1763-2 Hanna Maria Nielsdatter

Hanna Marie[i] ble født 9 februar 1763 og døpt[ii] 16 samme måned. Da fikk hun fadrene Mad: Anne Kirstine, Msr Alex: Mørchs; J: Fr: Kirsten Christiansdatter Schrøder fra Hjertnæs; Carl Jacob Werner, Sandefjord; Tor Hansen, Sandefjord; og Msr Abraham Povelsen Bøchman, Sandefjord.

Foreldrene var Niels Castensen[iii] og Karen Hansdatter[iv] som hadde datteren Cathrine Elizabeth fra før av. Hun ble født 4 oktober 1755 og ble døpt[v] 9 samme måned. Senere fikk flere andre barn: Casten Nielsen[vi] ble født 9 og døpt[vii] 13 juli 1758 ; en datter som ble født 25 september fikk navnet Anne Marie da hun ble døpt[viii] 1 oktober samme år. Christen kom til verden 26 oktober 1765 og ble døpt[ix] fem dager senere, 31 oktober. Sistemann, Hans, ble født 3 og døpt[x] 7 mars 1769. Det var han som døde “paa en Søe Reyse til Westindien” i 1796, ifølge skiftet[xi] der broren Carsten ble oppnevnt som verge for niesen Andrea.

I 1762[xii] er Karen Hansdatter og Niels Castensen nevnt i hus nummer 46 i Sandefjord.

28 juli 1778 døde faren, Niels Castensen, litt over 45 år gammel. Han ble begravet[xiii] lørdag 1 august.

Hanna Marie ble konfirmert[xiv] 19 söndag efter trefoldighet i 1778, omkring et par maaneder efter at faren gikk bort. De var tilsammen 55 ungdommer i kullet, 26 gutter og 29 piker, og Hanne Marie finner man som den fjerde av Sandefjordspikene, de er fört opp först i listen.

I skiftet[xv] efter faren finner mer om Hannas sösken: Catatrine Elisabet (23) er i tjeneste i Larvik (hos Jokum Bugge); Kasten (20) er sjömann (og ”paa een Søe reyse til Engelland”); Anne Marie (18) er ogsaa i tjeneste og i Larvik; Christen (13) og Hans (10) – foruten Hanna (16) – bor hjemme.

12 oktober 1789 trolover[xvi] Hanna seg med Peder Thorsen fra Sandefjord; bryllupet fant sted – ifölge en notasjon i margen ved siden av innförselen om trolovelsen – 29 desember 1790, men det er ikke lykkes aa gjenfinne notisen i kirkeboken som ville bekrefte dette. Kan det tenkes at det lange gapet mellom trolovelse og vielse skyldtes at Peder var paa reise, og at födselen ble definert som legitim fordi paret allerede var trolovet?

Datoen er under alle omstendigheter noe suspekt: paret fikk sitt förste barn 6 juli 1790, det vil si et halvt aar för vielsen, men barnet er ikke vurdert a väre uektefödt. Dette barnet var datteren Anne Catrine som ble döpt[xvii] 12 juli og fikk fadrene Anna, Casten Nielsens; Anne Torsdatter; Giert Christiansen; Jeremias Andreasen og Johan Martin Macholt – alle fra Sandefjord.

Anne Catrine er ikke aa finne i 1801-folketellingen, men gitt at faren var gaatt bort ikke saa lenge för (se nedenfor) kan hun vel väre ”i pensjon” hos slektninger. Hun er ikke funnet blandt dödsfallene i kirkeboken.

Neste barn var Kristine som ble födt 2 og döpt[xviii] 9 september 1792: faren er naa Sr Peder Thorsen og fadrene var Madame Söelsberg [?]; Jfr Maren Madsdatter; Ole Simensen; Anders Laschen; Hans Ellefsen; og Carsten Nielsen.

Anne Pernille kom til verden to aar senere den 20 og ble döpt[xix] den 26 september 1794; ved denne anledningen var fadrene Maren Sophie Knudsdatter; Jfr Anne Thorsdatter; Karsten Nielsen; Johannes Jacobsen Berg; og Lars Börresen.

Förste gutt var Jacob som ble födt og döpt paa dagen to aar efter Anne Pernille, han saa dagens lys 20 og ble döpt[xx] 26 september 1796: snakk om regelmessighet og familieplanlegging! Denne gutten levet imidlerti ikke opp: han ble begravet[xxi] 9 november 1796, 1 ½ maaned gammel.

Yngstemann – Thor – be födt 18 oktober og döpt[xxii] 7 november 1798 og fikk fadrene Giöhe Thorsdatter; Jfr Karen Larsdatter; Casten Nielsen og Lars Börresen – alle fra Sandefjord, men av en eller annen grunn bare fire.

Det ble aapnet skifte[xxiii] efter Peder i desember 1799, men det er ikke funnet noen begravelse: siden – i henhold til skiftet – han var skipper kan han vel ha blitt borte paa sjöen. Ogsa paa dette tidspunktet er datteren Anna Catrine fravärende, saa kanskje hun var död eller endog gikk tapt sammen med faren.

Efter aa ha värt enke i flere aar giftet Hana Marie seg paa nytt allerede samme aar som folketellingen fant sted: Hun og Ole Thomesen Pouss[xxiv] de trolovet[xxv] seg 9 november 1801 og ble viet 20 november samme aar. En av causjonistene var Johannes Jacobsen Berg, den andre kan ha värt Christen Nielsen – men her vi inne i kråketærfasen av Sandeherreds kirkehistorie.

Vinteren 1803/1804 eller paafölgende vaar 1804, gjetningsvis, döde sönnen Thor: det ble opprettet et skifte[xxvi] efter ham 4 mai 1804, men det er ikke lykkes aa finne begravelsen i kirkboken.

Hanna Maria Nielsdatter Paust ble begravet[xxvii] 12 april 1813, noe over 51 aar gammel. Ole Thomesen Pouss overlevet henne med 34 aar og döde som en kjent og aktet mann i Sandefjord i 1847.


[i] Se 245 Hanna Nielsdatter
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1763, side 84. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-87
[iii] Se 1762-145 Niels Castensen
[iv] Se 1762-146 Karen Hansdatter
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 62. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-65
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650471.jpg
[vi] Se 265 Carsten Nielsen
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 70.Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-73    
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 76. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-79  
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650485.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1765, side 91. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-94
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650500.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1769, side 100. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-103
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650509.jpg
[xii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=23&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1298&merk=1298#ovre  
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1778, side 259. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-264
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650670.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1775-1780, side 141. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-144
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1789, Ekteviede 1789, side 7.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-10
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650709.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1790, side 10. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-12
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650711.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1792, side 26. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-28
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650727.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 43. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610006.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, side 63. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610026.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1796, side 65. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610028.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, Døde og begravede 1798, side 83. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610046.jpg
[xxiv] Se 152 Ole Thomesen Pouss
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1802, side 219. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-203
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610163.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1813, side 205. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-189
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610149.jpg