Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

28 Januar 1763

            «Da regiments-Feldtskiæren ved det 2det Smaalehnske Nationalregiment til Fods, Lorens Meynik ved Døden er afgangen; saa bliver herved avertert, at saavel alle hans Debit- som Creditorer, enten selv, eller ved Fuldmægtig ville behage at indfinde sig foerstkommende 10de Martii 1763 i Sr. Lars Bloms Huus i Laurvigen, de første med deres Gields Tilstaaelse, og de siste med Lovforsvarlig Fordring, da enhver skal blive behandlet, som Lov og Ret medfører. Sandefiord, den 2den Dec. 1762.

        I.C. Grønnwold,                                      B. Garben,

Capitain ved ovenm. Regim.         Capitaine, Regimentsquarteerm.

                                                    Og Auditeur ved dito Regim».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

4 May 1763

«Til Kiøbenhavn inkomne Skippere. Den 2. og 3. May. 

Fra Sandefiord, C. Weyer».

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

6 May 1763

«Seylfærdige Skippere

… I Nyehavns Canal 1 til Sandefiord …»

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

18 May 1763

«Øresund passerende Skippere.

Den 15. og 16. May

… I. Schøllert af Sandefjord fra Kbh. til Sandefiord med Kramerie…»

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

Helsingøer, den 26 Juni

… Alexander Mørck af Sandefiord fra Laurvig til Kiøbenh. med Jern…»

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

25 Juli 1763

«Øresund passerende Skippere

Den 21. 22. og 23 Julii

… C. Werner af Sandefiord fra Laurvig til Østersøen med Salt …»

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

2 November 1763

«Øresund passerende Skippere

Den 30. og 31. October

… A. Mørck af Sandefjord fra Kbh. til Laurvig med Stykgods…»

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

Helsingøer, den 30te October

«Her i Sundet er følgende Skippere ankomne … Den 30te October: Alexander Mørck af Sandefjord fra fra Kiøbenhavn til Laurvig …»