1762-42 Kirsti Hansdatter

Som tilfellet var med mannen hennes, Christen Evensen Kiärnes[i], er nesten ingen ting kjent om Kirsti.

I 1762[ii] finner man henne sammen med mannen i Sandefjord, i hus nummer 18, sammen med konen Kirsti Hansdatter: det noteres spesielt at han „betaler for sig og kone alleene” – det kan vel antyde at den tredje som bor i huset – Ole Christensen – er parets sönn men allerede ökonomisk selvstendig. Men det er ikke funnet belegg for noe slikt slektskap.

Og som for mannen: ingen begravelse.


[i] Se 1762-41 Christen Evensen Kjärnes
[ii]Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet ; http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=6&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=41#a0