1762-1b Berte Sofie Jahnsdatter

Berte Sofie saa dagens lys 7 juni 1762 og ble döpt  13 samme maaned. Det var en pike og hun fikk navnet Berte Sophie og fadrene Lisbet, Halvor Olsens fra Torsröd paa Näs; Kari Larsdatter fra Langestrand; Ole Jacobsen fra Sandefjord; Johannes Jacobsen Kleggelien; Ole Svensen Söri fra Nässet.

Foreldrene var Jahn Olsen[i] og Syverine Truelsdatter[ii] og i 1762[iii]  bodde de i hus nummer 1 i Sandefjord.

Det hadde värt et barn för men hun döde litt efter daapen. En lillebror – Halvor – 6 og ble döpt  12 januar 1766 og fikk fadrene Sebille N:, Jörgen Jensens; Anne Nielsdatter; Christopher Torsen; samt Guttorm og Povel Trulssönner – alle fra Sandefjord.

Efter dette er det ingen spor efter familien. Kanskje de er reist fra byen. Kanskje var de ikke fra byen i utgangspunktet – og kanskje er de lett spekulative påstandene ovenfor feil. Men – som nevnt i forbindelse med moren –  de bodde i byen i 1762 og skal med!


[i] Se 1762-1 Jan Olsen
[ii] Se 1762-1a Syverine Truelsdatter
[iii] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1154&merk=1154#ovre