1804-1 Clementine Elisabeth Bøckman

Da Clementine ble født var hennes far – Abraham Bøckman[i] – rundt 32 år, en holden mann og gift med Maren Elisabeth Grønvold[ii] som han hadde giftet seg med i 1793 Med henne hadde han allerede fem barn: to gutter og to piker i alderen fra ett til syv år : Anne Pernille, Marthe Cathrine, Bernt Christian og Abraham og Kirstine. I 1801[iii] bodde de i hus nummer 20 i Østre Gade der de holdt et stort hus med ikke mindre enn seks tjenestefolk.
Clementine Elisabeth ble født 24 januar 1804 og ble døpt[iv] 9 februar samme år. Hun fikk fadrene Fru [?] [NN] Grønvold [NN]; Jomfru Sidsel Kielman; Major Majlænder; Herr B Rasmussen; Skovrider Asmuss; og Procurator Hoppe.
En yngre bror, Peter Helle, kom til verden 15 juni 1806 og ble døpt[v] 13 juli samme år. Fadrene ved denne dåpen ble Sophie [NN] Fabricius [?] på Fredriksvern [?]; Jomru Else Larsdatter Bøchmann; Herr Kaptein Fabricius [?] fra Fredriksvern [?]; Herr Johan Brunov [?]; Herr Johan Henrik Bugge fra Laurvig; og Kof Kaptein [NN].
Knappe to år efter døde faren og ble begravet[vi] 12 mars 1808.
Efter dette er det ikke spor efter familien i Sandefjord. Det kan tenkes at de er flyttet fra byen, for ingen av barna er konfirmert i Sandar kirke. Visstnok (men dette må dokumenteres bedre) var Abraham Bøchman mer eller mindre konkurs da han døde og og det gjorde vel ikke lettere for familien å miste ham.
Imidlertid finner man Clementine igjen i 1827, for da giftet hun seg med Petter Johan Blix, Premier Lieutenant i den Christiansandske Brigade og 34 år gammel. Bryllupet stod – av alle steder – i Sauherad og forloverne var Oberst-Lieutenant Hans Mouss [?] v: Grønvold og en person hvis navn og stilling er nokså uleselig. Vielsen[vii] fant sted i Nes Annex-kirke[viii].
Olai Ovenstad[ix] oppgir at Peder Johan Blix var født i Fredrikstad 3 januar 1793, men det er ikke funnet noen kirkebokinnskrift som bekrefter dette. Derimot finner man i folketellingen for Fredrikstad i 1801[x] en 9 år gammel gutt ved navn Petter Blix som er fosterbarn hos ”General-major kammerherre, oberste og commandant”, friherre Fridrich von Mansbach og dennes kone Isabelle Oldenburg. Paret hadde 6 egne barn i alderen 7 til 13 år; to av dem var allerede i tjeneste: trettenåringen Christopher Friderich Carl var Landkadett i København; tolvåringen Carl var ”Page .hos printz carl i sleswig”
Ovenstad forteller videre at Peder Johan fulgte sin fosterbror Carl og ble Landkadett i København i 1805; han tjenestegjorde i flere danske enheter med ba om avskjed – innvilget fra 30 august 1814 – for å kunne tre inn i sitt eget fedrelands tjeneste. Hjemme i Norge kom han til Vesterlandske najonale infanteriregiment frem til 1 januar 1818 da han ble premierlieutenant i Nedenesske muskettkompani av den Kristiansandske infanteri-brigade. Med samme grad ble han adjutant ved Stavangerske nasjonale musketerkorps fra 13 july 1821 men kom tilbake til det Nedenesske fra 23 august 1824. Mens han beholdt graden permierløytnant i det Kristiansandske, ble han fra 5 oktober 1835 stabsadjutant og kaptein i armeen; knappe fire måneder senere ble han sjef for Vestfjeldske kompani av Telemarkske musketerkompani; han fikk samme stilling i det Nedenesske fra 26 august 1836 men ble allerede i januar påfølgende år forflyttet til Torrisdalske kompani. Derefter fikk han fra 12 jaunar 1841 det Stokkeske Kompani av Laurvigske Musketerkorps. Han søkte avskjed fra forsvaret og ble innvolget dette med pensjon på 320 Riksdaler fra 30 april 1849.
