1803-2 Anne Johanne Berg

Anne Johanne var datter av Johannes Jakobsen Berg[i] og Giöe Larsdatter[ii] som bodde i Sandefjord, i hus 15 i Östre Gate, i 1801[iii]. Johannes Berg var tobaksspinner av yrke, og hadde drevet med det i Larvik för han kom til Sandefjord der han muligvis arbeidet for Abraham Böckman. Det er usikker hvor Johannes kom fra, men Giöe var Sandefjordspike: foreldrene var velstaaende nok til at det maatte betale skatt i 1762.

Anne Johanne kom til verden 12 februar 1803 og ble döpt[iv] 3 mars; ved den anledningen fikk hun fadrene Petrine Berg; Anne Marie Waale; Petter Jakobsen fra Laurvig;   Ole Thommesen Paust; og Peder Christensen [?], Sandefjord.

Da hun ble döpt hadde Anne Johanne allerede fem eldre sösken[v]: Jacob (11); Thor (9); Anne Helvig (6) Preben (3); og Peder (1). To aar efter at hun selv ble födt fikk foreldrene nok en sönn, Peter, som saa dagens lys 13 mai 1805 og ble döpt[vi] 5 juni samme aar med fadrene Kristine Marie, Jakob Osmundsens Kone i Sandefjord; Anne Thorsdatter, Sandefjord; Ole Joahnnesen Grön; Hans Johannesen Grön[vii]; og Hendrick [NN].

21 juli 1805 ble Anne Johanne vaksinert[viii] mot kopper av Tveten i Sandefjord.

Et par aar senere flyttet familien til Larvik hvor faren etter hvert opparbeidet et betydelig tobakksspinneri nede i Kongegata[ix]. Om dette hadde noe forbindelse med vanskeligehtene til Abraham Böchman – han mistet alt han eiet omtrent paa disse tider.

Anne Johanne ble konfirmert[x] i Larvik i 1817, närmere bestemt den 13 April, som nummer én av 14 piker i kullet, og med „Dom andgaaende Kundskab og Opförsel” paa „5” og „5”.

Faren döde av nervefeber 1 november 1819 og ble begravet[xi] aatte dager senere, den 9 november, av „nervefeber” – eller som det kalles i moderne tid, Tyfoidfeber[xii].

En eller annen gang mellom 1819 og 1825 er familien flyttet ut av Larvik, for de er ikke med folketellingen for Larvik i 1825.

Fire aar senere gifter Anne Johanne seg i Larvik. Den utvalgte var Kjöpmann Otter Daniel Steen, 26 aar gammel og fra Fredrichsvern og bryllupet[xiii] stod 12 februar 1829. Forloverne var Kjöpmann Otter Steen i F:Värn og Tobakssp: J: Berg i Sandefjord.

Otter og Anne Johanne skulle ha fatt sitt förste barn senere samme aar, men 3 oktober fikk hun en dödfödt pike[xiv].

To aar senere, 17 januar 1831, gikk det bedre for den dagen ble sönnen Otter födt. Han ble döpt[xv] 10 uker senere, den 3 april og fikk da fadrene Madame Berg; Jomfru Steen; Kjöbmand Otter Steen i Fredriksvern; Daniel Steen; J. Berg i Sandefjord; Handelsmand [?] Preben Berg; og Barnets Fader.

Nestemann var ogsa en gutt, Hans Thorvald, som ble födt 4 november 1834 og döpt[xvi],[xvii] 22 februar aaret efter, altsaa i 1835. Denne gangen ble fadrene Madame Falckenberg; Jomfru Solan [?] fra Sandefjord; Kjöbmand H.P.Berg; Kjöbmand Simonsen; Köbmand Pettersen fra Colding; Kjöbmand Otter Steen fra Fredriksvärn; Kjöbmand Peter Berg; og og C.E Bruun.

Derefter fulgte Johannes, han ble födt 15 august 1836 og döpt[xviii],[xix] 13 november samme aar, og fikk fadrene Madame Berg fra Sandefjord; Jomfru Marie Steen fra Fredriksvern; Kjobmand Peder Berg; Kjöbmand O:D: Steen; Handelsbetjent Bertel Steen; og Handelsbetjent Prebensen.

Tilslutt fikk paret en pike: Hilda Marie. Hun ble födt 30 april 1838 og döpt[xx] 2 september samme aar. Ved daapen fikk hun fadrene Madam Thommesen; Jomfru Marie Berg; Kjöbmand C:L: Sörensen; Kjöbmand O: Steen; Kjöbmand P: Steen og [NN] Christiansen.

