1781-14 Elisabeth Kielman     

Elisabeth ble født på Nøtterø og døpt[i] der 20 desember 1761. Fadrene ble Madme Friderica Anthonetta Kode fra Teje; Jomf: Sophia Amalia Hartvig; Hr [NN] Carl Frideric Gether fra Lauervigen; Min Svoger Mons: Anders Mow; og Min Broder Monsr Wilhelm Kielmann.

Foreldrene var Sognepresten Rasmus Kielmann og hans første kone, Anna Christina Eeg. Om presten kan man lese hos Lorens Berg[ii]:

«  15. Rasmus Jenssøn Kjelman 1759-73. Født i Larvik 1723, søn av overinspektør i Larvik grevskap Jens Kjelman (fra Aarhus) og hustru Elisabet Hansdatter Hellevad fra Sandefjord (se Sandeherred s. 414). Student 1739, aaret efter andeneksamen.

Faren døde 1742 uten at efterlade sig midler, og sønnen maatte ta ut som huslærer, var bl. a. et par aar hos den bekjendte Ole Tidemand i Bergen, tidligere prest i Larvik og Hedrum. Reiste paany til universitetet og tok embedseksamen 1745.

Efter hjemkomsten fortsatte han som privatlærer, først hos Johannes Mørch i Sandefjord, siden hos Børre Strøm i Larvik. Endelig fik han 1759 Nøtterø kald av Larvikgreven. Han døde vaaren 1773 av flekfeber.

– Gift to ganger: 1. 1759 m. Anna Christine Eeg, datter av foged i Romsdalen Børge Eeg; hun døde 1767, 34 aar. Gift 2. 1768 m. Johanna Catarina, eneste datter av Sandefjord-kjøbmanden Hans Christensen efter hvem hun arvet omkr. 1100 rdl.

Kjelman’s bo viser 1440 rdl. i overskud; han eide skibspart og hadde vist lært av skyldfolk at drive litt forretninger. En søster var gift m. kunstmaler Jakob Pederssøn Lindgaard, og han malte sikkert Kjelman, men noget portræt kjendes ikke medfuld sikkerhet nu.

I Kjelmans tid blev Nøtterø kirke indkjøpt fra greven av fire bygdemænd. Baade Nøtterø og Tjømø kirker fik bedre utstyr. Helt til sin død hadde han Samsing som kapellan. Samsing, en samvittighetsfuld og bra prest, blev altsaa sittende som kapellan i over 20 aar, og han graat av glæde, da endelig Larvikgreven 1773 ga ham Tjølling kald. 

Barn, fire efter første, to efter sidste hustru: 1. Elisabet Kjelman, f. 1761. 2. Riborg Margreta, f. 1763. 3. Jens, f. 1764. 4. Gjertrud Dorthea, f. 1767. – 5. Anna Christine Eeg, f. 1769. 6. Johanna Christine, f. 1771.»

Første barn var en pike, Gjertrud Dorthea som ble døpt[iii] 7 september 1760. Hun fikk fadrene Min Moder Elisabeth, H Kielmanns; min Svigerfader Hr Cammer Raad Eeg; hans Sønne Søn Børre Eeg; Sr Rasmus Knap; og Min Svoger Sr. Jacob Pedersen Lindgaard.

Gjertrud Dorthea levet ikke opp. Hun døde på n Gogstad, knappe to år gammel, 18 juni 1762 og ble begravet[iv] i Sandar 25 samme måned.

Efterpå skrev faren i kirkeboken[v] på Nøtterø: «Min ældste Datter Giertrud Dorthe Kielmann, 1 ¾ Aar gammel, som vare hos min Moder paa Gogstad, i Sandehærret, og blev derfra begravet paa Sandherrets Kirke-Gaard.»

Efter Elisabeth kom altså Riborg Margareta. Hun ble døpt[vi] 4 oktober 1763 og fikk fadrene Madme H, Sr Holstes på Nøtterø; Jomfr Ingeborg Erena Hørby; Sr Gerhard Winge på Stokke; Hr Clemet Thue Samsing; og Mons Marius Møller.

Dernest Jens – han ble døpt[vii] 4 november 1764. Denne gangen ble fadrene Min Moder Elisabeth, H: Kielmanns; Jomf Inger Anne Knap; Mr: Rohde på Teje; Mr Andreas Woel Fosberg fra Tønsberg; og Mr Mads Jensen Samsing.

