Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende

27 Mai 1807

«Til Brittiske Havne ere følgende Danske Skibe  blevne opbragte: … Ebenezer, Ole Nielsen i Sandefjord…».


29 Juli 1807
«Til brittiske Havne er bleven opbragt følgende danske Skibe: … 3) Anna Catharina, Capit. R. Jacobsen, tilhørende Hr Ole Guckstad i Sandefiord, bestemt fra Nantes til Sandefiord med en Ladning Viin og Rug, opbragt af Kaperen Lord Cochrane til Plymouth…».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

6 August 1807

«Seilfærdige Skippere

… P. D. Bull – Haabets Anker – Sandefiord – Nyehavn …»