S1784

I 1747 ble, efter en liste[i] publisert i 1782, men datert 1782, ble det bygget et skip i Sandefjord for Langesunds-rederen Joachim Adzlew. Dette var Friderich&Lovise på 192 ½ Commercelæster – et stort fartøy – med mannskap på 21 mann.

[i] Løvenskiold, Bartholomæus Herman von, Beskrivelse over Bradsbierg Amt og Scheens Bye med sine Forstæder, paa Bogtrykker Bergs Forlag, 1784, p 255, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015113029005