1785-5 Rasmus Haraldsen

Noen ganger det vanskelig å gå fremover uten å gjøre nokså heltemodig antagelser. I dette tilfelle: at Rasmus Haraldsen er – om ikke fra Sandefjord så fra Sandeherred mer allment.

Med den antagelsen blir feltet av mulige kandidater nokså smalt og egentlig begrenset til den Rasmus, sønn av Harald Olsen Klinestad, som ble døpt[i] 10 oktober 1729. Han fikk fadrene Gunnild [NN]; Inger Schielleberg; [NN] Hotvedt; [NN] [NN]; og Søfren Schallet fra Hedrum Sogn.

Moren var Live Engebretsdatter; foreldrene hadde giftet[ii] seg 28 august 1721.Bare en kausjonist synes å være ført opp, Hans Evinsson.

Det ble naturligvis barn: den første var Lars – sier Lorens Berg (Berg, s. 298), som også nevner Hans – som ble døpt[iii] 5 februar 1724. Fadrene var Mari Skilleberg; [NN] Engebrets Daatter på Klinestad; Hans Houtvedt; Engebret Houtvedt; og Frands Ormestad.

Helt sist i desember 1726, eller en av de første dagene i 1727, ble Rasmus lillesøster Eli født. Hun ble døpt[iv] 8 januar og fikk fadrene Gunild Kamfiord «som bar det», altså var Gudmoren; Lina Houtvedt; Hans Houtvedt; Ingebret Houtvedt; og Niels Engebretsen i Pynte Stuen.

En pike til, Randi, kom til verden i 1732 og ble døpt[v] 22 mai det året. Da fikk hun fadrene Mari Hotved; Anne Hella [?]; Hans Hotved; Aage Torp; og Gunnar Bergan [?].

Randi levet ikke opp og ble begravet [vi]29 november, første søndag i advent, 1733.

To år senere ble lillebroren, Elef, født. Han ble døpt 6 oktober 1734 og fikk fadrene Marte Torp; Mari Hotvit; Aage Torp; Brynild Hotvit; og Ole Hotvit.

Elef levet ikke opp men døde et halvt år gammel og ble begravet[vii] 25 mai 1735.

Elen kom til verden et drøyt år senere, hun ble døpt[viii] 15 august 1734. Denne gangen ble fadrene mari Hotvet; Mari Hansdatter Hotvit; Tor Skieleberg; Brynild Hotvit; og Ole Ingebretsen Hotvit.

I mai 1740 ble det barn igjen og, ovenikjøpet, tvillinger. Ole og Randi så dagens lys 26 mai og ble døpt[ix] 6 søndag efter påske. Ole fikk fadrene Marthe Hansdatter Schjelleberg; Berthe Michelsdatter Schjelleberg; Tor Gulliksen Schjelleberg; Tolf Torsen Schjelleberg; og Niels Sørensen Klinestad. Randis fadre var Ane Pedersdatter Klinestad; Mari Hansdatter Klinestad; Hans Povelsen Klinestad; Christopher Olsen N Bergan; og Anders Olsen Rønningen.

Ole døde knappe tre år gammel 13 mars 1743 og ble begravet[x] 17 samme måned.

Rasmus Haraldsen Klinestad ble konfirmert[xi] 17 søndag efter trefoldighet i 1746 og er ført opp som nummer 9 av de 25 gutten i kullet. Medregnet de 24 pikene var de 49 ungdommer for presten denne høsten.

Sistemann i flokken fulgte efter et langt opphold: Ole den annen ble født 4 april 1747 og døpt[xii] 1 søndag efter påske det året. Denne gangen ble fadrene Pernille Christophersdatter Bergan; Mari Hansdatter Hotved; Niels Klinestad; Brønold Hotved; og Lars Haraldsen Klinestad.

De tilgjengelige primærkildene tillater ikke at man følger Rasmus videre de neste årene. Ifølge bygdeboken for Sandar (Berg, s. 298) var han på Svines fra 1751 til 1754 – men ble så gjestgiver på Haukerød (Berg, s. 222). Han solgte bruket i 1766, men kjøpet ble omgjort og Rasmus satt derefter som eier til 1770 da han solgte til Jon Vaggestad for 530 daler.

