1762-76 Anne Helvig

I 1762[i] var Anne Helvig Pige hos Jens Olsen Holk[ii] og Anne Cathrine Hansdatter Land[iii] og deres tre hjemmeværende barn, Ole[iv], Margrete[v] og Kirstine[vi], I hus nummer 26 i Sandefjord. Og I mangel på efternavn, er det sannsynlig at dette er det eneste det er å finne ut om Anne Helvig – inntil videre.


[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=xtr62lar
[ii] Se 1762-71 Mr Jens Holk
[iii] Se 1762-72 Anne Cathrine Hansdatter Land
[iv] Se 1762- 73 Ole Holk og 181 Ole Jensen Holck
[v] Se 1762-74 Margrete Holk og 179 Margrethe Holck
[vi] Se 1762-75 Kirstine Holk og 180 Kirstine Holck