1787-9 Søren Ring

Olai Ovenstad  (Ovenstad, s. 309/626) oppsummerer Søren rings liv slik:

«Ring, Søren, – F. 26/3 1756 i Hobøl pr.gård. – Stud. Jur. – Regt.kv.mest. og aud. ved 2. Smål. Nasj. Inf.regt 11/10 1780. – Ved den nye hærord., fra 1/5 1789 satt i samme stilling ved Telem. Nasj. Inf.regt. – avgått 16/9 1789. – siden byfoged i Drammen. – 11 mars 1798 meldes han å være sinnssvak.– Død 1/9 1798 på Strømsø. – Enken sitter da igjen med 8 barn. – Gift 22/10 1784 med Maria Lemvig, død 10/3 1828 i Drøbak, 69 1/3 år gl. –».

Sørens fødsel og dåp er ennå ikke funnet i kirkebøkene for Hobøl, ei heller andre opplysninger om familien. Det kan trekkes noen tvil med hensyn til Ovenstads opplysninger om føde-sted og dato. Han angir at Søren Ring ble født på prestegården i Hobøl, men Peder Ring – den formentlige far – er ført opp i Prestearkivet (Prestearkivet, s. 167/234) som sogneprest der først fra 1764. Men han kan jo hav vært kapellan eller noe slikt tidligere.

Uansett: Søren kommer til syne, i egen person: den «Velædle og Velbyrdige Hr. Regimentsqvarteermester», i forbindelse med at han gifter seg. Den begivenheten fant sted 22 oktober 1784 og er notert i kirkeboken for Slagen i Sem. Han og hans tilkommende, Jomfru Maria Lemvig, hadde kongelig bevilling datert 24 september samme år og hadde som kausjonister S: T.Hr Hans Nielsen og Skipper Ole Bache. Vielsen[i] fant sted i Åsgårdstrand.

Første barn kom nokså snart efter bryllupet – Marias tilstand må ha vært synlig da – og var en pike. Hun kom til verden en gang i november og ble døpt[ii] 2 desember 1784. Da fikk hun navnet Else Marie og fadrene Mad: Else Marie Lemvig; Jomf: Jensen; Sognepræsten til Ramnæs S: T: Hr. Jacobi; Hr hans Nielsen; Hr Holst; og Hr Ole Bache.

Neste barn var en gutt, og han kom til verden i Sandeherred: kanskje i Sandefjord, men det er ikke angitt; ofte et tegn på at det nettopp er i byen at barn så dagens lys. Peter Christian ble født 10 mai og hjemmedøpt. Da dåpen[iii] ble bekreftet i kirken 11 juni 1786 fikk han fadrene Prostinde Johanne Elisabeth Schelven; Jomfr Susanne Hvidt, Sandefjord; Jomfr Benedicta elisabeth Lemvig, Oschestrand; Hr Lieutn Maylander, Buegaarden; Hr Lieutn Basson [?], Buegaaarden; Hr Lieutn Schrøder, Buegaarden; og Hr Peter Wrigth, Sandefjord.

Peter Christian levet antagelig ikke opp men døde efter at familien forlot Sandefjord men før 1801, han er ikke med i folketellingen det året

Knapt halvannet år senere ble det nok en gutt. Han ble født i Sandefjord 14 september 1787 og hjemmedøpt. Dåpen[iv] ble bekreftet i kirken 30 september samme år. Han fikk navnet Poul og fadrene madame Anne Thorne fra Sogn; Jomfru Kirsten Pernille Hvidt, Sandefjord; Herr Capitain Y: Rosenvold, N Gogstad; Hr Wisiteur Baji, Sandefjord; og Sr Peter Wrigt, Sandefjord.

Lorentz Slotfeldt kom til verden sommeren 1792 og ble hjemmedøpt av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 18 august og da fikk han fadrene Fru Generalinde von Stricker; Fru Kammer-Raadinde Frisch; og Fru Veyer; Hr Justis-Raad og Tolder Blom; Hr Peter Nicolai Arbo; og Hr Tomas Arbo.