I mellomtiden giftet Rasmus seg. Han og Ragne Sørensdatter ble trolovet 2 desember 1756 og hadde da Ole Ingebretsen Hotved og Brønold Iversen Hotved som kausjonister. Vielsen[xiii] fant sted 27 januar 1757.

Første barn kom til verden 28 mai 1757 på Svinæs der paret slo seg ned. Dette var en gutt og han fikk navnet Ole. Han ble døpt[xiv] 5 juni samme år og hadde som fadre Marthe, Niels Klinestads; Anne Sørensdatter Aaboel; Ole Olsen M Sem; Søren Niels M Sem; og Hoval Nielsen Klinestad.

Ole døde før han var tre måneder gammel 24 august 1757 og ble begravet[xv] 28 august.

Dernest ble det en pike, Mari – også på Svinæs – hun så dagens lys 9 og ble døpt[xvi] 14 september 1758. Denne gangen ble fadrene Helvig, Søren N Sems; Ellen Haraldsdatter Klinestad; Frederich Hansen Swienæs; Jørgen Nielsen N Sem; og Anun Christophersen Aaboel.

Mari levet ikke opp men døde knappe tre måneder gammel 29 november 1758 og ble begravet 3 desember.

Efter Maris død ble neste barn en gutt, Ole, som ble født på Svines 12 april 1760 og døpt[xvii] 20 samme måned. Dette barnet fikk fadrene Marte, Niels Golies; Ellen Haraldsdatter Klinestad; Lars Haraldsen Ø Kamfiord; Anders Andersen Lofterød; og Anun Christophersen Aaboel.

Dernest en Mari til – hun så dagens lys 22 og ble døpt[xviii] 30 oktober 1763 – fremdeles på Svines. Hennes fadre ble Ellen, Joon N Waggestads; Mari Sørensdatter Aaboel; Lars Haralsen Ø Kamfiord; Niels Tolfsen Golie; og Ole Haralsen Klinestad.

I løpet av de neste tre årene flyttet familien til Åbol, der sønnen Søren ble født 6 november 1766. Da han ble døpt[xix] 9 samme måned fikk han fadrene Karen, Henric Unnebergs; Randi Haraldsdatter Waggestad; Anders Sigfridsen Aaboel; Tor Hansen Golie; og Ole Haralsen Klinestad.

Knappe to år senere døde Ragne Sørensdatter. Det skjedde 16 juni 1768 og hun ble begravet[xx] 19 juni. Hun ble knappe 34 år gammel.

Det gikk noen tid før Rasmus giftet seg påny. Men 29 desember 1770 trolovet han seg med Ragne Andersdatter – de hadde Hans Hansen Lundebye og Gullik Hansen N Hucherød som kausjonister. Vielsen[xxi] fant sted 22 februar 1771.

Så flyttet Rasmus til Haukerød der, samme år, den 23 november, nedkom Ragne Andersdatter med en datter: hun fikk navnet Ragne. Ragne ble døpt[xxii] 1 desember 1771 og fikk fadrene Elle, Joon Hansen Waggestads; Astri Olsdatter Hunsrød; Tor Hansen Golie; Hans Rasmussen Natvald; og Søren Andersen Hundstoch.

Året efter, 11 desember 1772, døde Ragne Andersdatter – hun ble begravet[xxiii] 20 samme måned, fjerde søndag i advent.

Denne gangen fant ikke Rasmus en lokal brud. Rasmus Haraldsen Haucherud, enkemann, ble trolovet i Stokke med piken Anne Larsdatter Gierla[xxiv] 4 mars 1773. Som kausjonister hadde de Gullik Haucherud og Rasmus Haraldsen Skilbred. Vielsen[xxv] fant sted 1 juli 1773. Man aner at presten har blitt en anelse usikker på hvem som het hva her. Gjetningsvis var det Harald Olsen, faren, som var kausjonist – ikke Rasmus selv. Men, for den som er usikker er naturligvis dette tvilverdig.

