1795-1 Henrick Jørgen Jeremiassen Reinert

Henrick Jørgen så dagens lys 18 januar 1795 og ble døpt[i] 24 samme måned med fadrene Madame Schmidt; Jfr. Anne Cathrine Schrøder; Anders Laschen; Peder Møller; og Peder Bilovsen.
Foreldrene var smeden Jeremias Andreassen Reinert og Andrea Kirstine Noor – de hadde giftet[ii] seg 6 Januar 1791.
Og som vanlig: barn fulgte. Den første var en pike – Maren. Hun ble født 20 februar 1793 og døpt[iii] 3 mars samme år.
Storesøsteren Maren døde samme vår, to år gammel, og ble begravet[iv] 22 mai 1795. Abraham kom til verden omtrent på samme tiden: han ble født 4 og døpt[v] 12 mai 1795.
Faren var «Mestersmeed og værtshuusholder» og holdt i 1801[vi] til i hus nummer 18 i Vestre gate sammen med din familie og sine ansatte.  Foruten Hendrik Jørgen hadde Jeremias og Andrea sønnene Andreas (10) og Abraham (5) samt datteren Maren (2). Maren – Henriksdatter – var også navnet til Jeremias 82 år gamle mor som var enke og bodde i huset.
Ved siden av familien hadde huset tre «smeedsvenner» – Johan Christian Zahlgreen (3); Ole Boesen (32) og Johan Josepsen 25 samt to tjenestepiker – Anne Morthea Olsdatter (27) og Helvig Christophersdatter (22).
Hendrik ble konfirmert[vii] 14 søndag efter trefoldighet – 23 september – 1810 som en av 30 gutter og 32 piker: et stort kull. Han er nummer to på listen men i tillegg til den vanlige lave kvaliteten på håndskriften har presten klart å lave en blekkflekk i forbindelse med karakteren han gav efter overhøringen.
Det ser ikke ut til at Henrik giftet seg før han var godt og vel voksen, i det minst ikke i Sandeherred for ingen vielse er funnet som passer. Derimot er det klart at konfirmasjons-undervisningen da, som nå, var kraftløs i forhold til unge menneskers driftsliv: Henrietta Reiner ble født utenfor ekteskap 15 november 1825 og døpt[viii] 4 desember samme år. Moren var Anna Marie Olsdatter og fadrene ved dåpen var Anne Helvig Hansdatter Giellestad [?]; Maren Olsdatter Ranvigen; Christopher Olsen Giellestad; Engel Olsen Ranvigen; og Jonas Olsen Ranvigen.
Dette syntes han var et slikt storartet påfunn at han gjentok det, med den samme piken – Anne Marie Olsdatter Stub – to år senere; Anne Catrine ble født 6 september og døpt[ix] 7 oktober 1827. Ved denne anledningen var fadrene Anne Helvig Hansdatter Giellestad; Dorte M Hansdatter Wirik; Ole Christensen Stub; Christopher Tolvsen; og Michel Hansen Wirik.
Et år senere var Henrick i Danmark, nærmere bestemt i Korup[x] – rundt 10-15 kilometer nordvest for Odense. Der er han for å gifte seg med Jomfru Mathilde Christine Steinfeldt på Korup Prestegård – han er 33 og skipper, hun er litt yngre. Forloverne var Told-[XX] Dall av Odense og Skibseyer Hansen av Sandefjord. Vielsen[xi] fant sted 27 oktober 1828.
Et drøyt år senere hadde paret bosatt seg i Sandefjord og der, 16 desember 1829, fødte Mathilde sønnen August Jeremias Reiner som ble døpt[xii] 23 april 1830. Ved den anledningen ble fadrene Mad Andrea Reiner; Jomfru Anne Sørensen; Lieut. Brunech; Lieut. Friis; Kiøbmand Andersen; Hans Norman Schrøeter; og Abraham Reinert.
Dernest fulgte Catrine Johanne: hun kom til verden 31 mars og ble døpt[xiii] 6 juni 1831 og fikk flere fadre: de fleste er uleselige men ser ut til å inkludere Madame Olsen [?]; Jomfru Inger Reinert; [NN]; Capt N Noer; og [NN].
Sønnen Hendrik Andreas ble døpt[xiv] 19 april 1833 – han var født 17 september 1832. Ved dåpen fikk han fadre som Fru M Berg fra Laurvig; Jfr Charlotte Steinfeldt [?]; kiøbmand [NN] Sørensen]; [NN] Goen]; Wilhelm Hvidt [NN]; og Abraham Reinert.
To år senere får han og Matilde Cecilia en sønn de bestemmer seg for å kalle Damianus Teodor[xv] som ble født 18 juli 1834 og døpt[xvi] nesten et år senere, den 4 mai 1835. Fadrene var Fru Brunech; Jomfru Susanna Tveten; Toldbetjent J Breda; Studiosus Med: Hannestad [?]; Skibskaptein Hans This; og Abraham Reinert. Det er en viss uhygge knyttet til kirkeboksinnførselen idet det er notert ved siden av navnet, «død». Imidlertid er det ikke funnet noen begravelser som passer med denne påtegningen.