Så Clementine giftet seg rimelig godt: en nasjonalt sinnet offiser – man håper han også var en herre – med en respektabel om ikke spektakulær karriere så langt, og med tifresstillende om ikke brilliante utsikter. 
Det er ikke kjent hvor paret bosatte seg efter at de var blitt gift, men omkring 1828 fikk paret sitt første barn, ham kaldte de Friderik Abraham. Det er ikke lykkes å finne dåpen hans, men da han som 25 år gammel skipsfører giftet[xi] seg med Ingeborg Gabrielsen i Sandefjord den 27 oktober 1854 ble det oppgitt at han var født i Porsgrunn. Han er ikke funnet igjen i folketellingen av 1865, og han må på et eller annet tidspunkt ha utvandret, for Ingeborg – oppgitt å være bosatt i Kristiania – følger efter i 1874[xii], sammen med barna Ludvig (11), Elise (knappe 5) og Alexandra (2). Ser det ut til. Hun  var antagelig datter av Møllermester – senere brennevinshandler – Johan Carl Gabrielsen som i 1833[xiii] giftet seg med Rasmine Belemine Pedersdatter Bilovsen.
Fremdeles, 3 mai 1830, var Clementine i Porsgrunn: den dagen ble sønnen Hans Petter født[xiv], og det ser ut til at de er bosatt i eller ved byen. I stedet for en dato i det feltet som angir tidspunktet for barnets dåp er det en innskrift som ikke er tydet. I et annet felt ser det ut til at han ble hjemmedøpt av jordmoren, men på ett eller annet tidspunkt er dette blit bekreftet i kirken og da var fadrene Gunild Gunnuldsatter; Pigen Maren Andersdatter; Peder Andersen; Erik Aslaksen; og Christen Isachsen.
Hans Petter døde straks efter: den 29 mai, mens begravelsen[xv] fant sted 3 juni.
Clementine’s neste barn var også en gutt, og også han fikk navnet Hans Petter. Den utgaven kom til verden 29 mars 1832 og ble døpt[xvi] 24 mai samme år. Ved den anledning fikk han som fadre Fru Sogneprest F Palludan og en hel serie utvilsomt fremstående medlemmer av det lokale borgerskapet. En rekke web-sider oppgir at denne Hans Petter også døde tidlig – næremere bestemt i 1835, men det er ikk elykkes å finne bekreftelse på dette i kildene.
Sannsynligvis i 1833 – dette året oppgis i en rekke slekts-historiske kilder på internett – fikk Clementine sønnen Sten Gustav i Tønsberg. Det er ikke lykkes å bekrefte dette i kildene men han blu åpenbart godt utdannet og kom til å bli lærer i Sandefjord og senere adjunkt i Skien:
En gang mellom 1875[xvii] – da han fremdeles var i Sandefjord og virket som ” Bestyrer og Førstelærer ved Sandefj. Almueskole” – og 1885[xviii] flyttet Gustav til Skien og ble lærer der: han er oppført som adjunkt i folketellingen av det året. Der bodde han ”På hjørnet av Prinsessegaten og Telemarksgaten [i] den såkalte Prinsegård, eller Bærnholdtgården som den senere kaltes. Dette var en av byens største og vakreste gårder, og den lå fritt med fasade rett mot Broene”. ”Han var ugift, og som så mange lærere i eldre tid litt av en original, han var høit skattet på lærerværelset som ”et levende konversasjonsleksikon” på grunn av sine allsidige kunnskaper, men hadde kanskje ikke fullt så lett for å vise den tilstrekkelige myndighet i klassetimene.[xix]
En Hans Petter den Tredje ble født i Tønsberg i 1836, sier en hel del websider, som også legger til at han kom bort på sjøen – men ingen av dem oppgir kilder til opplysningene og det er ikke funnet belegg i noen av de kildene som er konsultert.
