1762-125 Mr Alexander Mørk

Alexander ble døpt 5[i] januar 1719 og fikk fadrene Anne Sophia; Anne Magrete Pedersdaatter; Ingvold Biørnsen; og «Hans Lucasens Søn» – Presten, Christian Callundan[ii], kunne vel ikke huske navnet på den siste, sånn i farten!

Foreldrene var Anders Knudsen Mørch og Anne Kirstine Rosenvold. Begge disse er født for tidlig til at kirkebøkene for Sandar kan være til videre hjelp. Et websted med den seksjon dedikert familien Mørch[iii] sier at «skibsfører Anders Knudsen Mørch [ble] født i Sandefjord 1672 og død sammesteds 11 juli 1749 og hustru Anne Christine Rosenvold født i østre Aker i 1683 og død i Sandefjord 24. mai 1772»

Og videre: «Anders Knudsen Mørch, der tilhørte den såkalte Sandefjords – Mørchefamilie, var igjen søn av Knud Alexandersen Mørch, der ble født i den første halvdel av det 17de århundrede og døde i Sandefjord mars 1673, og hustru Johanne Simons datter født 1639 og død i Sandefjord juli 1716.»

Ingen av disse fødslene er verifisert – men to av begavelsene kan så bli:

Anders Knudsen Mørch i Sandefjord døde, 77 år gammel, 11 juli 1749 og ble begravet[iv] 17 samme måned. Ane-Kirstine Larsdatter Rosenvold, Hr Anders Mørchs fra Sandefjord, døde 24 mai 1772, 89 år gammel, og ble begravet[v] 30 samme måned. Den tredje er nesten riktig: Alexander Mørck av Sandefjord ble begravet[vi] 23 mars 1712, 46 år, 5 måneder og 15 dager gammel. Det ble ringt i kirken.

En annen webside[vii] med oppmerksomhet mot Mørch-familien gir den en avstamning fra Jørgen Pedersen Mørch fra Damsgaard, Egholm i Danmark – han var født i 1540-aarene og fikk sønnen Alexander Jørgensen Mørch som var jurist eller prest i Egholm. Den Alexander ble far til «vår» Knud Alexandersen Mørch i 1615 eller så.

Om Knud sier websiden:» Knud Mørch flyttede til Sandefjord i Norge o. 1650 og gav sig til at handle med trævarer. Han blev en meget velhavende mand og ved hans død var der et tilgodehavende fra folk i Sandefjord og Sandeherred ca. 1200 Rdl. (Iflg. Gustav Mørch’s artikel i Pers. Hist. Tidsskrift V. 1926), men boet blev ikke gjort op før i 1692, da sønnerne gav afkald på arv og gæld. Udover tilgodehavender havde Knud Mørch flere pantebreve i ejendomme omkr. Sandefjord til en værdi af ca. 1000 Rdl. Boets værdi i 1692: ca. 300 Rdl. , gæld: 45 Rdl.»

Knud hadde en hel serie barn[viii], og en av disse var Anders Knudsen Mørch – altså faren til «vår» mann. Andre barn var Aleth (f 1662, d 1742); Alexander (f september 1665); Johanne (f 1671); Jørgen (f 1667); Sibylle (f 1664); og Catharina Maria (f 1669)

Alexander Andersen Mørck ble konfirmert[ix] 3 søndag i advent i 1736. De var 16 ungdommer i kullet- 11 gutter og fem piker. I de syv første konfirmasjonene ble guttene og pikene ført opp litt om hverandre, og at Alexander var ført opp som nummer tre i sitt kull er like gjerne et tegn på sosial status som noe annet. 

Ti år senere trolovet Alexander seg med Kristine Maria Nerup. Det skjedde 30 desember 1746 og kausjonistene var Sr Johannes Mørck og Povel-Conrad Bøchman. De ble viet[x] – efter kongelig bevilling, 17 februar 1747.

I løpet av de neste 17 årene fødte Kristine Maria ikke færre enn 11 barn – hun var altså gravid omkring 45% av tiden: det var vel ikke helt uvanlig men kanskje i overkant av gjennomsnittet i tiden.

Første barn var Niels. Han kom til verden 2 mars 1747 – 13 dager efter at foreldrene giftet seg – og ble døpt[xi] 8 mars samme år. Fadrene var Madame Maren, Sr. P. Conr Bøchman; Johanne Andersdatter Mørch; Msr Anders Knudsen Mørch; Sr Johannes Mørch; og Msr Knud Andersen Mørch – alle fra Sandefjord.

Niels ble såvidt over to år før han døde søndag 23 mars 1749. Han ble begravet[xii] følgende torsdag, 27 samme måned.

Johannes så dagens lys 10 og ble døpt[xiii] 15 april 1749. Ved denne dåpen var fadrene Mad: Johanne, Sr Johannes Mørchs; Wiwike Kemler fra Prestegaarden; Sr Hans Christensen fra Sandefjord; Sr: Pov: Conr: Bøchman fra Sandefjord; og Msr Peter Hesselberg fra Laurwig.

En gutt som fikk navn efter sin avdøde bror, Niels, så dagens lys 27 november 1750. Han ble døpt[xiv] 4 desember samme år, og fikk fadrene Berthe Kjelman, Hr Capitain Brauns fra Sandefjord; J. Fr. Henriette, Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; Msrs Christen Olsen Barchman; Studios Rasmus Kjelman; og Hans Knudsen Hellewad – alle fra Sandefjord.

