1790

Norske Intelligenz-Sedler, Onsdag den 16. Junii 1790

 

”Torsdagen den 24de Junii førstkommende om Formiddagen Klokken 11 slet, bliver efter Hr. Peter Wrights Begæring, foretaget offentlig Auction udi hans tilhørende og iboende Gaard i Sandefiord i Laurwigs Grevskab.
1. Over fornevnte Gaard, der bestaaer af en 2 Etage Hoved-Bygning, hvori er 12 complette Værelser med 10 Stykker Jern Kakkelovne, hvoraf 8 ere dobbelte, samt andre 3 Fløy-Bygninger, hvoraf i den eene er et Bryggerhus og 4 Boeder med Loftsrum over; I den anden som har lige Størrelse er et Tobaks-Spinderie, Hæstestald og Fæehuus med Loft over, og i den 3die, en Vogn-Remisse, Materialhuus, Vedeskuur og 2 Boer. Under Hoved-Bygningen er en Branfrie og 2 andre store Kieldere, saa følger og til Gaarden en god Urte-Hauge og en med Piankverk [?] indhegnet Græs-Løkke, samt en Lastetomt. I Hoved-Bygningen er tildels betrukne Værelser, og Gaarden er forsikret i Brand-Cassen for 2350 Rdlr.
2. En Jord Eiendoms Plads Randvigen kaldet, beliggende 1/8 Miil fra Sandefjord, hvorpaa er fornødne Frem-og Udhuus-Bygninger i god Stand
3. En Lyst-Jagt, med en indrettet Sahl bequem for 8 à 10 Personer med tilhørende 6 Jern Kanoner, og alt øvrigt tilhørende Inventarium
4. Adskillige Meubler og andet Huusgeraad samt en Faethon, Karioler, og Kiøre-Redskaber, item alle udfordrende Redskaber til et Tobaks-Spinderie, samt et Quantum af deels Virginisk og deels Hollandske Blade
Laurwig den 2den Juni 1790
                        P: Rasmussen
                        Byefoget og Sorenskriver[i],[ii],[iii]”.

[i] Fra Norske Intelligenz-Sedler, Onsdag den 16. Junii 1790, PP 3-4d. Elektronisk tilgjengelig ved http://www.nb.no/nbsok/nb/d03586168a8a17166de6ec002add9270?index=4