1762-9 Anders Olsen

Ut fra alderen som ble opgitt ved begravelsen, er det mulig at Anders Olsen er den gutten som ble döpt[i] 13 mai 1723, sönn av Olle Drejer fra Sandefjord. Fadrene var Johanne Tideman; Anna Magrete Calundan; Söfren Paasche; Anders Knudsen; og Knud Hansen [?].

Gitt stavemaaten „Olle” kan man tenke seg at faren var av svensk opphav, og kanskje den samme som Vigerust[ii] har identifisert: „Ole Anderssen, svensk, lever av fiskeri, bor 1734 i Sandefjord. Forlot sin påboende gård i Sverige på grunn av fattigdom og begav seg hit til landet for å søke sitt brød. Tjener ingen, og har ikke avlagt troskapsed.”

Det kan väre samme gutt som blir konfirmert[iii] 19 söndag efter trefoldighet i 1742, selv om Anders med sine da over 18 aar ville väre paafallende gammel. Men ukjent var den slags ikke.

I 1762[iv] finner man Anders Olsen og Maren Andersdatter i hus nummer 4 i Sandefjord.

Det närmeste man kommer en vielse med disse navnene – för 1762 – er ekteskapet mellom Mari Andersdatter fra Pugestad –Eje og Anders Olsen i 1755. Mari og Maren er brukt om en og samme person i andre sammenhenger, saa akkurat navnet er ikke noe uoverstigelig hindring for identifikasjonen. Anders og Mari ble trolovet 25 oktober 1754 og hadde Matthis Sörensen Ö Hyssestad og Henric Sörensen Pugestad-Eje som kausjonister. Vielsen[v] fant sted 7 januar 1755.

Tre uker efter bryllupet födte Mari datteren Marte Kristine: barnet kom til verden 28 januar 1755 og ble döpt[vi] 1 februar samme aar. Da fikk hun fadrene Gunild, Hans Olsens fra Sandefjord; Kari Nielsdatter hos Mad: Hellevad i Sandefjord; Hans Iversen; Christian Lund; og Hans Rasmussen – alle fra Sandefjord.

Nest barn var en gutt: Ole. Han saa dagens lys 24 og ble döpt[vii] 28 mars 1758 og fikk fadrene Anne Cathrine, Lars Gundersens paa Pugestad; Lisbeth Magnusdatter fra Sandefjord; Henric Sörensen Pugestad Eje; og Simen Castensen fra Sandefjord.

Anders Olsen Under Bjerget i Sandefjord döde 21 og ble begravet[viii] 27 juli 1768. Han ble 48 aar gammel. Hva det ble av konen er ikke kjent.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-73
„Designasjon over svenske innfødte personer som oppholder seg i byen Larvik og underliggende distrikt [Sandefjord og Langestrand], 17. august 1734
[Følgebrevet]
Høyædle og Velbaarne Herr EtatzRaad ! og Constitueret Stifttbefallings-Mand !
Lige som Deris Velbaarnheds ordre af 19de Julj, som mig dog først tilkom den 8de Augustj nestleden, foreskriver, saa følger nu her indlagt min forfattet Designation over de her i Byen og underliggende District, sig befindende svenske Persohner, saaledes som enhver self har angivet og tilstaaet, eftter jndvarsling ved Trommeslaug; hvor af Deris Velbaarnhed Høygunstig erfarer, at ingen af disße svenske Folk har aflagt Borgerskabs Eed; mig er ellers ikke bekient hvad befalling eller tilladelse mine Formænd i saa maade kand have haftt for sig, og ej heller om der skal giøres forskiel paa nogen Christen Nation, til at maae nedsette sig, naar de u-bekiente fører beviis med sig, og alle eftterlever Lovens 1te og 2de Articel pagina 429 og 430, det ieg har holt over for saavidt nogen her needsadt sig i min tiid, i hvor vel ingen Haandverks-Mand tilforn har taget sit Borgerskab, siden her er ingen ret Kiøbstads Privilegier eller Laugs frieheder; udbeder mig derfor Deris Velbaarnheds Gunstige Ordre, hvorledes der med eftterdags skal forholdes, af
Høyædle og Velbaarne Herr Etats Raad og Constitueret Stifttbefallingsmands underdanige skyldige tienner DS Fabricius.
Laurvigen den 17 Augustj 1734.
[Påskrift]
Høyædle og Velbaarne Herr P: Vogt, Deris Kongelig Mayestets til Dannemarck og Norge etc. Høybetroede Etatsraad og Constitueret Stiftt befalllingsmand over Aggershuus Stifft à Christiania.
Stiftets Sager Vedkommende [segl].”
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1738-1744, side 135. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-138
[iv] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1162&merk=1162#ovre
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1753-1755, side 161. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-164
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 60. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-63
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 69. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-72
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1768, side 246. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-250