En fjerde sønn, Anders, meldte sin ankomst 9 og ble døpt[xv] 13 mai 1752. Denne gutten fikk fadrene Mad: Kirsten Wrigt, Sr Hans Christensens; J.Fr. Elsebeth Knudsdatter Hellewad fra Sandefjord; fendrik Jonas Stabel fra Houan; Msrs Jens Holch og Rasmus Kjelman fra Sandefjord.

Ett år senere ble det endelig en pike: Johanne Cathrine ble født 3 og døpt[xvi] 9 mai 1753. Fadrene hennes var Mad: Elisabeth, Sal. Ob: Insp: Kjelmans fra N Gogstad; J.Fr. Cathrine Arndtsdatter Bøchman fra Prestegaarden[?]; Ob: Lieut: Klein fra Ø Gogstad; Sr. [NN] Mørch fra Sandefjord; og Msr Jens Povelsen Knoph fra Holmen.

Nesten 2 ½ år senere ble det en pike til. Anne Joachima kom til verden 21 november og ble hjemmedøpt av presten – Herr Peter Flor på denne tiden – i hennes tilfelle ble fadrene, da dåpen[xvii] ble bekreftet i kirken 6 desember 1755, Mad: Margrete, Sal Knud Hellewads; J.Fr. Anne Johansdatter Mørchs fra Sandefjord; major Iver Coucheron fra Hyssestad; samt Msrs Friedrich [?] Fabricius og Knud Mørch fra Laurwigen.

Så gikk det nesten to år til før Alexander ankom 22 august 1757. Han, og, ble hjemmedøpt av sognepresten og fikk dåpen[xviii] bekreftet i kirken litt senere, 23 september. Ved den anledningen ble fadrene Mad: Pernelle, Msr Christopher Weyers; J. fr. Wiwike Clausdatter Kemler fra Prestegaarden; Hr: Ob: Lieut: Klein fra Ø Gogstad; og Msrs Jens Holch samt Christen Olsen Barchman fra Sandefjord- «begge, så og den barnet bærende, fra Sandefjord».

Neste barn var også en gutt. Han ble født 6 februar 1759 og døpt[xix] 12 samme måned og fikk da navnet Friderich Ludvig og fadrene Mad Ulrica-Eleonora Fabritius, Msr Knud Mørchs fra Barkevigs [NN] i Bal Næs Sogn [?]; J: fr. Dorthe Sophia Johannesdatter Mørch fra Sandefjord; fendrik Joh: Frid: Coucheron fra Hyssestad; Msr Willum Hvidt fra Sandefjord; og Wilhelm Kjelman fra N Gogstad.

Tre uker senere, 4 mars 1759, døde Alexander, bare litt over halvannet år gammel. Han ble begravet[xx] 10 den måneden.

Og om sommeren, samme år, døde Friderich Ludvig også, 5 ½ måned gammel. Han ble revet bort 12 og begravet[xxi] 17 juli 1759.

Høsten året efter, 6 oktober 1760, fødtes Anne Kirstine. Hun ble døpt[xxii] 11 oktober og fikk fadrene Mad: Dorthe-Sophie Morch, Msr Jens Ludv. Hjorths; J.F. Anne-Lovise Beaujour fra Ø Gogstad; Studios Msr Niels Thuun; samt Msrs Ole Jensen Holch og Johannes Christensen Schjøllert fra Sandefjord.

Litt over ett år senere ble det nok en gutt og igjen ble han kalt Alexander. Han kom til verden 23 oktober 1761 og ble døpt[xxiii] 17 november samme år. Fadderne var Wiwike, Capit. Garbens; J: fr: Johanne Tidemann fra Sandefjord; Skov-Rider Msr Christian Schrøder i Sandefjord; samt Msrs Wilhelm og Jens Kielman fra N Gogstad.

Denne Alexander’en levet heller ikke bort men døde 9 desember samme år. Han ble bare halvannen måned gammel og ble begravet[xxiv] onsdag 16 desember 1761.

I 1762[xxv] finner man familien i hus nummer 42 i Sandefjord. Der er Mr Alexander Mørk «Mand» og Kirsten M Neerup «Hustrue» og bare ett barn er nevnt, Johannes. De må ha vært flere: gjennomgangen ovenfor kan peke i retning av at disse var Niels; Anders; Johanne Cathrine; Anne Joachima; og Anne Kirstine. I tillegg til familien bodde også «Pigene» Johanne Olsdatter og Kirsten Jacobsdatter der – det var et stort anlagt hushold.

I 1773, 2 mai, døde sønnen Niels, 22 år gammel. Han ble begravet[xxvi] 8 mai.

Så ser man ikke Alexander Mørk i kildene på en del år. Kirsten døde 11 september 1787 og ble begravet[xxvii] tirsdag 18 samme måned. Hun ble 64 år og syv måneder gammel. Det ser ikke ut til at det ble ringt for henne i kirken.

Aleksander Andersen Mørk overlevet henne med drøyt halvannet år. Han døde 8 og ble begravet[xxviii] lørdag 16 mai 1789. Han ble noe over sytti år gammel.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1719, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-55
[ii] Fra Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening / Prestearkivet, p 189, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1772, side 251. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-255
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1712, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-17
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, Konfirmerte 1734-1738, side 134. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-137
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1746-1747, side 157. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-160
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 37. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-39
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 44. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-46
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-51
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650457.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1752, side 52. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650461.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1753, side 55. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-58
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 63. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-66
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 68. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-71
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 72. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-75
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 234. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-238
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1759, side 234. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-238
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 76. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-79
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 79. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-82
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1762, side 237. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-241
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-257
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650663.jpg
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1787, side 275. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-281
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1789, side 6. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-9