176 Christopher  Hvidt

Christopher, eneste overlevende sönn av skipsrederen Wilhelm Hvidt[i], ble födt 13 og döpt[ii] 20 mars 1780, sönn av Sr Wilhelm Hvidt og Cathrine Maria Jensdatter Holche; fadrene var Madme Pernille, Christopher Wejers; Jomfr Margrethe Jensdatter Holch; Msr Hendrich Wejer; Msr Ole Holch; og Msr Hendrick Kiäriste – alle, tilsynelatende, fra Sandefjord.

Christophers mor var Cathrine Maria Holck[iii] og han var den yngste av en flokk der söstrene var i flertall.

Christopher vokste opp i Sandefjord og ble konfirmert[iv] 18 söndag efter trefoldighet i 1795

Christopher Hvidt giftet seg, 25 aar gammel, med Anna Wilhelmina Rosenkilde. Vielsen[v] fant sted i Stavanger Domkirke tirsdag 26 juli 1803, efter kongelig allernaadigste bevilling. Anne Wilhelmine var da den 23 aar gamle, eldste, datteren av kjöpmannen Börge Rosenkilde og dennes kone Anna Wilhelmine Nyrup i hus nummer 464 beliggende i Strandgaten i Stavanger. Det maa ha värt et velstaaende hjem: foruten familien – syv personer med stort og smaatt – var der 10 tjenere og en ”Contoir betient”[vi].

I og med at Christopher Hvit er beskrevet som skipper i folketellingen i 1801 maa han ha tilbragt aarene efter konfirmasjonen i 1795 baade som sjömann og som ”student” – lärt seg navigasjon, kjöpmannskap og saa videre, men det er ikke funnet noe dokumentarisk belegg for dette.

Carl Rogstad, i sin artikkel Christopher Hvidt – Sandefjords fremste mann under og etter Napoleonskrigene[vii] forteller at

”Som et av de få barn på stedet, fikk Christopher sin undervisning hjemme av privatlærer. Faren innså at den nye tid krevde større kunnskaper. Han fulgte skikken blant de bedrestilte kjøpmenn og redere, og sendte Christopher som ung mann til forretningsforbindelser i utlandet hvor han kunne få erfaring og språkkunnskaper, og skape nye kontakter.

Vi vet ikke så mye om Christophers utenlandsopphold. Antakelig har han oppholdt seg i flere land – han snakket fransk og engelsk flytende. Men helt sikkert er det at han ikke bare skapte et grunnlag for sin senere rederivirksomhet, men at han også mottokk varige kulturelle påvirkninger.”

Rogstads artikkel er noksaa utfyllende, og kan med fordel konsulteres av den som er interessert i Christophers videre karriere: oppgang, nedgang, og ny suksess.

Kristopher Hvidt var i Christiania 4 april 1804 – han overnattet hos Thoms – hva ærend han var i er ikke kjent.

Hvidt og konen Anne Wilhelmine Rosenkilde fikk sitt förste barn – en gutt – den 6 mai 1804 og gav ham navnet Wilhelm efter farfaren da han ble döpt[viii] 17 mai same aar. Ved den anledningen var fadrene Madame Katrine Marie Hvidt;     Jomfru Sophie Schröeter; Herr Lieutenant Grönvold; Herr Böckmann; Herr Olsen; og Herr Ole Gogstad  – alle 6 fra Sandefjord.

Wilhelm fikk en lillesöster 19 jul 1806; hun ble döpt[ix] den 25 samme maaned og da fikk hun navnet Anne Wilhelmine Nyrup og fadrene Madame [NN] Hauff; Jomfru Anne Katrine Olsen; Kaptein v. Blix;Herr Isaak Waale; og Koff Kapt Burkart.           

Tre aa senere ankom nok en pike: Abrahmine Katrina ble födt 10 mars og döpt[x] 8 juni 1808. Hennes fadre var Madame Susanne Hauff fra Narveröd; Jomfru Magrete Marie Hvidt, Sandefjord; Herr Jakob Fegt fra Bragernes; Herr Wilhelm Olsen, Sandefjord; og Kof. Kapt. Mathias Berg, Sandefjord.

