1762-26 Else Nielsdatter

Det eneste som er kjent om Else Nielsdatter er at hun i 1762[i] bodde hos enken Sibille Christensdatter i hus nummer 11 i Sandefjord, sammen med enkens sønn av første ekteskap, Christopher Thorsen.

Hvor hun kom fra, hvor det ble av henne: ingenting er funnet. Hun var nok født omkring 1675, om opplysningene i den, muligens tvilsomme, identifikasjonen av begravelsen hennes. På den annen side, dersom ekteskapet er det riktige, har hun ikke giftet seg før hun var 36 – og det var ganske aldersstegent på den tiden.

Medmindre hun er den samme som enken som døde i Sandefjord 14 april 1763 og ble begravet[ii] 17 samme maaned, 88 år gammel.

Hun hadde vært gift med Christen Olsen: det er antagelig dem som trolovet[iii] seg 18 oktober 1711; som „Forløftningsmænd” hadde de Niels Bugaarden og Niels Sverstad. Vielsen[iv] fant sted 28 november samme år.

Det er ikke funnet noen barn efter disse som kan knyttes til Sandefjord – så kanskje hun var, tross alt, over den første ungdom da hun giftet seg.

Hvornår Christen døde er ikke kjent.

I det hele tid: det er ikke mye å vite om Else Nielsdatter – men hun bodde altså i Sandefjord i 1762.


[i] Byregnskap, nr. 183.1, Larvik m/ Sandefjord, 1762-1768: Ekstraskatt 1762, https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000108758 , https://www.digitalarkivet.no/view/125/gt00000000069546
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 240
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070426650299
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733