S1785

1785 Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge : i trende Afdeelinger : uddragen og samlet af de bedste, til Cartet brugte, locale Efterretninger og Hielpe-Midler, Kiøbenhavn : Trykt hos August Friderich Stein, 1785; p 249 og 288.

«Søe-Etatens Sessions-Steder ere:
5. Sandefiord og Laurvig i Grevskabet Laurvig[i]». …

 


«Vey fra Moss til Grevskaberne o.s.v. til Kongsberg eller Skeen
                                                                                                              [Mil]
Fra Moss til Tronvigen                                                      ¼
Søevey             til Horten                                              1
                        til Kjær                                                1
                        til Tønsberg                                          1___    
                                                                        I alt     3 ¼     
Naar reyses til Sandefjord gaaer Veyen fra Kiær
                        til Fyldpaa                                            1
                        til Sundbye                                           1
                        Sandefjord                                            1 ¼___
Bliver fra Moss til Sandefjord                                         5 2/4      [ii] «

 


«Oplysninger betreffende Lehns-Følgen i Grevskabet Laurvigen og hans Høifyrstelige Durchlauchtigheds Hertungens til Slesvig-Holsteen-Augustenborgs Ret og Adgang til samme»
«Alle de, som agte at bruge Kiøbmandskab og Handel, skal allene boe paa Nanset Grund, som er rette Laurvig, og de der boende skal allene betale Consumption og anden Paalæg, efter udgangne allenaadigste Forordning; men alle de Huusmænd og Folk, som arbeide ved Saugerne og Jernværkerne, saa og de Daglønnere, Baadsmænd, Fiskere som boer paa Torstrand, Langestrand, Bakken, Troldsletten, Halsen, Sandefjord, Stavern og Hellerøen, skal derfor være frie og  exempt, og derimod ei maae bruge nogen Kiøbmandskab eller borgerlig Næring; saa skal og Avlsgaardene dyrkes og drives af alle inden Grevskabet beliggende Bønder, som for Arbeide eller Arbeidspenger udi Grevskabets Lehns-Jordebog ere indførte, saa mange dertil fornøden giøres, imod Arbeidspengenes Efterladelse, naar det af dennem begieres og dennem tilsieges, hvilket Arbeide ermeldte Bønder skal bør og skal forsvarligen forrette, ligesom ved andre adelige Sædegaarder i Danmark og Norge brugeligt og maneerligt været haver[iii]».

[i] Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge : i trende Afdeelinger : uddragen og samlet af de bedste, til Cartet brugte, locale Efterretninger og Hielpe-Midler, Kiøbenhavn : Trykt hos August Friderich Stein, 1785; p 249; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020803012
[ii] Geographisk Oplysning til Cartet over det sydlige Norge : i trende Afdeelinger : uddragen og samlet af de bedste, til Cartet brugte, locale Efterretninger og Hielpe-Midler, Kiøbenhavn : Trykt hos August Friderich Stein, 1785; p 288; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020803012
[iii] Ancher, Peder Kofod, «Oplysninger betreffende Lehns-Følgen i Grevskabet Laurvigen og hans Høifyrstelige Durchlauchtigheds Hertungens til Slesvig-Holsteen-Augustenborgs Ret og Adgang til samme»; Kiøbenhavn : Gyldendal, 1785; p 27; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008072910009