Siste barn av dette ekteskapet var en pike og som det første barnet fikk hun navnet Gjertrud Dorthea. Hun ble hjemmedøpt og fikk dåpen[viii] stadfestet i kirken 2 september 1767. Da var fadrene Min Moder Elisabeth H: Kielmanns; Jomfr Andrea Lorentzdatter; H: Krog, paa Stokke; H: Crøger junior paa Anneboe; og S: Jacob Stoltenberg i Tønsberg.

Anna Christine Eeg tok sin død av denne fødselen; hun ble begravet[ix] 8 september 1767, seks dager efter stadfestelsen av dåpen av den nyfødte. Hun ble 34 år gammel.

Året efter giftet Rasmus Kielman seg på ny. Denne gangen var den utvalgte Johanne Cathrine Christensdatter[x] fra Sandefjord, datter av Hans Christensen og Kirsten (Uldricsdatter) Wright som bodde i hus nummer 19 i Sandefjord i 1762[xi]. Rasmus og Johanne ble viet[xii] i Sandefjord – det er skrevet eksplisitt – 21 april 1768: Kausjonistene var Msrs Michel Wright fra Laurvig og Jacob Pedersen Lindgaard fra N Gogstad.

Rasmus og Johanne fikk to barn sammen: den første var Anna Christina Eeg – oppkalt efter Rasmus første kone – som fikk dåpen[xiii] bekreftet 3 februar 1769. Dernest fulgte Johanne Christine som ble døpt[xiv] 17 november 1771. Bare halvannet år senere døde Sognepresten, 49 år og 4 måneder gammel, og ble begravet[xv] 1 mars 1773.

Stemoren og de andre barna flyttet til Sandeherred, der Gjertrud Dorthea døde 14 og ble begravet[xvi] 22 mars 1780. Hun ble litt over 12 år gammel.

Elisabeth Kielman ble konfirmert[xvii] i Sandar Kirke 18 søndag efter trefoldighet i 1776. Hun er ført opp først av de 21 pikene i kullet som for øvrig bestod av 26 gutter slik at de var 47 ungdommer til sammen.

Fire år senere – 19 år gammel – giftet[xviii] hun seg 30 november 1780. Brudgommen var Eilert Bruun[xix], en larviksmann som på denne tiden hadde vært Undertollbetjent i Tønsberg og som senere ble tollbetjent i Sandefjord og tilslutt i Stavern. Som kausjonister hadde de Msr Arenth Bruun fra Larvik og Luther Mørch, også i Larvik.

Første barn var Rasmus Kjelman Eilertsen Brun, han så dagens lys 2 og ble døpt[xx] 10 september 1781 og fikk fadrene Madme Johanne Cathrine, H Hr: Rasmus Kielmans fra Sandefjord; Jomfru Else Christiansdatter Bruun fra Laurvigen; Hr Christian Bruun, Laurvigen; Hr Christian Schurman Bøchman, Laurvigen; og Msr Ole Christian Mørch fra Sandefjord.

Rasmus levet ikke opp men døde knappe to måneder gammel 25 september 1782 og ble begravet[xxi] 30 samme måned.

I løpet av de neste 13 årene fikk Eilert og Elisabeth 8 barn til i Sandefjord. Det er ikke funnet noe belegg for det, men man kan forstille seg at efter 7 år som toller i Tønsberg er Eilert blitt overført til Sandefjord, som lå – tollmessig – under Larvik, og var toller i Sandefjord inntil han ble flyttet tilbake til Tønsberg der han var toller i 1801, og derefter forfremmet til stillingen i Stavern – men lite av dette kan belegges.

Den første av de åtte barna var Christian – han ble født 19 oktober 1782 og døpt[xxii] 28 samme måned og fikk da fadrene Madme Johanne Frederich Bruun fra Laurvigen; Jomfr Riiborg Margrethe Kielman, Sandefjord; Msr Jacob Pedersen Lindgaard fra Ejane på Thiøme; Msr Wilhelm Hvidt fra Sandefjord; og Msr Ulrich Wrigth fra Laurvigen.

Så fulgte Maren Wrigth[xxiii] 16 mars 1784: hun ble døpt[xxiv] 25 samme måned og fikk fadrene Madme Else, Christian Bøchmans fra Laurvig; Jomfr Anna Christine Eg Kielman fra Sandefjord; Sr Johan Bøchman Bugge fra Laurvig; Sr Peter Wrigth fra Sandefjord; Niels Friderich Hiorth fra Sandefjord; og Kirstinus Bruun fra Laurvig.