Ektemannen Otter Daniel Steen döde för sin kone, men det er ikke kjent naar. Antagelig var det efter 1840, for Tor Björvik forteller at „I 1840 kjøpte P.J. Berg[xxi] gården Nedre Bisjord i Tjølling. Han var panthaver, og kjøpte gården på auksjon etter Otter Daniel Steen, som da gikk konkurs[xxii]

Hvorfor han gikk konkurs er ikke kjent, men det kan tenkes aa ha sammenheng med en serie rettssaker han var involvert i efter et slagsmaal med Andreas Wright, som gjorde sine hoser grönne hos Jomfru Berg – mot hennes brors vilje. Broren hadde bedt Otter Steen om aa holde öye med huset og stanse besök fra Wright mens han selv var paa en forretningsreise, og dermed gikk det riktig galt[xxiii]. Rettssakene endte med at Otter maatte betale store böter og saksomkostninger.

Efter at mannen döde flyttet Anne Johanne – det er ikke kjent nöyaktig naar men det maa ha värt för folketellingen i 1865[xxiv] –til sin ugifte bror Peter som naa bodde paa Nanset nedre der han hadde et stort hushold. Foruten 9 tjenestefolk holdt han seg med en agronom og en fullmektig, samt – antagelig for sösterens skyld – en selskapsdame som het Cilile Lehman og var fra Drammen. I denne forbindelsen er det ogsaa notert ytterligere en datter av Anne Johanne, Dina som er 32 aar og derfor födt omkring 1833; hun er ikke forelöbig funnet i andre kilder. Nanset nedre maa ha värten stor gaard: den hadde 9 hester, 24 storfe, 12 griser og to faar, og betydelig dyrket mark.

Anne Johanne levet lenge og döde av alderdomssvakhet: hun sovnet inn 22 januar 1896 og ble begravet[xxv] 5 dager senere paa Undersbo. Paa slutten var lege tilkaldt, men hun var 93 aar gammel og det var vel ikke stort legevitenskapen kunne gjöre.


[i] Se 59 Johannes Jacobsen Berg
[ii] Se 60 Giöe Thorsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 112. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-115
[v] Se 61 Jacob Johannesen Berg; 62 Thor Johannesen Berg; 63 Preven Johannesen Berg; 64 Peder Johannesen Berg og 65 Anne Helvig Berg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1805, side 124. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-127
[vii] Det staar egentlig „ibd” som kan antyde „Sandefjord” eller „Grön”
[viii] Dette fremgaar i kirkebokinnförselen for Anne Johannes konfirmasjon i Larvik i 1817
[ix] Dette er hentet fra „Brødrene Berg Store redere og eiendomsbesittere på Nanset” Av Tor Bjørvik, 14.9.07, elektronisk tilgjengelig gjennom www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik, Ministerialbok nr. I 1 (1814-1825), Konfirmerte 1817, side 486-487. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8253&idx_id=8253&uid=ny&idx_side=-158
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 2 (1807-1830), Døde og begravede 1820, side 218-219. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8246&idx_id=8246&uid=ny&idx_side=-111
Der lärer man ogsaa at sykdommen « Den er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført i mat og vann som er forurenset med avføring eller urin. Smittede personer skiller ut bakterien i avføring og sjeldnere i urin. Bakterien kan også forekomme i oppkast og puss. Opptil 3 måneder etter sykdommen, kan man skille ut bakterien. Noen er uheldige og blir kroniske bærere.
Symptomene består av høy feber fra 39 til 40 grader som stiger sakte, lav puls, slapphet, hodepine, mangel på appetitt, alvorlig diaré, magesmerter og utslett bestående av flate, rødfargede flekker kalt roseflekker. På grunn av diaré dør mange av inntørking og forstyrrelser i saltbalansen i kroppen. Nyresvikt er ikke uvanlig. Ubehandlet varer tyfoidfeber i tre uker til en måned. I 10-30% av ubehandlede tilfeller dør den smittede”.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 2 (1807-1830), Ekteviede 1829, side 488-489. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8246&idx_id=8246&uid=ny&idx_side=-229
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1830, side 25. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-27
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1831, side 31. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-33
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1835, side 49. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-52
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 3A (1830-1870), Fødte og døpte 1835, side 27. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8247&idx_id=8247&uid=ny&idx_side=-29
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 3A (1830-1870), Fødte og døpte 1837, side 38. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8247&idx_id=8247&uid=ny&idx_side=-40
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1837, side 59. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-62
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 2 (1825-1847), Fødte og døpte 1838, side 68. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7778&idx_id=7778&uid=ny&idx_side=-71
[xxi] Altsaa Anne Johannes eldre bror
[xxii] fra „Brødrene Berg Store redere og eiendomsbesittere på Nanset” Av Tor Bjørvik, 14.9.07, elektronisk tilgjengelig gjennom www.torbjorvik.no/dokumenter/1234956337-Brodrene_Berg.doc
[xxiii] Se http://home.online.no/~swpetter/dokumenter/a%20wrigth%20hoyesteretsdom.pdf for en trasnkripsjon av en höyesterettsdom publisert i Morgenbladet 15 november 1840.
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum i Hedrum, Ministerialbok nr. I 9 (1881-1903), Døde og begravede 1896, side 262. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4230&idx_id=4230&uid=ny&idx_side=-245