1803-5 Frideriche Sophie Baltzersdatter Hageman

Frideriche Sophie var annen datter av Balthazar Kristian Hagemann[i] og Anne Margrete Falck[ii] som hadde giftet seg paa Nötterö to aar i forveien og flyttet raskt til Sandefjord der de fikk datteren Anthonette[iii] som kom til verden straks för jul i 1801.

Efterhvert fikk Friedrich Sophie flere sösken: Peter Fredrik i 1806; Töger i 1807; Charlotte Emilie i 1808; Karl Fredrik i 1810; Barthea Christiane i 1816 og Caspar Fredrik i 1817 – for a regne opp de av barna som er funnet saa langt.

Hun ble konfirmert[iv] 20 september – 18 söndag efter trefoldighet – 1818 og ble rangert som nummer 2 av 35 piker – efter storesösteren Anthonette. Begge fikk karakteren „udmerket”. Mens Anthonette er notert aa ha hatt naturlige kopper, var Frideriche vaksinert „v. T”  dvs, av Tveten.

26 juni 1825 ble det lyst for Frideriche Sophie og Hr Candidat. Theol. Wilhelm Hvidt Schröeter, sönn av sogneprest Schröeter i Sandar. Vielsen[v] fant sted noen uker senere, den 15 juli. Kausjonistene var Sognepresten selv og brudens far; ved vielsen var vitnene Anton Grön og Peder [NN][vi].

Samme aar var – eller ble – Wilhelm Schröeter utnevnt til sogneprest i Bindalen i Nordland[vii]. Det er forelöbig ikke funnet noen barn av ekteparet födt der för Wilhelm fikk et fetere kall som „Residerende Kapellan til Næs paa Romerike” i 1828[viii].

Efter noen aar paa Näs fikk paret datteren Julie Beathe Fredrikke som ble födt 13 september 1834 – dette i fölge Johan Frederik Schroeter’s samlede Descendens, men ikke verifisert i primärkilder.

Derimot blir födsel og daap for Vilhelm Frederik Sofus bekreftet: han kom til verden 20 juli 1836 og ble döpt[ix] 26 desember samme aar, ved den anledning fikk han fadrene Frue Maria Werner; Fröken Lehna Grönvold; Jomfru Lise Juul, Pastor Rolf Olsen; Kjöbmand, Lieutenant Werne; Kjöbmand Jacob Juul; Landhandler Bergh; Student Wilhelm Koren; og Wilhelm Schöeter. För kirkehandlingen var barnet blitt hjemmedöpt av faren.

Neste barn var ogsaa födt paa Romerike, han saa dagens lys  19 februar 1841 og ble döpt[x] 24 juni samme aar. I den forbindelse fikk han navnet Johan Vilhelm Konstantin og fadrene Madame G: Mosen; Jomf B: Hagemann; D: Christie; Sogneprest Christie; [NN] O:P: Olsen; Stud Theol Quigstad; [NN] Pedersen; og [NN][NN].

Ikke lenge efter at Johan var döpt flyttet familen til Drammen, for det var der neste barn ble födt paa Strømsø 4 desember 1842. Dette var datteren Karoline Margrete Marie; hun ble döpt[xi] 1 juni 1843 og i den anledning fikk hun fadrene Fru Rebekka Lange; H Langes Kone paa Bragernes; Fröken Julie Dietrichsen; Sogneprest Arup; [N] Borch; Kaptein Jens Schröeder; Mägler [NN] Bang; og [NN] [NN]. I forbindelse med daapen finner man at ved siden av aa väre residerende kappelan til Strömsö og Bragernes er Wilhelm naa ogsaa sogneprest til Tangen.

To og et halvt aar senere kom Jenny Therese den 25 mars 1845, hun ble döpt 13 juli samme aar. Ved daapen ble hun sett efter av fadrene Frue Johanne fas. Petersen; Jomfru Thea Arup; Byfoged Dahl; Kaptein H:N: Lange; [NN] N. Bache; [NN] Fredriksen; [NN] Wilhelm [NN]; og Kjöbmand  Fr Wöhler. I denne innförselen er Wilhelm oppfört som „Sogneprest” men ut at kallet blir angitt.

Muligens det siste barnet var Sofie Kristine som kom til verden 6 september 1847. Hun ble döpt[xii] 16 april aaret efter, 1848 og fikk da fadrene Mad Olava Nielsen; Jomfru Wilhelmine Bang; Kjöbmand Hans Kjär; Overlärer Olsen; Procurator Midelfart; Pastor Dietrichson; og Köbmand CK Blom.

Fredriches mann, sognepresten til Strömsö og Tangen, döde 28 mars 1863 og ble begravet[xiii] 4 April 1863, dödsaarsaken ble angitt som „Nervefeber” – altsaa tyfoid.

Fredriche ble värende pa Strömsö i Drammen efter at hun ble enke. I 1865[xiv] finner man henne gaard nummer 31 – muligvis eiet av skipsrederen Jens Henrich Grauer – der hun bor sammen med yngstedatteren Sophie og en tjenestepike paa 25 aar som het Else Larsdatter og kom fra Eiker.

Ved folketellingen i Drammen i 1885[xv] bodde Fredriche i gaard nummer 38f 190d i bydelen Mellem Bragernes; hun hadde en leilighet i annen etasje, og sammen med henne bodde ogsaa noen barnebarn, saa som Jens Fredrik som var assistent ved Meteorologiske Institutt, pikene Dorthea Maria og Fredrikke Sophie, en tjenestepike og noen leieboere fra Aalesund.

Der ikke lykkes aa slaa fast hvornaar Fredriche Sophie döde, men hun er ikke med i folketellingen for Drammen i 1900.


[i] Se 1801-9 Balthazar Kristian Hagemann
[ii] Se 1801-10 Anne Margrete Falck
[iii] Se 1801-11 Anthonette Balzersdatter Hageman
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Konfirmerte 1818, side 251.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1825, side 210.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Ekteviede 1825, side 212.
[vii] Denne opplysningen kommer fra http://www.dialektika.dk/genealogy/getperson.php?personID=I1326&tree=01, som igjen siterer „Byskriver i Rudkøbing Johan Frederik Schroeter’s samlede Descendens”, H.R. Hiorth-Lorentzen, Haderslev, 1878, held by Per Brahde, Myrdalstræde 153, Aalborg Øst 9220, Denmark, brahde@gmail.com
[viii] Denne opplysningen kommer fra http://www.dialektika.dk/genealogy/getperson.php?personID=I1326&tree=01, som igjen siterer „Byskriver i Rudkøbing Johan Frederik Schroeter’s samlede Descendens”, H.R. Hiorth-Lorentzen, Haderslev, 1878, held by Per Brahde, Myrdalstræde 153, Aalborg Øst 9220, Denmark, brahde@gmail.com
[ix] Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nes, Ministerialbok nr. I 6 (1833-1845), Fødte og døpte menn 1836, side 24. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=533&idx_id=533&uid=ny&idx_side=-27
[x] Kildeinformasjon: Akershus fylke, Nes, Ministerialbok nr. I 6 (1833-1845), Fødte og døpte menn 1841, side 52. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=533&idx_id=533&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060307020055.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 12 (1830-1847), Fødte og døpte 1843, side 120. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8471&idx_id=8471&uid=ny&idx_side=-125
[xii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 14 (1848-1858), Fødte og døpte 1848, side 4. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1137&idx_id=1137&uid=ny&idx_side=-7
[xiii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 15 (1859-1868), Døde og begravede 1863, side 343. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1138&idx_id=1138&uid=ny&idx_side=-346