Flere barn fulgte. Det første var an gutt som kom til verden på Haukerød 14 mai 1774, han ble hetende Hans. Hans ble døpt[xxvi] 23 mai og fikk fadrene Mari, Ole Klinestads; Helvig Andersdatter Hundstoch; Gullik Hansen N Hucherød; Lars Haralsen N Waggestad; og Ole Haralsen Klinestad.

Lorens Berg (Berg, s. 288) sier at Rasmus hadde kjøpt Haukerød for dyrt og at han solgte, delvis fordi han hadde dårlig rygg, med tap. Derefter kjøpte han jord – fra Anders Jensen Stavnum – på Auve i 1776 men klarte ikke driften og solgte igjen i 1779. Han fikk 400 daler for eiendommen og flyttet så til Sandefjord.

Men ikke før ett barn hadde blitt født på Auve – det var Live som kom så dagens lys 20 mars 1777. Hun ble døpt[xxvii] 27 samme måned og fikk da fadrene Inger, Anders Matthisens Langebye; Kirsten Olsdatter, Sandefjord; Elias Iversen Bentzerød; Anund Langebye; og Anders Matthisen Langebye.

Rasmus solgte altså på Auve og flyttet til Sandefjord: det må ha skjedd før nyttårsaften 1780, for den dagen ble datteren Anne født der i byen. Hun ble døpt[xxviii] lørdag 6 januar 1781 og fikk som fadre Anna Maria, Johannes Nielsens; Christence Christophersdatter Schøyen; Lars Haraldsen, Sandefjord; Bilou Pedersen; og Mads Hansen – alle fra Sandefjord.

Fire år senere fikk paret en sønn, Lars. Han kom til verden 27 april 1785 og ble døpt[xxix] onsdag 4 mai samme år og fikk da fadrene Maren Sophia, H: Søren Christensen; Helen Jensdatter; Sr Peter Schvindt; Sr Christopher Thue; og Lars Hansen – alle fra Sandefjord.

Rasmus Haralsen på Sandefjord døde den 6 og ble gravlagt[xxx] lørdag 10 januar 1789, meget knapt ni måneder før hans posthume datter Ragne ble født 3 oktober 1789. Han ble 58 år gammel.

Ragne ble døpt[xxxi] 9 oktober og fikk fadrene Anna Maria Amunsdatter; Ingeborg Torgersdatter; Gierth Christiansen; hans Rasmussen; og Niels Asbiørnsen – alle fra Sandefjord.

I 1801[xxxii] finner man enken, Anne Larsdatter Auve, i hus nummer 25 i Østre Gate, der hun bor sammen med datteren Ragne hos sin avdøde manns sønn av annet ekteskap med Ragne Andersdatter, Hans, og hans familie. Hans var matros av yrke og gift med Ingeborg Ericksdatter; sammen hadde de datteren Anne Helvig Auve som var tre år gammel.

Anne Larsdatter døde 2 mai 1821 og ble begravet[xxxiii] 8 samme måned. Hun ble 74 år gammel.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650388.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1721, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650352.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1724, uten sidenr.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650362.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1727, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-90
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-113
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, Døde og begravede 1733, side 200. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-204
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1735-1737, side 202. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-206
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 10. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-12
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 19. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-21
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1743, side 212. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-216
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1744-1749, side 136. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-139
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 37. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-39
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1756, side 162.
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-70
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1758, side 232. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-236
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-73
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 75. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-78
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1767, side 94. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-97
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650503.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1768, side 246. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-250
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1770-1773, side 170. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-174
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1772, side 107. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-110
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 252. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-256
[xxiv] Se 132 Anne Larsdatter Auve
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1773, side 127.
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1774, side 111. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-114
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1777, side 120. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-123
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1781, side 181. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-185
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1785, side 197. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-201
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, Døde og begravede 1789, side 5. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-8
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 4. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
[xxxii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058296002513
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1821, side 106. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-111