mariane og dennes mann, löytnant i marinen Jens Edevard Trampe og deres tre barn.

Enken Constance bosatte seg paa et senere tidspunkt i Oslo, der hun i 1900[xxi] bodde i Professor Dahls gate 29 paa Frogner sammen med datteren Mariane, som ogsaa var enke. Det er ikke funnet dokumentasjon, men en anetavle[xxii] som er publisert gjennom Familysearch angir at mor og datter döde med en ukes mellomrom: Constance den 4 juni 1901, og Mariane 6 dager senere, den 10 juni.


[i] Se 1801-9 Balthazar Kristian Hagemann
[ii] Se 1801-10 Anne Margrete Falck
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1807, side 136. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-139
[iv] Se 1801-11 Anthonette Balthazarsdatter Hagemann
[v]  Se 1803-5 Frideriche Sophie Baltzersdatter Hageman
[vi] Se 1805-6 Peter Fredrik Baltzersen Hagemann
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1809, side 143. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-146
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 151. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-155
[x] http://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Andreas_Falck
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1814-1815, side 96. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-101
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Konfirmerte 1823, side 263. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-249
[xiii] Se William Thrane og «Adresse-Tidende»av Harald Bache Bystrøm, http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/bedrifter/sg-1994/sg-12.html
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1836, side 704-705. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-299
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Ekteviede 1839, side 223. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-187
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tønsberg, Ministerialbok nr. I 6 (1836-1844), Fødte og døpte 1841, side 42. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1277&idx_id=1277&uid=ny&idx_side=-48
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tønsberg, Ministerialbok nr. I 6 (1836-1844), Fødte og døpte 1844, side 62. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1277&idx_id=1277&uid=ny&idx_side=-68
[xviii] Det er noen usikkerhet forbundet med de tre’s yrkestitler
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Tønsberg, Ministerialbok nr. I 7 (1845-1854), Døde og begravede 1845, side 241. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1278&idx_id=1278&uid=ny&idx_side=-235