1762-107 Ide Olsdatter

Det er for mange som heter Ide Olsdatter til at hun kan identifiseres uten ytterligere opplysninger.

Inntil videre er det eneste som er kjent om henne at hun i 1762[i] var tjenestepike i hus nummer 35 i Sandefjord, der hun arbeidet for enken Maren Enevoldsdatter[ii] og hennes to sønner, Ingvold[iii] og Billo[iv].


[i] Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[ii] Se 1762-104 Sal Peder Willumsens Maren
[iii] 1762-105 Ingvold Pedersen
[iv] 1762-106 Billo Pedersen