Efter Maren ble det påny en gutt; som den første sønnen fikk han navnet Rasmus Kjelman. Rasmus kom til verden 9 og ble døpt[xxv] 18 mars 1785 og fikk fadrene Madme Cathrine Maria, Wilhelm Hvidts; Jomfru Karen Lambuch; Hr Lieutenant Maylænder Senior; Sr Christian Mørch – alle fire fra Sandefjord – og Monsieur Lutter Mørch fra Laurvig.

Utpå høsten samme år, 17 september 1786, døde Christian – knappe tre år gammel. Han ble begravet 23 samme måned.

Så fulgte Christian 25 august 1786. Han ble hjemmedøpt men døde samme dag. Christian ble begravet[xxvi] 31 august.

Neste barn ble en pike. Hun så dagens lys i Sandefjord 24 Januar 1788 og ble døpt[xxvii] 1 februar. Navnet ble Anna Christiana og fadrene Mad: Anne Christine, Eeg Larsens fra Laurvig; Jomfru Johanne Christien Kielmann, Sandefjord; Hr Forvalter larsen fra Laurvig; Hr Regimentsfeltskjær Major von Ring, Sandefjord; og Sr Christopher Thue, Sandefjord.

Else Dorthea ble født 24 mars 1789 og døpt[xxviii] 2 april – for henne ble fadrene Mad: Karen Christine, Sr Peter Wrights; Jomfru Anna Cathrine Hvidt; Hr Wisiteur Berg; Sr Christopher Thue; og Msr Andreas Linberg – alle fra Sandefjord.

Efter disse to pikene ble det en gutt – Friderich Ludvig. Han ble født 22 mars 1791 og døpt[xxix] 28 samme måned med fadrene Madame Ribor Margrethe Wrigth; Jomfru Johanne Amalie Thue; Hr Wilhelm Hvidt; Hr Lars Wrigth; og Hr Kirstinus Brun.

Siste barn som ble født i Sandefjord – kanskje siste barn i det hele tatt, ingen flere er funnet – kom til verden 26 mai og ble døpt[xxx] 9 juni 1794. Han ble gitt navnet Nils Jochum og denne gangen var fadrene Mad Anne Christine Eeg Larsen; J: Fr: Ragne Hvidt; Sr Bendt Lindberg; Sr Ole Christian Mørch; og Sr Abraham Bøchman.

En eller annen gang i løpet av de neste årene flyttet familien til Tønsberg, for der finner man dem i Øvre Langgade, gård nummer 176, ved folketellingen i 1801[xxxi]. De er leieboere hos en 28 år gammel enke – Olea Arvesen – som «Lever af hænders arbeide». Eilert er blitt forfremmet: han er nå tollbetjent. Sammen med ham og Elisabeth er barna Friderik Ludvig; Niels Joachim; og Else Dorthea – hvor de andre er blitt av er ukjent. De holder seg med en tjenestepike: den 39 år gamle Ragna Catharina Olsdatter.

To år senere ble Eilert påny forfremmet – denne gang til tollbetjent i Stavern, en stilling han beholdt til han døde. Eller litt lenger.

Hvor det ble av Elisabeth efter dette er ukjent.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1762, side 98. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630057.jpg
[ii] Se Lorens Bergs bygdebok for Nøtterø, under «Prester» i http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1760, side 91. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630050.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1762, side 238. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-242
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650648.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1762, side 305. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-314
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630271.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1763, side 106. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-109
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630065.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1764, side 112. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-115
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630071.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1767, side 126. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-129
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630085.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1768, side 310. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-319
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630276.jpg
[x] Se 125 Johanne Cathrine Christensen og 1762-46 Johanne Cathrine Christensen
[xi] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.; Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1201&merk=1201#ovre
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766-1768, side 168. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-171
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650577.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1769, side 134. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-137
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630093.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1772, side 147. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-150
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630106.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1773, side 315. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-324
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630281.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1780, side 262. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-267
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650673.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1780, side 174. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-178
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650584.jpg
[xix] Se 1781-13 Eilert Bruun.
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1781, side 183. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-187
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650593.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1783, side 266. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-271
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650677.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1782, side 188. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-192
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650598.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1784, side 193. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-197
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650603.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1785, side 196. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-200
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650606.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1787, side 274. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-280
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650686.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 144. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-147
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650553.jpg
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 2. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-5
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650704.jpg
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1791, side 16. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-18
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650717.jpg
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 42. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-44
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610004.jpg
[xxxi] Folketelling 1801 for 0705P Tønsberg prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058282001371