Det er for mange som heter Ide Olsdatter til at hun kan identifiseres uten ytterligere opplysninger.

Inntil videre er det eneste som er kjent om henne at hun i 1762[i] var tjenestepike i hus nummer 35 i Sandefjord, der hun arbeidet for enken Maren Enevoldsdatter[ii] og hennes to sønner, Ingvold[iii] og Billo[iv].


[i] Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[ii] Se 1762-104 Sal Peder Willumsens Maren
[iii] 1762-105 Ingvold Pedersen
[iv] 1762-106 Billo Pedersen