177 Susanna Hiorth

I 1801[i] var Susanna Hiorth en 36 aar gammel enke som var flyttet hjem til foreldrene Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Hoch i hus nummer 33 i Østre Gade i Sandefjord.  

Susanna ble födt 21 og döpt 28 mars 1765 og fikk fadrene Mad. Ellen-Johane, Msr Bent Lindbergs; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Hr Liutenant Betzmann; Msrs Abraham Hellevad og Sören Holch, alle fra Sandefjord.

Jomfr Susanne Hvidt fra Sandefjord ble konfirmert[ii] 20 söndag efter trefoldighet i 1779, efter datidens maal var hun forholdsvis ung men hade vel nytt fordelen av en velstaaende far og faatt undervisning hejmme – kan man tenke seg.

Syv aar senere giftet hun seg med Niels Friderich Hiort, ekteskapet[iii] ble inngaatt 23 november 1786; kausjonistene var faren Wilhelm Hvidt og Sr Eskart [?] Bruun fra Sandefjord.

Niels Frideric Hiort var födt omkring 1752 og var sönn av Iens Ludvig Hiort[iv] og dennes hustru Iohanne Kielman som döde i 1757[v]. Faren döde i 1763, og da ble Iohanne Kielmans far, Iohannes Mörck, oppnevnt som lagverge.

Det er ikke lykkes aa fastslaa naar Niels Frideric döde, men det ser ut til at han ikke hadde noen barn med Susanna.

Susanna giftet[vi] seg paa ny i 1803, denne gangen med Fredric Torgersen Hauff og med Jens Grönvold og Wilhelm Hvidt – faren – som kausjonister. Paa denne tiden er Wilhelm 73, og det er vel derfor underskriften hans er såpass «skjelvende» som den fremtrer i kirkeboken.

Disse to slo seg ned på Nedre Houg på Tjøme, der sønnen Niels Friderich kom til verden 6 desember 1803. Han ble hjemmedøpt 11 desember og fikk dåpen[vii] stadfestet i kirken nyttårsdag 1804. Da var fadrene Jfr Margareta Maria Hvidt i Sandefjord; Inger Karine Anundsdatter Pyt; Hans Henrichsen Houg; Anders Lindal, Tønsberg; og Gjert Anundsen Øv: Kjære.

Når man leser Lorens Bergs Bygdebok for Tjøme (Berg, 1920, s. 94 ff) finner man at Fredric var en nokså fremtredende skipsreder. I 1800 eiet han det tre år gamle skipet Hauglind – det var på 109 kommerselester og hadde et mannskap på 11. To år senere disponerte han nok en skute, Haabet, på 43 lester.  Men så slutter han å være en del av Tjømes flåte, for han og familien flyttet til Narverød i Slagen.

Bygdeboken for Sem og Slagen[viii], redigert av Oscar Albert Johnsen, har følgende å fortelle om Fredric på Narverød:

«Frederik Torgersen Hauff, j, 1802-1803, skibsreder. Han flyttet hit fra Nedre Haug på Tjøme. F. 1752 på Lindholmen, Nøtterøy, d. 1816 på Narverød.

Gift:

1775 m. Idde Anunsdatter, enke efter Hans Jakobsen, Nedre Haug på Tjøme, f. 1734 på Hønsøy, Tjøme, d. 1796.

1797 m. Nicoline Lindahl, f. 1775 i Tønsberg, d. i barselseng 1802 (datter av parykkmaker Jens Lindahl i Tønsberg og hustru Gjertrud Nielsdatter Mørch).

1803 m. Susanne Hvidt (datter av kjøpmann Wilhelm Hvidt i Sandefjord og enke efter skipper Nils Fredrik Hjort i Larvik), f. 1765, d. 1849 på Pukkestad ved Sandefjord.

Seks barn (0, 5 og 1):

Ide Sophie, f. 1797 på Tjøme; gift: 1. 1816 m. skibsfører Andreas Walløe fra Borre. 2. 1826 m. svogeren skipsfører Nicolay Lindahl Walløe, bodde på Nedre Råel.

Gjertine Hendricha, f. 1798; gift: 1. 1815 m. skipsfører Jens Riddervold på Saltkopp. 2. 1822 m. skibsfører Jens Walløe, se nedenfor.

Torger, f. 1799, se nedenfor.

Inger Helene, f. 1800, ektet 1817 skipsfører Hans Walløe fra Borre, bodde på Teigen på Bytangen.

Frederika Nicoline, f. 1802, d. 1809, ”efter iglers påsetning på luftrøret”.

Niels Frederik, f. 1803; han var i en årrekke kjøpmann og skibsreder i Sandefjord, flyttet senere til Kristiania og døde i Skien 1887; ektet 1826 Marie Petrine Hedvig Petersen, f. 1801 i Fredrikshald, d. 1884 i Kristiania.

Fra dette sistnevnte ektepar nedstammer alle yngre medlemmer av denne slekt Hauff. – Frederik Hauff begynte visstnok med to tomme hender og arbeidet sig op til å bli en av Vestfolds rikeste menn.

Ved samfrendeskifte efter hans annen hustru, Nicoline Lindahl, utgjorde boets formue 100 000 rdl., fordelt således: Gården Narverød, verdsatt til 6000 rdl., i rede kontante penger og i utestående kapital 44 000 rdl., skib og løsøre blev verdsatt til 50 000 rdl. Narverød blev utlagt til sønnen Torger F. Hauff. (L. Berg, Nøtterø, s. 122, Tjøme, s. 370-71 og Sandeherred, s. 384. Joh. K. Bergwitz, Slægten Hauff 1648-1908).

