1765-2 Susanne Willumsdatter Hvidt

Susanna ble født 21 og døpt 28 mars 1765 og fikk fadrene Mad. Ellen-Johane, Msr Bent Lindbergs; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Hr Lieutenant Betzmann; Msrs Abraham Hellevad; og Søren Holch – alle fra Sandefjord.

Foreldrene var Willum Hvidt[i],[ii],[iii] – opprinnelig fra Veierland – og Catrine Holk[iv], som var fra Sandefjord og hadde giftet seg [v] 10 januar 1762. Da Susanne kom til hadde de allerede barn: Wilhelm ble født 11 september 1762 og døpt[vi] 18 september samme år. Så ble den pike. Hun ble født 11 mars 1764 og døpt[vii] 17 samme måned. Da fikk hun navnet Kirsten Pernelle.

Bare to måneder efter at Susanne ble født mistet Willum og Catrine sønnen Wilhelm: han døde knappe tre år gammel 5 og ble begravet[viii] 11 juni 1765.

Søsteren Anne Catrine kom til verden 14 juni og ble døpt 20 samme måned i 1766 mens Ragne ble født 28 september 1768 og døpt[ix] 4 oktober samme år. To år senere ble Magrete Maria som så dagens lys 23 november 1770 og døpt[x] 30 samme måned. Sjette og siste datter var Wibica. Hun kom til verden 23 mars og ble døpt[xi] 30 samme måned. Wibica levet ikke opp: hun døde tre og en halv måned gammel sankthansaften 1775 og ble begravet[xii] 10 juli. Og aller sist: Christopher som ble født 13 og døpt[xiii] 20 mars 1780.

Jomfr Susanne Hvidt fra Sandefjord ble konfirmert[xiv] 20 søndag efter trefoldighet i 1779, efter datidens mål var hun forholdsvis ung men hadde vel nytt fordelen av en velstående far og fått undervisning hjemme – kan man tenke seg. Uansett: hun er ført opp først blant de 20 pikene i dette kullet – som hadde bare 9 unge menn, av en eller annen grunn.

Syv år senere giftet hun seg med Niels Friderich Hiort, ekteskapet[xv] ble inngått 23 november 1786; kausjonistene var faren Wilhelm Hvidt og Sr Eskart [?] Bruun fra Sandefjord.

Niels Frideric Hiort var født omkring 1752 og var sønn av Iens Ludvig Hiort[xvi] og dennes hustru Iohanne Kielman som døde i 1757[xvii]. Faren døde i 1763, og da ble Iohanne Kielmans far, Iohannes Mørck, oppnevnt som lagverge.

Det er ikke lykkes å fastslå når Niels Frideric døde, men det ser ut til at han ikke hadde noen barn med Susanna.

I 1801[xviii] var Susanna Hiorth en 36 år gammel enke som var flyttet hjem til foreldrene Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Holch i hus nummer 33 i Østre Gade i Sandefjord. 

Susanna giftet[xix] seg på ny i 1803, denne gangen med Fredric Torgersen Hauff og med Jens Grønvold og Wilhelm Hvidt – faren – som kausjonister. På denne tiden er Wilhelm 73, og det er vel derfor underskriften hans er såpass «skjelvende» som den fremtrer i kirkeboken. Det ser ikke ut til at Susanna fikk noen barn i dette ekteskapet, heller.

I 1825[xx] finner man Susanne i hus nummer 58 i Sandefjord, hun er igjen enke – efter skipsreder Hauff. Hos seg har hun en ellers navnløs «jomfru» på 38 – en selskapsdame, kanskje – og to tjenestefolk, Vedike som er 23, og Anders Thorsen som er 29 år gammel.

Susanna levet lenge – til 1849 – og døde, 84 år gammel, 28 juni og ble begravet[xxi] 4 juli det året; fremdeles bosatt i Sandefjord.

Det ble annonsert i Morgenbladet 7 juli 1849:

«At det behagede Gud den 28de Juni at bortkalde vor elskede Moder og Svigeermoder Susanne sal. Hauff, føt Hvidt, i hendes 85de Aar ved en blid og rolig Død, bekjendtgjøres herved for fraværende Familie og Venner.

     Sandefjord den 30te Juni 1849.

P.H. Hauff Niels Fred. Hauff

                 Født Pettersen[xxii]».                        


[i] Se 174 Wilhelm Hvidt
[ii] Se 1762-30 Willum Hvid
[iii] En hel del informasjon om Wilhelm Hvidt er også å finne i Carl Rogstads artikkel om sønnen Christopher Hvidt: http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/var1995105.PDF
[iv] Se 175 Cathrine Maria Holck
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1762-1763, side 165. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-168
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-85
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 86. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-89
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 244. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-248
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1768, side 99. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-102
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1770, side 104. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-107
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1775, side 114. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-117
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1776, side 256. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-260
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, side 132. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-135
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650550.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[xvi] Denne Iens Ludvig Hiort kan være av slekten Hiort fra Bornholm, i hvilket tilfelle han kan være den samme som ble født 1719, og døpt: 30 Okt. 1719, Svaneke kirke, Svaneke, Bornholm, Danmark; dette i henhold til http://ikjensen.me/jensen/49765.html. Tanken om dette slektskapet styrkes noe ved å notere seg at Iens Ludvigs far ifølge samme nettsted het Niels Friderich, nettopp som «var mann» i Sandefjord. Den Bornholmske Niels Friderich var prest i Svaneke kirke, og man kan lese om ham
”På kvindepulpituret sattes dronning Anna Sophies navn og fortsættelsen af det andet pulpiturs vers:

Da Hr. Niels Friderich Hiort Menighedens Hyrde
For begge Sogner bar sit hellig Embeds Byrde,
Blev repareret smuckt vor Hellige Gud Huus,
Giort høyere med Kalk, med Steen, med Tegl og Gruus
Ved Jacob Kofods Hielp og Tilsiun, som en ærlig
Vor Kirkes Værge var, thi giorde hand den herlig
Med dobbelt Pulpitur, for Mand og Qvinde Kiøn
Foræret, ære Gud ham med stor Naade Løn.
Anno MDCCXXV”

[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 221. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-206
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610166.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Døde og begravede kvinner 1849, side 321. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-314
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040315.jpg