To år senere kom den første piken, Barbara. Hun kom til verden, antagelig i mai 1794 engang, og ble hjemmedøpt av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Dåpen[vi] ble stadfestet i kirken 6 juni og fadrene ble Made Halling; Jfr: Mathæa Gram; Hr. P: von Cappel; Hans Bang; og P Søeberg.

Fridrich ble født, antageligvis, på sensommeren 1795 og ble, som sin eldre bror, hjemmedøpt av residerende kapellan, Hr P: N: Hesselberg. Fadrene, da dåpen[vii] ble stadfestet i kirken 14 september,  ble Made Peter Nicolai Arboe; Jfr Anne Hesselberg; Hr forvalter Scheitli; Inspect. Engelhardt; og Studios Gustavus Blom.

Søren ble født i 1797 og hjemmedøpt. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken 31 Juli det året. Fadrene ble Mad Scheitli; Jfr: Susanne Blom; Hr Justisraad Gram; Hr Inspektør [?] Dajon; Hr Kjøbmand Schwinke; og Michael Malling.

Søren Ring, Byfoged og Byskriver, døde i april 1798 og ble begravet[ix] søndag 28 den måneden. Det er anført at han var født på Hobøl prestegård, men en eller annen har forsøkt å rette dette til «Nesodden», 26 mars 1756. Noen innførsel i kirkeboken for Nesodden er ikke funnet.

Innførselen i kirkeboken forklarer: «…Fader til 8, ingen Pigebørn. Har fra den 3de August i 6 ¾ Aar været vår [XX] Øvrighed indtil den 3 Februarij, da en Sinds-svaghed virkelig begynte, siden tiltog og bragte ham i den allerynkeligste Forfatning som ikkun med et Guds Ord undertiden kunde lindres, indtil 19de april da han med et Slag gjorde ende paa al Sammen i hans Alders 42de og Ægteskabs 14 Aar. – Begravet med fuld Cermonie, kiørt paa Ligvogn, og nedsat i Kielderen No  3 og 4.

Sønnen Søren levet ikke opp. Han døde i 1798 og ble begravet[x] onsdag 22 august, noen måneder efter faren: ”Enkefru Rings lille sønn Søren Ring 1 år og 2 maaneder gammel døde av Kighosten. Begravet i 2…Jord. Alle Klokkene” – noterte presten.

Familien flyttet til Oslo nokså snart efter. I 1801 finner man «Enke eft. regiments qvartermester og byefoged ring, pangtion 160 rd.» Marie Lemvig i Gård nummer 261, i Lille Vognmannsgaden i den bydelen som da ble kalt Waterland og Saugbanken – det er bak Oslo Sentralstasjon, omkring det Spektrum ligge nå. Hun har seks barn med seg, en Peter Christian medregnet, som er 13 og altså født omkring 1788 – nøyaktig når eller hvor er ikke slått fast.

I 1923 fikk Søren Ring en gate[xi] oppkalt efter seg – Rings Gate –  den går mellom Scheitlis gate og Schreiners gate på Marienlyst i Drammen. Han ble æret for sin innsats for brosaken.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Ekteviede 1785-1786, side 12. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620325.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Fødte og døpte 1785, side 69. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620377.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, Døde og begravede 1733, side 200. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-204
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650610.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1787, side 283. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-290
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650696.jpg
[v] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1792, side 5. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061219640188.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1794, side 15. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-17
[vii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1795, side 22. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-24
[viii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Fødte og døpte 1797, side 30. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-33
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061219640214.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Døde og begravede 1798, side 301. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-201
[x] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Strømsø, Ministerialbok nr. I 10 (1792-1822), Døde og begravede 1798, side 302. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8468&idx_id=8468&uid=ny&idx_side=-202
[xi] Borgen, Per Otto, Drammen byleksikon, Drammen : P.O. Borgen, 1995,p208, sett 12 juli 2014 på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091308041. Adgang kun for norske IP-addresser.