1779

«Sandefjord, en ypperlig Havn for Søefarende, og tillige en skiøn Ladeplasds, hvor meget udskibes; hvorfor er ogsaa altid boer en Told-Visitør. Vandet er her ei bredere en en middelmaadig Flod. Paa begge Sider af Vandet ere Klipper, i hvilke findes en Mængde af det saa kaldre Katsølv. Her boe nogle Skippere og Lotser, saavelsom og nogle Handlene[i]».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

8 November 1779

«Indkomne og udgangne  Skippere.

… Den 3die November udgik følgende: … H. Weyer til Sandefiord …»


[i] Holberg, Ludvig | Borup, Thomas Larsen | Prahl, Niels | Jonge, Nicolai; Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. D. 6; Kiøbenhavn:Trykt hos J.R. Thiele og paa hans Forlag, 1779; p 93; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021124011