179 Margrethe Holck

Margrethe, eller som det er skrevet i kirkeboken, Magrete, ble født 24 januar 1744 og døpt[i] den 30 samme måned; hun var datter av Jens Olsen Holch og Anne Cathrine Hansdatter Land og fikk fadrene Enken Pernelle Schjøllert; Madem Kirstine-Marie Nerup; Cort Nicolaisen; Hans Kjelman; og Christen Olsen – alle fra Sandefjord.

Det ser ut til – men er ikke helt ut dokumentert – at Jens opprinnelig var fra Tønsberg, og en gutt ved navn Jens Olsen ble døpt[ii] i St Laurentii 9 november 1706; han var sønn av Ole Iversen og Lisbet Hansdatter [?], og familien Holch har vært knyttet til Tønsberg i andre sammenhenger: en Laurits Olsen Holck blir sagt å ha vært borgermester der på femtenhundretallet[iii]. Én webside[iv] oppgir at moren var Cathrine Jensdatter Gogstad – det er nokså usikkert hvem som er hvem her.

Kan hende det er ham som nevnes i Tønsbergs Historie[v] av Oscar Albert Johnsen, under et avsnitt om under-fogder, i dette tilfelle Abraham Hansen Borgen (1724-1738) der i byen:

«I sept. 1731 stevnet han Jens Olsen Holck til bytinget, fordi han han hadde vært overhørig modvillig» ved ikke å adlyde rettens betjenters befaling om å holde vakt over veversvenn Alf Hågensen, som var arrestert for leiermålsbøter. Innstevnte møtte i retten og tilbød sig å betale den som var satt il å holde vakt i hans sted. Partene inngikk derpå forlik, og saken ble hevet».

Derimot er det nokså sikkert at Jens Olsen giftet[vi] seg med Anne Cathrine Hansdatter i Sandar. Det skjedde 30 november 1741, efter kongelig bevilling og uten trolovelse, ser det ut til. Kausjonister var Msrs Amun Dahle fra Laurwigen og Christen Schjøllert fra Sandefjord, men det ser ut til at det har vært mer ved saken: det er en påskrift som ser ut til å referere til ekteskapsløfte og en datters forlott efter foreldrenes død [?].

Det kan se ut til at Jens hadde vært gift en gang tidligere, for han nevnes som ektefelle i et skifte[vii] efter Kirsten Sørensdatter som døde i Sandefjord og efterlot seg tre barn: Ole (7); Søren (6) og Catarine (3).

Ole ble født høsten 1734 og døpt[viii] i Tønsbergs St Laurentii kirke 21 oktober det året; fadrene var Anne Maria Hof; Magrete Guldbrandsdatter [?]; Elsebeth Klein; Ole Osmundsen; og Anders Holck.

Søren så dagens lys ved nyttårstider 1735/36 og ble døpt[ix], også han i St Laurentii, 17 januar 1736. Denne gangen var fadrene Ragnild Ericsdatter; Giertrud Maria Fret; Feldskiær Jacob Trane; Matz Gram; og Lars Seeberg.

Jens og Kirsten, Margrethes foreldre, flyttet fra Tønsberg til Sandefjord i løpet av det neste året eller så, for sønnen Jacob kom til verden om våren og ble døpt[x] i Sandeherred 22 mai 1737. Som fadre fikk han Margrethe, Hr Jensens; Ane Pedersdatter; Søren Nielsen; Johannes Mørch; og Peder Willumsen – alle fra Sandefjord.

Jacob levet ikke opp. Han døde bare ni måneder gammel 21 februar 1738 og ble begravet[xi] fem dager senere.

Catrine Maria så dagens lys 2 juli 1738, altså året efter Jacob. Da hun ble døpt[xii] 5 samme måned var fadrene Ragne Ericsdatter, Hr Enwold Bjørnsens; Pernille Sørensdatter, Christen Schjøllerts; Sr Ole Callundan; Christen Iversen Tidemand; og Rasmus Olsen Stub – alle fra Sandefjord.

Peder ble født midtvinters, 17 januar 1740. Ved dåpen[xiii] 21 samme måned var fadrene Præstekonen Anne Magdalene Flor; Jfr Maren Olsdatter; Sr Knud Hansen Hellevad; Christen Schjøllert; og Jacob Pedersen – alle fra Sandefjord.

Magrethes far ble enkemann da Kirsti Sørensdatter døde, bare 33 år gammel, 11 mai 1741. Hun ble begravet[xiv] 16 mai.

Yngstegutten, Peder, ble knappe halvannet år før han døde 18 mai 1741. Han ble begravet[xv] 20 samme måned – fire dager efter sin mor.

Så giftet altså Margrethes far seg på nytt seks måneder senere. I løpet av de følgende seks-syv årene skulle det bli fem barn; fire piker og en gutt.

Først av disse var en pike som fikk navn efter den avdøde konen, Kirsten. Hun så dagens lys 19 september 1742 og ble døpt[xvi] 22 samme måned. Fadrene hennes var Ragnil, Hr Ingvold Bjørnsen; Pernille, Christen Schjøllerts; Mr Søren Nielsen; Skou-Rider Andreas Schrader – alle fra Sandefjord – og Gjerdt Olsen Holch fra Tønsberg. I forbindelse med denne dåpen blir Anne Cathrine utstyrt med slektsnavnet Land.