Julaften 1835 ble Julia Damine Teodora født, hun ble døpt[xvii] 21 september året efter og fikk fadrene Mad Kirsten Sørensen, fød Grøn; Jfr Otilie Søberg; Kjøbmand Ludvig Høst; [?] hans Christensen Goen; Student [?] Magnus Takkesberg [?]; og Kjøbmand H Reinert.
Carl Ejlert Stenfelt ble født fire år senere, den 3 januar 1839 og ble døpt[xviii] 24 august samme år. Fadrene var Fru Karen Helene Stenfeldt; Jfru Marie Paulsdatter; Jfru Louise Nilsen; Consul Christoffer Hvidt; Kbmd C. L; Sørensen; Cand theol [NN] Heiberg; og Sr A G Goen.
Året efter fulgte den som synes å være det siste barnet i flokken: Augusta Henriette Mathilde; hun så dagens lys 28 juli og ble døpt[xix] 22 oktober 1840, for henne valgte foreldrene som fadre Madame Mathilde Reinert; Jomfru Christine Lerche; Licent Medic Ebbesen; Skibscapit. P Søeberg; og Johan [NN] (uleselig).
På et eller annet tidspunkt, og av en eller annen grunn, besluttet Henrick Reinert å flytte – med familien – til Moss. Som en del av forberedelsene til deet måtte boligforhold gjøres opp, og det avstedkom en annonse i Morgenbladet 11 april 1843:
« Mandag,den 24de April førstkommende,l.10 formiddag, blir, ifølge Rekvisition fra Kjøbmand Seemann, en eneste offentlig Augtionafholdti og over Rekvirentens eiende og af Kjøbmand H. Reinert iboende Gaarde under Matr-.No. 76 og 81 i Sandefjord med tilhørende Udhuusbygninger samt Frugt. Og Urtehauge. Efter rekvirentens Forlangende bemærkes:
  1. at Gaarden No. 81 har 8 Værelser, hvori 5 Stkr. 2- og 3etags Kakkeovne, 1 Krambodværelse med Indretning og Kjøkken samt under Gaarden en rummelig Kjælder og
  1. at Gaarden No 76 indeholder 3 panelede og malede Værleser, hvor i 1 een- og 2 toetages Kakkelovne samt Kjøkken, spisekammer og Pigekammer.
Laurvigs Byfogedkkontor, den 4de April 1843[xx].
                                                             Olsen».
Dermed blir familien lite synlig i kildene; man får et glimt av dem – fremdeles i Sandefjord – 30 august 1844, dagen da eldstesønnen August Jeremias ble konfirmert[xxi]. Han var ikke med i hoved-kullet, de stod for presten 8 oktober, altså drøyt seks uker senere. August Jeremias er ført opp for seg selv:
«Aar 1844 d. 30 August blev August Jeremias Reinert i Sandeherreds Kirke confirmeret i sin Daabs Pagt. Han var født 16 Dec. 1829 og hans Hjemmedaab confirm. 23 Apr. 1830. Hans Forældre: Kjøbmd. Henrik Jørgen Reinert og Hustrue Cecilie Mathilde Stendfeldt. Han fortjente … Meget God. Han  …vaccineret [?] av Tveten, efter Attest af 30 Nov. 1830».
Det er ikke umulig at familien rett og slett flyttet fra byen, for eksempel til Moss. Moss er ikke helt tilfeldig valgt, for man finner der, i 1865[xxii], en H. A. Reinert – av yrke «Handtlanger [??] Mølleeier2 – som er 34 år gammel og født i Sandefjord. Det samme er «Husfaderens  Søster» Catrine Reinert som nå er 35.
At dette er den samme som Henrik Andreas er en gjetning som styrkes av nynorsk wikipedia[xxiii] som forteller at
Henrik Andreas Reinert (fødd 17. september 1832) var ein handelsmann og stortingsmann frå Sandefjord. Han representerte Venstre.
Reinert var son til ein skipper og fyrforvaltar. Han slo seg ned som handelsmann i Moss. Der var han medlem av bystyret, ordførar ei tid. Perioden 1892-94 var han Moss og Drøbak sin representant på Stortinget. I 1893 hadde han permisjon frå 11. mai, i 1894 frå 16. april. Han var 1892-93 medlem av konstitusjonskomiteen, 1894 av justiskomiteen.”
Og utover det er det foreløbig ikke lykkes å finne informasjon om hvor det ble av Hendrik Jørgen.

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 49. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-52, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610012.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-23, Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650722.jpg
Navnene er skrevet slik: Jeremias Andersen Reiner tog Andrea Kirstine Henricksdatter Nohr fra Sandefjord
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-33Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650732.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1795, Trolovede 1795, side 56. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-59Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610019.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 61. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-64Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610024.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1807-1810, side 244. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-229Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610189.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1826, side 174. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-176Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610369.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 192. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-194Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610387.jpg
[x] http://historiskatlas.dk/Korup_(607)
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1830, side 316. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-317 ,Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610510.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 335. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-336Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610529.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 20-21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-9Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050842.jpg
[xv] Dette valget må reflektere den evige innflytelse som populærkulturen har hatt på navnevalg.
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1835, side 76-77. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-38
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050871.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 110-111. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-56Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050889.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1839, side 172-173. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-89Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050922.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1840, side 192-193. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-101Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018050934.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1844, side 988-989. , Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-396Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018051229.jpg