Et par år senere, i 1838 og med den samme autoritative kilde-situasjon, ble Marie Magdalena født i Tønsberg: hun døde visstnok i Kristiania i 1863.
Jonine Petrea Clementine ble født i Kristiansand 15 april 1839 og hjemmedøpt dagen efter av Madame Birch. Denne hjemmedåpen ble bekreftet i kirken[xx] 15 mars året efter, 1840, og da fikk hun Davida Madsdatter [?]; Jomfrun Caroline Ely; barnets fader; Prem. Lieut. Lied; og Prem. Leiutenant Guldahl.
Et siste barn – Marie Magdalena er sagt å være født i Tønsberg i 1843 der hun døde året efter, men som for flere av de andre barna er det ikke lykkes å fa dette bekreftet i noen primærkilder[xxi]
I 1854 – ifølge flere websteder – ble Clementine enke da Peder Johan von Blix døde i Oslo. Igjen er det ikke funnet belegg for dette i kildene.
Hvor det ble av Clementine som enke er ikke kjent, hun er ikke å finne i folketellingen fra 1865, men i 1875[xxii] bodde Clementine – ”Pensioneret Officersenke” – i Buegaardsgate 141 i Sandefjord – hun var leieboer hos Skipsreder Ole Nielsen – og sammen henne var sønnen Sten Gustav Blixe som var ” Bestyrer og Førstelærer ved Sandefj. Almueskole”. Sønnen var i tredveårene og ugift, så de hadde råd til en pike – Inger Cecilie Andersen fra Sandefjord, som også var tidlig i tredveårene.
Året efter, 28 august 1876, døde Enkefru Klementine Elisabeth Blix, enke efter kaptein Peter Blix, hun ble 78 8/12 år gammel. Dødsårsaken var alderdomssvakhet, og hun ble begravet 1 september. Hun overlevet mannen og alle barna utenom Gustav.

[i] Se 99 Abraham Böckman
[ii] Se 100 Maren Elisabeth Grönvold
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1804, side 118. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-121
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 131. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-134  
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610143.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Sauherad, Ministerialbok nr. I 5 (1815-1829), Ekteviede 1827, side 220. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7928&idx_id=7928&uid=ny&idx_side=-217
[ix] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628-1814 – Bind 1 (A-H), pp 107/508; s 110 i den trykte utgavev. Dene elektroniske utgaven er tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
Folketellingen inneholder ogsaa en Petter Olsen Blix i Stavanger og som er tolv aar paa denne tiden. Faren, Ole Blix, var skomaker og det virkier ikke som om dette er en spesielt lovende kandidat til skikkelsen om Clementines fremtidige ektemann.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1853, side 437.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Ekteviede 1833, side 562-563. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-225
[xiv] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Fødte og døpte 1830, side 13. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7880&idx_id=7880&uid=ny&idx_side=-18
[xv] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Døde og begravede 1830, side 165. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7880&idx_id=7880&uid=ny&idx_side=-119
[xvi] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Porsgrunn, Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), Fødte og døpte 1832, side 20. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7880&idx_id=7880&uid=ny&idx_side=-25
[xx] Kildeinformasjon: Vest-Agder fylke, Kristiansand, Klokkerbok nr. B 9 (1838-1843), Fødte og døpte 1840, side 56-57. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=904&idx_id=904&uid=ny&idx_side=-33 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060105010619.jpg
[xxi] Det er ikke utenkelig at familien var bosatt innenfor den naavärende Tönsberg kommune, men utenfor det davärende Tönsberg sogn.