I 1804 var Frederik Hauff eier av følgende fartøier (se Tønsbergs Historie II, s. 498-99 og s. 516): Skib ”Haufflin”, 109 kom.lester, bygget 1798, fører Jørgen S. Aarøe, Tjøme, 11 mann. Skib Søstrene, 82 kom.lester, bygget 1788, forer Hans Thorbjørnsen, Nøtterøy, 11 mann. Skib «Fridr. Greve af Ahlefeldt», 991/2 kom.lester. bygget 1800, fører Hans O. Bjønnes, Nøtterøy, 11 mann. Skib «Spes Fortuna», 75 kom.lester, bygget 1799, forer And. Lindahl, Tønsberg, 9 mann. Brigg «Providencia», 76 kom.lester, bygget 1793, fører Lars Andersen, Nøtterøy, 9 mann. Brigg «Haabet», 43 kom.lester, bygget 1786, forer Even Giertsen, Nøtterøy, 9 mann. Brigg « Emanuel», 281/2 kom.lester, bygget 1773, forer Ole Torgersen, Nøtterøy, 6 mann.»

Så Niels Friderich kom til verden på Tjøme og flyttet som forholdsvis lite barn til Narverød. I 1805 er familien der, for det året døde Niels Friderichs morfar, Willum Hvidt i Sandefjord, og ved skiftet[ix] efter ham plasseres Susanna og Fredric på Narverød.

I 1825[x] finner man Susanne i hus nummer 58 i Sandefjord, hun er igjen enke – efter skipsreder Hauff. Hos seg har hun en ellers navnløs «jomfru» på 38 – en selskapsdame, kanskje – og to tjenestefolk, Vedike som er 23, og Anders Thorsen som er 29 år gammel. Sønnen Niels Friderich er ikke sammen med henne.

Imidlertid: Lorens Berg[xi] forteller, i forbindelse med Pukkestad, at

«      Susanne Hauff 1820-1846. Hun var datter av Kjøbmand Wilhelm Hvidt i Sandefjord. Hadde først været gift m. Skipper Nils Fredrik Hjort i Larvik; egtet saa den en tid meget formuende Tjømø-skibsreder Fredrik Torgerssen Haug (skrev sig Hauff) som døde paa Narverød i Slagen 1816. Som enke kjøpte saa Susanne Hauff i 1820 Pukkestad ved auktion efter Hoppe for 2510 spd. Her bodde hun en lang aarrække (døde i Sandefjord 1849)

        Hendes søn, kjøbmand og konsul Nils Fredrik Hauff fik 1846 skjøte paa Pukkestad av moren. Tidligere hadde han kjøpt halve Haugan. Han spilte op 1848 (bodde senere i Kristiania). Ved auktion kjøpt kjøbmand Jakob Berg begge jordveier for 4000 spd. (skjøte 1851)»

Selv levet Susanna til 1849 og döde, 84 aar gammel, 28 juni og ble begravet 4 juli det aaret; bosatt i Sandefjord. Da var hun enke for annen gang, men det er ikke lykkes aa fastslaa naar mannen gikk bort.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[iv] Denne Iens Ludvig Hiort kan väre av slekten Hiort fra Bornholm, ihvilket tilfelle han kan väre den samme som ble født: 1719, og døbt: 30 Okt. 1719, Svaneke kirke, Svaneke, Bornholm, Danmark; dette i henhold til http://ikjensen.me/jensen/49765.html. Tanken om dette slektskapet styrkes noe ved aa notere seg at Iens Ludvigs far i fölge samme nettsted het Niels Friderich, nettopp som ”var mann” i Sandefjord. Den Bornholmske Niels Friderich var prest i Svaneke kirke, og man kan lese om ham
”På kvindepulpituret sattes dronning Anna Sophies navn og fortsættelsen af det andet pulpiturs vers:

Da Hr. Niels Friderich Hiort Menighedens Hyrde
For begge Sogner bar sit hellig Embeds Byrde,
Blev repareret smuckt vor Hellige Gud Huus,
Giort høyere med Kalk, med Steen, med Tegl og Gruus
Ved Jacob Kofods Hielp og Tilsiun, som en ærlig
Vor Kirkes Værge var, thi giorde hand den herlig
Med dobbelt Pulpitur, for Mand og Qvinde Kiøn
Foræret, ære Gud ham med stor Naade Løn.
Anno MDCCXXV”

[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 3 (1791-1814), Fødte og døpte 1804, side 102-103. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8219&idx_id=8219&uid=ny&idx_side=-57
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630390.jpg
[viii]  Sem og Slagen – en bygdebok. Redigert av Oscar Albert Johnsen, Medarbeidere: Thordis Johnsen, E.W. Orholt; og Sigurd H. Unneberg, Papirutgave: Utgitt av Sem og Slagen bygdebokkomite efter foranstaltning av Sem kommune. Tønsberg Aktietrykkeri, 1948. Elektronisk utgave:  Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004.  Gårdshistorie, bind 1, annen del: Slagen sogn, Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 , http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie2/150.html , 150. Narverød med Skjerpe.
[xi] Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; p 384; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001