Så fulgte Magrethe – «vår» pike – og efter henne, Kirstine som ble født 25 og døpt[xvii] 30 juli 1746. Denne gangen var fadrene Madame Pernille, Christopher Weyers; Jfr Johanna Kjelman; Msr Isaach Dahle fra Laurwigen; Gjerdt Holch fra Tønsberg; og Jacob Pedersen Lindgaard fra Sandefjord

Den eneste gutten meldte sin ankomst 11 oktober 1747 og ble båret til dåpen[xviii] en uke senere. Da fikk han navnet Hans Jacob og fadrene Mad: Maren, Sr P. Conr. Bøchmans; Jfr Anne Hesselberg; Sr Hans Christensen; og Monsr Jens Ludwig Hjort – alle fra Sandefjord – samt Ole Hansen Land fra Laurwigen.

Og, til slutt, Ragne. Hun ble født 17 desember 1748 og døpt[xix] 21 den måneden. Denne gangen valgte foreldre, som fadre, Maren, Christen Olsens fra Sandefjord; Jomfru Henriette Clausdatter Kemler fra Præstegaarden; samme Msr Christopher Weÿer; Ellev Mathiesen; og Simen Olsen – alle fra Sandefjord.

Magrete ble konfirmert[xx] 18 søndag efter trefoldighet i 1760 ble: hun var en av seks piker fra Sandefjord og totalt 61 konfirmanter i hele kullet.

I 1762[xxi] finner man Jens Holk, konen Anne Catrine og barna Ole, Magrete, og Kirstine i hus nummer 26 i Sandefjord. Samme året, men antagelig litt tidligere giftet halvsøsteren Cathrine Maria[xxii] seg med Wilhelm Hvidt, de ble viet 10 januar det året.

I januar 1769 døde Margrethes mor, Anne Cathrine; hun gikk bort den 21 og ble begravet[xxiii] den 28, hun ble 54 år gammel. Skiftet[xxiv] efter henne underbygger mannens tilknytning til Tønsberg.

Gjennom de neste 12 årene er det funnet ingen spor efter Magrete inntil farens død 15 oktober 1790 – han var nesten 85 år – og ble begravet[xxv] den 22 oktober.

I den forbindelse ble det holdt skifte[xxvi], og fra det kan man finne at Magrete er bosatt hos halvsøsteren og svogeren – Willum Hvidt[xxvii] – sammen med en søster, Kiersten. Skiftet er avsluttet 18 november 1791, så de to må ha flyttet til Cathrine Maria før den tid.

Og det er hos Cathrine Maria og Willum Hvidt at man finner Magrete ved folketellingen i 1801[xxviii]. Da finner man en Kirstine der, og det er vel samme søster som den som er nevnt i skiftet.  I tillegg til disse to finner man også halvbroren Ole Jensen Holck som var 67, ugift og, likesom sine søstre, hadde «sit ophold af huusbonden». Hva man enn kan si om Wilhelm Hvidt må han ha hatt tålmodighet med konens slektninger. Og kanskje med sine egne: i hus nummer 33 i østre Gate fant man også hans datter Susanna Hiorth, som var 36 og enke; samt sønnen Christopher Hvidt, som da var 22 og skipper.

Heldigvis var Wilhelm en holden mann – «Handelsmand og skibs reeder» – så de kunne holde seg med fire tjenestefolk: Niels Sørensen (39); Maren Andersdatter (23); Maren Bylovsdatter (22) og Anne Dorthe Nielsdatter (14).

Wilhelm døde i 1805 og ble begravet[xxix] 8 november, 74 år gammel. Mens det ikke er kjent når Cathrine Maria gikk bort er det klart at hun overlevet Wilhelm, for hun er nevnt som arving i skiftet[xxx] efter ham. Og i den sammenhengen nevnes også Margrethe og Kirstine: begge er beskrevet som «enkens søster; bodde i stervbohuset». Dette skiftet ble avsluttet i juni 1807.

I de neste årene ser man ikke noe til Margrethe, hun var sikkert fadder i noen barnedåper og slikt, men det er ikke sett noen slike. I 1825[xxxi] finner man henne, fremdeles, hos søsteren Cathrine Marie i hus nummer 40 i Sandefjord. De to eldre damene – henholdsvis 88 og 81 år gamle – har to tjenestepiker, Anniken Nielsdatter (22) og Ellen Larsdatter (30). Cathrine Maries sønn, Christopher, er nærmeste nabo.

Margrethe levet enda seks år og døde 15 mai 1831, 87 år gammel. Hun ble begravet[xxxii] 20 samme måned.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650436.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, St. Laurentii i Tønsberg, Ministerialbok nr. II 1 (1690-1796), Kronologisk liste 1705-1707, side 26-27. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8199&idx_id=8199&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425640540.jpg
[iii] http://vagshaug.no/allslekt/12647.htm og flere andre nettsteder som ikke er kontrollert
[v] Johnsen, Oscar Albert, Tønsbergs bybokkomité; Tønsbergs historie. 2: Tidsrummet 1536-1814; Oslo : Gyldendal, 1934; p 261; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091008017
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742, side 154. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-157
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650563.jpg
[vii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000607438
[viii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1690-1796, s. 82-83
[ix][ix] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1690-1796, s. 86-87
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 12
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 204
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 15
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 18
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 208
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 208
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 24
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 35
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 39
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 43
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1757-1763, side 138. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650547.jpg
[xxi] Byregnskap, nr. 183.1, Larvik m/ Sandefjord, 1762-1768: Ekstraskatt 1762, https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000108801
[xxii] Se 175 Cathrine Maria Holck
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1769, side 247. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-251
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650657.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, Døde og begravede 1790, side 12. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650713.jpg
[xxvi] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000613335
[xxvii] Se 174 Wilhelm Hvidt
[xxviii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002568
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1806, side 196. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610140.jpg
[xxx] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000614586
[xxxii] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 135