1792

Norske Intelligenssedler 18 april 1792:
            «Sidst udi førstkommende Maji Maanet bliver Skifte-Behandlingen after afgagne Madame Kirsten Sal: Hans Christensens i Sandefiord sluttet, som tiener til Efterretning.
                        Larsen.                                     Ostenfeldt[i]».

Vejledning til Told- og Consumptionsvæsenets Behandling saavel for samtlige Told- og Consumtionsbetiente som Handlendeog Søefarende, grundet paa Toldrullen af 26 Novemb. 1768; Kiøbenhavn, 1794:
            «De ved Laurvig liggende Friehedsgrunde, saa som Thorstrand, Frtizebachen, Halsen, Truels-Sletten, Langestrand, Helgeraaen, og Staværn, som alle sortere under Laurvigs Grevskab, deres Indvanere og Folk, ligesom og de Husmænd og Tienestefolk, som arbeide ved Saugerne og Jernverkerne under Grevskabet Laurvig, nar de ingen Kiøbmandskab eller borgerlig Næring bruge, ere fri for Consumtion og Folkeskat, i Følge de Grevelige Privilegier; men de som boe paa Nanset Grund, der er det rette Laurvig, hvorunder de der boe i Sandefiord, i Følge en Kamrets Dom af 31 Decbr. 1724, er begreben, svarer Kjøbstæds Consumtion[ii]».

[ii] Thue, Friderich Wilhelm; Vejledning til Told- og Consumptionsvæsenets Behandling saavel for samtlige Told- og Consumtionsbetiente som Handlendeog Søefarende, grundet paa Toldrullen af 26 Novemb. 1768; Kiøbenhavn, 1794; p 415; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009032710004