1806-12 Anne Wilhelmine Nyrup Wilhelmsdatter Hvidt

Anne Wilhelmine ble født inn i en av Sandefjords ledende familier like før faren, Christopher Hvidt[i], overtok familiens forretninger fra sin far – Wilhelm Hvidt[ii] – da denne døde i slutten av 1805. Moren var Wilhelmine Rosenkilde, som kan fra en meget fremstående Stavangerfamilie.

Anne Wilhemine kom til verden 19 juli 1805 og ble døpt[iii] snart efter, den 25 samme maned. Fadrene var Madame Susanna Hauff; Jomfru Anne Katrine Olsen; Kaptein v. Blix; Herr Isåk Wåle; og Koff Kapt Burkart.

Hun ble konfirmert[iv] 19 søndag efter trefoldighet – 5 oktober – 1823 og ble nummer én på listen over 24 piker i kullet, og hadde, ifølge kirken, ”meget god skrift” og ”megen Fliid”.

27 april 1828 ble det lyst for Anne Wilhelmine og armé-intendanten Fred: Waldemar Maylander, innehaver av flere ordener: St Olavs såvel som den Russiske St Anna. Paret ble viet[v] en måned senere, den 27 mai. Forloverne var Konsul Hvidt og Klokker Tveten.

Paret kom til Christiana og bosatte seg i ”Terningbækken” – muligvis det samme som Terningbekk, en tverrgate til Niels Juels gate på Frogner i moderne tid,  der første barn kom til verden. Georg Otto ble født 19 august 1829 og ble hjemmedøpt i morens nærvær av garnisonspresten Schydtz 18 november samme år. Gutten var ikke frisk, så bekreftelsen av dåpen[vi] i Garnisonskirken kom ikke før 11 juli 1830.  Fadrene var mange og høyt oppsatte: Generalinne Meylænder; Frøken Meylænder; Expeditionssekretær Jens Krafs; Depotforvalter Thomas Edward Sylow; Fullmektig Peter Christian Hvoslef; og Kjøpmann Bøckmann.

Neste barn var også en gutt som ble født 1 mai 1830 og hjemmedøpt[vii] av jordmoren Madam Nielsen neste dag, i nærvær av Anne Wilhelmine og en Fru Høier. Christopher, som han het, døde to dager senere – han var for tidlig født – og ble begravet[viii] 7 mai.

Det ser ikke ut til a disse to har fått flere barn – i det minste er det ikke sporet noen så langt.De ble antagelig værende i Christiania for Meylænder fortsatte som arméintendant helt til han ble suspendert fra sin stilling sommeren 1851 og senere fradømt sitt embede ved høyesterettsdom 5 juli 1853[ix]:

«Kommissionsdom har nu blifvit fælld i den s.k. depotsaken, hvarigenom arme-intendenten F. w. Meilander och depotførvaltaren O C Gløersen blifvit afsatta från embetet og dømda till 6 års och 1 månads straffarbete og stadshauptmannen Ytterborg att før bedægligt førhållande blfva sitt embete førlustig. Af de tvenne førstnæmde æfensom af aflidne handladen A. Berghs bo skall ersættning uttagas før 6,924 27/80 alnar munderings- ooch distinktions-klæde samt før 663 alnar fångklæde. State tilerkænnes eganderett till de hos Bergh anhållna 407 ½ alnar klæde[x]»

 

Det er ikke funnet førstehåndskilder som viser hva paret så gjorde. Et skrift med tittelen ” En liten historie  om Kamfjord vestre”[xi] forteller at de kom dit efter at Meylænder hadde sonet sin straff. Meylænder hadde vissnok kjøpt gården noen år tidligere, og gitt svigerfamilien anledning til å bo der. Så refereres det til Lorenz Berg, som skal ha skrevet:

 

”Her på Kamfjord vestre møttes da de to skipsbrudne menn, Mejlænder som eneboer i 2. etasje, familien Hvidt med en meget begrenset omgang i 1.
I plogonnen kunne man se den forhenværende mektige armeintendant, iført en gammel militærkappe, gå opp og ned, opp og ned, mens han fulgte plogmannen i hans arbeid.”
I 1862 døde Christopher Hvidt, og i følge det samme skriftet ble gården da solgt og familiene flyttet til Sandefjord der man i 1865[xii] finner dem i Langgaden – omtrentelig i det samme området som Kongens gate i nåtiden. Foruten den nå 71 år gamle forhenværende armeintendanten og hans kone Wilhelmine f. Hvidt, er her enkefruen Wilhelmine Hvidt, som nå er 84 år; Bea Hvidt, som er 55; og to tjenere: Marie Larsen som husjomfru og Thorine Pedersen som tjenestepike: den første fra Fredrikstad, den andre fra ”Tellemarken”.

Mejlænder døde 17 og ble begravet[xiii] 23 juli 1866 under feil navn: kirkeboken kaller ham Fredrik Wilhelm Meylænder, men fikk tittlen rett: forhenværende Arme-Intendant. Det var hjertesykdom som felte ham.

Anne Wilhelmine døde av lungebetennelse 3 og og ble begravet[xiv] 9 mai 1874. Dødsannonsen stod i Sandefjords Tidende onsdag 6 mai 1874:

Og, en uke sidere, da begravelsen var over, en takk fra Anne Wilhelmines sønn, også denne i Sandefjords Tidende, 13 mai 1874:

Moren Wilhelmine overlevet henne med et halvt år: hun døde av alderdomssvakhet in en alder av 93 år den 27 november og ble begravet[xv] 3 desember 1874.

Sønnen Georg Otto Mejlænder var i 1865[xvi] politifullmektig i Oslo og gift med den 19 år gamle Oline Juliane fra Arendal; han ble senere dommer i Oslo og døde i 1899, mens enken – som nå kalles ”Lilla” – i 1900[xvii] bodde i Erling Skjalgsons gate 3 med fire barn og pensjon fra byretten. I 1910 bor hun i leilighet 15 i Drammensveien 2 med to tjenestpiker og betalte 2600 kroner i året i husleie[xviii].


[i] Se 176 Christopher Hvidt
[ii] Se 174 Wilhelm Hvidt
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 131. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-134
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1823, side 264.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1828, side 215.
[vi] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Klokkerbok nr. 4 (1828-1840), Fødte og døpte 1830, side 31. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7398&idx_id=7398&uid=ny&idx_side=-36
[vii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 6 (1828-1841), Fødte og døpte menn 1831, side 20. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=609&idx_id=609&uid=ny&idx_side=-26
[viii] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 7 (1828-1881), Døde og begravede menn 1831, side 8. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=610&idx_id=610&uid=ny&idx_side=-9
[ix] Olai Ovenstad, Militärbiografier Den Norsk Härs Officerer 1628-1814, Bind II , p 165 i den trykkede utgaven, p 163 i den elektroniske, som er tilgjengelig ved http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1866, side 134. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-147
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1874, side 231. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-139
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1875, side 233. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-141
[xviii] Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036392015635