1806-5 Peter Fredrik Baltzersen Hagemann

Peter Fredrik var tredjemann i en stor barneflokk, og den eldste sönnen til Balthazar Kristian Hagemann[i]. Han ble födt 28 februar og döpt[ii] 6 mars 1806. Fadrene var Sogneprästens Hustrue [?]; Fröken [?] Kristine [?] Aagesdatter; Kaptein v. Blix [?]; Herr Abraham Böckmann; Erik Grön;  og Anders Andersen – de fleste fra Sandefjord eller när ved.

Fem yngre sösken fulgte i aarene frem til 1817; og i mellomtiden flyttet Peter Fredriks morfar, sognepresten paa Nötterö frem til han sökte avskjed i 1813, inn hos datteren i Sandefjord, der han döde  og bel begravet i juni aaret efter.

Peter Fredrik ble konfirmert[iii] Langfredag – 20 april – 1821 og med karakteren meget ble han nummer tre paa listen, slaatt kun av to andre representanter for byens borgerskaps avkom: Jens Holk Grönvold og Wilhelm Hvidt.

Hva han saa gjorde er usikkert, men han ser ut til aa ha slaatt inn paa samme vei som sin far, for i slutten av 1837 er han beskrevet som kjöpmann naar han gifter seg i Larvik 31 desember det aaret. Bruden er Wilhelmine Staffeldt, det ble lyst for dem 11 desember – en av forloverne var kjöpmann Bugge, den andre het Hesselberg[iv] – og vielsen[v] fant sted paa nyttarsaften 1837.

Wilhelmine Staffeldt ble födt i Hedrum 18 oktober 1813 og hjemmedöpt, denne daapen[vi] ble bekreftet i kirken 7 mai 1814: hun var datter av Bernhard Ditlev Staffeldt som var en höytstaaende offiser i armeen. Staffeldt[vii] var födt paa gaarden Zipke i Kentz pastorat i svensk Pommern og mistet begge foreldrene da han var rundt to aar gammel og ble saa flyttet til sin söster Augusta Eleonora von Post i Köbehavn. Fjorten aaar gammel ble han pasje hos enkedronning Sophie Magdalena for derefter aa legg ut paa en militär löpebane og ble naturalisert som dansk adelsmann i 1776. Han kom til Norge rundt 1787 og med noen faa avbrudd tjenestegjorde han senere der. Han ble överstkommanderende söndefjeldsk i januar 1814, og generalintendant i 22 mai 1814. I 1815 ble han tiltalt for ”mislig krigsförsel”. Selv om han ble enstemmig frifunnet av en overkrigskommisjon i 1816 ble han i desember samme aar dömt fra livet av et knapt flertall i höyesterett, en dom som ble omgjort til festningsarrest paafölgende aar. 17 mai 1817 fikk han tillatelse til aa bo paa sin eiendom ”Roligheden” i Larvik der han döde av nervefeber[viii] tidlig i 1818.

Med andre ord, Peter Fredrik giftet seg inn i en fornem, notorisk og noe declassée familie, og med sine 31 aar var han antagelig moden nok til at han gjorde det med velberaadd hu.

Parets antagelig förste barn var en gutt, han ble födt 14 november 1839 og fikk navnet Ditlev Balthazar Fredrich da hjemmedaapen hans ble bekreftet[ix] i kirken 20 mai 1840, med fadrene [NN] Staffeldt; Fröken Lovise Staffeldt; Löytn Hafgaard; prokurator [NN]; kjöpmann Bugge; prokurator Falch; og kjöpman Töger Hagemann.

Efter Ditlevs födsel finner man ikke saa mye spor av Peter Christian i kildene, men et bokverk[x] om slekten Hagemann og tilgjengelig elektronisk kan berette:

 

”Bestemt for Handelen var han en Tid hos Grosserer Stenersen i Lilllesand. Senere etablerede han sig i sammen med Hans Jørgen Bugge i Laurvig, hvor Firmaet en Tid drev større handelsforretninger, Skibsbyggeri, Rederiforretning etc.
Det gik snart ud med Firmaet Hagemann & Bugges Forretninger; de indlod sig i vidtløftige Spekulationer, mistede Fartøier og tabte Penge, saa det hele endte med en storartet Fallit. Herunder ødelagde H. ogsaa største Delen af sin Moders Formue og reiste i 1847 som en ruineret Mand over til Amerika. Her opholdt han sig i St. Francisko uden dog rigtig at have Held med sig.
Efter 22 Aars Fravær, skulde han begive sig til Havre, for der at træffe Hustru og Søn, som han ikke havde seet i alle disse Aar. Han naaede imidlertid ikke saa langt, men døde paa Reisen i New Orleans 1869.  Enken bor i Christiania.
…Ditlef Hagemann… er bosat som Handelsmand i Havre. Gift med Helene Bays, en dansk Dame”

[i] Se1801-9 Balthazar Kristian Hagemann
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 129. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-132
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1821, side 258.
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Ekteviede 1838, side 221. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-185
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 3B (1830-1870), Ekteviede 1838, side 472. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8248&idx_id=8248&uid=ny&idx_side=-129
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), Kronologisk liste 1814, side 161-162. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8238&idx_id=8238&uid=ny&idx_side=-81
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427640527.jpg           
[vii] Det fölgende er hentet fra Olai Ovenstads ”Militärbiografier: Den norske härs officerer 1628-1814, Bind II, pp 435-436 i den trykte utgaven, pp 433-434 i den elektroniske, som er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
Ytterligere opplysninger er tilgjengelig gjennom http://no.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Ditlef_von_Staffeldt
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1840, side 76. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-79
[x] MILITÆRFAMILIEN HAGEMANN; STAMTAVLE;MED BIOGRAFISKE OG PERSONALHISTORISKE OPLYSNINGER, SAMLEDE OG UDARBEIDEDE EFTER FAMILIEOPTEGNELSER OG VED ARKIVSTUDIER; AFAXEL HAGEMANN, KRISTIANIA, DET NORSKE AKTIEFORLAG 1901, P 45; elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/content/pdf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204007