1762-34 Sal Anders Mørkes Anne Kirstine

Anne Kirstine bodde i 1762[i] i hus nummer 15 i Sandefjord, sammen med sin datter Nicolaide.

Baade Salig Anders og Anne Kirstine hadde sitt opphav i tiden för den for hvilken det finnes kirkeböker for Sandeherred, og  dermed maa man gaa via sekundärkilder for aa begynne aa nöste opp traadene.

I dette tilfellet kan man ta utgangpunkt i en dansk slektshistoriske webside som under overskriftet ”Terpet  9830 Tårs” – et sted i Vendsyssel i Danmark, knappe 30 kilometer i luftlinje sydvest for Fredrikshavn. Dette ser ut til aa väre hjemmesiden til en Preben Mörch, og inneholder en stor mengde opplysninger om slekten(e) Mörch – i flere stavemaater. Én seksjon inneholder opplysninger om ”Familien Mörch fra Sandefjord og Larvik”[ii]

Der finner man at familien Mörch i Sandefjord nedstammer fra Knud Alexen Mörch som ble födt omkring 1615 i Säby, et lite sted omkring 15 kiolometer sydover langs kysten fra Fredrikshavn.

” Knud Mørch flyttede til Sandefjord i Norge o. 1650 og gav sig til at handle med trævarer. Han blev en meget velhavende mand og ved hans død var der et tilgodehavende fra folk i Sandefjord og Sandeherred ca. 1200 Rdl. (Iflg. Gustav Mørch’s artikel i Pers. Hist. Tidsskrift V. 1926), men boet blev ikke gjort op før i 1692, da sønnerne gav afkald på arv og gæld. Udover tilgodehavender havde Knud Mørch flere pantebreve i ejendomme omkr. Sandefjord til en værdi af ca. 1000 Rdl. Boets værdi i 1692: ca. 300 Rdl. , gæld: 45 Rdl.”[iii]

Han giftet seg med Johanne Simonsdatter, födt omkring 1639 i Sandefjord, död, 77 aar gammel, samme sted i  1716, og ble begravet[iv] 29 juli – det ble ringt med klokkene for henne. De hadde en hel serie med barn og den som angaar hervärende fortelling – Anders – ble födt i Sandefjord omkring 1673.

Anders ble skipsfører og handelsmand, og giftet seg med Anne Christine Rosenvold, datter av infanterikaptein Lars Larsen Rosenvold og Annichen Jørgensdatter Melchior. Anne Christine var födt mai 1683 i Østre Aker.

Anne Christine og Anders fikk flere barn sammen. Lars[v] ble födt i 1705. Dernest Inger, födt i Sandefjord. Hun ble döpt[vi] ”Fer 2 Nat” – annen juledag – 1709 og fikk fadrene Anne [NN]; Giertrud Floor; Alexander Mörch; [NN][NN]; og Sergiant Stabel.

Datteren Annichen kom til verden rundt aarskiftet 1712/1713 og ble döpt[vii] 26 januar; hun fikk fadrene Anniken, Peder [NN]s hustru, som bar det; Helvig Michelsdatter[?], Sandefjord; Jonas Due; Jacob Radsek [?]; og Knud Alexandersen Mörch – alle fra Sandefjord.

Aaret efter saa Johanne dagens lys. Hun ble döpt[viii] 4 september 1714 og fikk fadrene Anne Sophie, H Mörchis; Lene [?], Christen Schjöllerts hustru; Hans Lucasen; Jörgen Christensen; og Claus Aaubye.

Anders Knudsen Mörchs datter Nicola Aleth ble döpt[ix] 9 september 1716 og fikk fadrene Sidtzel Oddefield; [NN][NN] hos Jonas Due; Hans [NN]; Jörgen [NN]; og Peder Jacobsen, alle fra Sandefjord.

Nok en gutt – Alexander – ble döpt 5[x] januar 1719 og fikk fadrene Anne Sophia; Anne Magrete Pedersdaatter; Ingvold Biörnsen; og Hans Lucasens Sön – Presten kunne vel ikke huske navnet paa den siste!

Datteren Walborg kom til verden tidlig i 1722 og ble döpt[xi] 10 februar det aaret. Da fikk hun fadrene Ingerborg Dop, som bar barnet; Anne Kielman hos Hans Lucassen; Ole Rasmussön; Hans Christensen; og [NN] Hansen.

Og til slutt, en gutt som ble kaldt opp efter faren og ble hetende Knud. Han ble döpt[xii] 27 mars 1724 og fikk fadrene Söfren Melsom; Enevold Björnsen; Knud Hansen; [NN]s Husture, som bar det; og Appollona, Söfren Paasches.

Anne Kirstine og Anders var etablerte i de bedre kretser i Sandefjord, men var ikke av de mest velstaaende: i 1721 ble Anders ilignet en skatt paa én mark, og det samme de neste to aarene. Dette plasserte ham blandt de 11 lavest betalende. Til sammenligning betalte de med höyest ligning rund 15 riksdaler – og en daler var 6 mark.[xiii]

Anders Knudsen döde i Sandefjord 11 juli 1749 og ble begravet[xiv] 17 samme maaned. Han ble, som sin mor, 77 aar gammel.

I 1762 finner vi altsa Anne Kirstine som enke, sammen med datteren Nicola Aleth som naa er midt i firti-aarene og ugift.

Anne Kirstine Larsdatter Rosenvold levet i enda 10 aar, frem til 1772. Da döde hun, 89 aar gammel, 24 mai og ble begravet[xv] 30 samme maaned.


[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=17&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1189&merk=1189#ovre
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-42
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1710, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-6
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-21
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-31
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-42
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-55
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-68
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1724, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-76
[xiii] Opplysningene er hentet fra http://www.vigerust.net/tore/by/
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1772, side 251. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-255