Et aars tid efter dette ble det en tredje en söster for Wilhelm da Katrine Marie ble födt 14 april 1809; hun ble döpt[xi] 16 juni og for henne valgte foreldrene fadrene Madame Fegt fra Drammen; Jomfru Anne Dal; General Major von Krogh; Lieutenant Jens Grönvold; og ”Min Sön” Jens Fred. Schröeter – det er presten selv som skriver i kirkeboken.

Skatoll, antagelig fra Christopher Hvidts hjem

Borrea Henriette fulgte; hun ble födt 30 juli 1810 og döpt[xii] 22 november samme aar og fikk fadrene Madame Anne Katrine Olsen; Jomfru Elisabeth Sophie [NN]; Jomfru Kristine Pettersen; Kapt v.  [NN]; Lieutenant von Stang; Herr Hagemand; og Herr Ole Nielsen: ikke mindre enn syv personer mens tradisjonen tilsa fem.   

Först i 1812 fikk Kristopher og Anne Wilhelmine en sönn nummer to: han ble födt 8 august og ble döpt[xiii] nyttarsaften det aaret og fikk da navnet Jens Holck of fadrene Mad Elisabeth Berg; Bolette Olsen; Kaptein Brönnech; Kaptein von Grönvold; Herr Ole Melsom; og Herr Mikkel Nielsen fra Laurvig

Margrete Marie kom til verden 1 september 1813 og ble döpt[xiv] ti dager senere; fadrene var Barnets Moder, Sandefjord; Jomf Cicilia Olsen; Ole Thorsen Gogstad; Lieutn Rosenkilde; og Fuldmägtig Hoppe.

Datteren Anne Catrine ble födt i 1815 og saa dagens lys 22 august det aaret, daapen[xv] var 26 oktober og fadrene ble madame Andersen; Jomfru Olsen; Wilhelm Olsen;[?] ; og Christian Waale.

Christopher Hvidt var en samfunnsengasjert mann – han var, ifölge Rogstad, frimurer – som ved siden av offisielle oppgaver ogsaa tok seg tid til individuelle initiativer: da en stortingsmann og sorenskriver Ingelbrecht Knudssøn döde i 1826 ble det flere steder i landet, efter Trondhjemsk ledelse, samlet in penger til de efterlatte og til et minnesmerke. 200 speciedaler sendte Christopher, bestaaende av 60 som han hadde samlet inn ved aa sirkulere en innsamlingsliste stilet til ”mine medborgere i Sandefjord” og resten – maa man anta – fra sin egen lomme[xvi].


[i] Se 174 Wilhelm Hvidt
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1780, side 132. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-135
[iii] Se 175 Cathrine Maria Holch
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1795-1796, side 239. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-224
[v] Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 6 (1783-1815), Ekteviede 1803, side 171. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15876&idx_id=15876&uid=ny&idx_side=-172
[vii] Rogstad, Carl: ”Christopher Hvidt; Sandefjords fremste mann under og etter Napoleonskrigene.”; Utgitt av Sandar Historielag, Sandefjord, i serien ”Kulturminner”, Gruppe 10.5, våren 1995; tilgjengelig gjennom http://www.sandefjord.folkebibl.no/sandefjord/tema/kulturminner/kulturminnervar1995b.html
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1804, side 119. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-122
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 131. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-134
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1808, side 140. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-143
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1809, side 145. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-148
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1810, side 150. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-154
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610114.jpg                
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 161. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-165
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 165. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-169   
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 9.
[xvi] Knudssøn, Ingelbrecht Knudssøn, Hakon Wilhelm, “Samling af Erindrings-Blade henlagte paa Storthingsmand og Sorenskriver Ingelbrecht Knudssøns sytten-aarige Grav”, Trykt paa Udgiverens Forlag hos Guldberg og Dzwonkowski, Kristiania , 1843, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008091503001