S1776

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

14 Juni 1776

«Udgangne Skippere

Den 11 Junii: … H. Weier til Sandefiord …».

11 september 1776
I forbindelse med finansiering av innkvartering av militære, i tillegg til det som ble ydet in natura, skulle byene dekke utgifter på 6049 Rd. 26 Sk.:
«Hvoraf vedblivende                              4839 Rd. 40 Sk.
og Ophørt                                            1209 Rd. 82 Sk.
Hvoraf i Betragting saavel Byerne Vilkaar, som den Fordeel, der flyder af Garnisonerne, hvor samme haves, propotionaliteter kommer paa.
                                     Af vedbivende   Af ophørt
8. Laurvig og Sandefjord 72 Rd.              18 Rd[i]. …»

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

16 September 1776

«Udgangne Skippere den 13 September: … H. Weyer til Sandefiord; …».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger


[i] Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge. 6:1 : 1766-1776; Kiøbenhavn : Gyldendal, 1786; pp 706-707, 11 september 1776, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010020203025