1759-8 Balthasar Garben

Balthasar Garben var en norsk offiser av dansk opprinnelse. Olai Ovenstad (Ovenstad, s. 331) har dette å fortelle om ham:

«Garben, Balthazar. – F. ca. 1718/24 i Danmark. – Sønn av kjøpmann i Helsingør Wilhelm Garben. – Stud. Jur. – Regt.kv.mest. og aud. Ved 2. Smål.  nasj. inf.regt. 8/11 1755. – Kpt.s kar. 26/7 1758. – I tiden 1/7 1767 til 1/5 769 vaar de to Smålensregt. slått sammen til ett «Smålænske» regt., og G. var da ansatt ved dette. Fra 1/5 1769 var han på ny ved da gjenoprettede 2. Smål. Nasj. inf.regt. – Den 7/11 sier regt.et, at G. søker om å få sig adjungeret sin sønn Christian Wilhelm Garben, og at denne må bli forbeholdt siden å suksedere faren. – I overensstemmelse med farens ønske blev sønnen ham adjungeret fra 21/12 1775. – B. Garben døde 28/6 1779. Da viste det sig imidlertid å være stort underskudd i regt.ets kasse, og da det var sønnen som hadde forrettet tjenesten, falt ansvaret på ham, og reg.et fant ikke å kunne innstille ham til reg.kv.mest.stillingen. Ved  kgl. res. 11/10 1780 blev det tillatt, at den ledige reg.kv.mest.stilling selges til stud. jur. Søren Bing. – Gift: B. G. fikk 19/7 1758 tillatelse til ekteskap og blev 13/12 s.å. gift i Sandeherred med Wiweke (Vibeke) Kemler, døpt i Gislev 25/11 1722, død 27/3 1789, datter av pastor Claus Kemler.»

Baltzer ble døpt[i] i St Mariæ Kirke i Helsingør 16 oktober 1724. Fadrene ser ut til å ha vært Hr Pastor Cajus Buchard Zwegius; Hr Camerier Hugo Ditmar [NN]; Consul [?] Msr Robert Sigh; Lars Johannes [NN]; [NN] [NN] [NN] [NN]; [NN] Ziege; Fr. Sophie [NN]; og min hustru [NN] Pastorinne Zwergin. Presten noterte at det var ne måne denne dagen.

Faren, Johannes, var veier og måler i Helsingør, der hans egen far visstnok var borgermester i 1710-11[ii].

På noe tidspunkt begynte han å få undervisning og kom efterhvert til Helsingørs Skole – «schola Helsingorana» og derefter, i 1744, var han ved universitetet i København der han studerte under Dr Buchwald[iii].

Efter dette taper man Balthazar av syne en tid inntil 1756 da han var i konflikt[iv] med Grev Wedel-Jarlsberg og Krigsråd Kræfting – om hva vites ikke.

Uansett. Balthazar dukker opp i Sandefjord før eller omkring 1757; 1 juli det året er han fadder[v] for Barbara Cathrine, datter av klokkeren Mogens Steen. I denne forbindelsen er det notert at de bodde på Hjertnes.

Neste glimt får man i Sandefjord i forbindelse med at han giftet[vi] seg i desember 1758.

«Onsd. d. 13 Dec:  Cop: han i Pr. Gaard af mig, med Hr Prost Scheens Consence,  [NN] Hr Capitain, Regiments Quarter Mester og Auditeur Balthazar Garben og min 2nden Høist elskede Stif Sdatter [NN] [NN] H: frue Wiwike Clausdatter Kemler. Cautt: Deres welbaarenheder Hr Ob. Lieut. Klein fra Ø. Gogstad og Major Coucheron fra V Hyssestad.»

Wiwike var stedatter av sognepresten, Peter Flor, og paret bosatte seg nær ham og moren, i Sandefjord.

Paret beveget seg i de bedre kretser. Balthazar og en svigerinne var fadre i en dåp året efter:

En pike som fikk navnet Helvig Kirstine ble født 20 juni 1759 som datter av Msr Bendt Knudsen Lindberg og Mad. Ellen Johanne Olsdatter paa Sand; da hun ble döpt[1] den 27 juni fikk hun fadrene Jomfru Henriette Clausdatter Kemler fra prestegården; Jomfru Anne Johannesdatter Mörch fra Sandefjord; Ob. Lieut. And. Duus fra Wølen i Schee Annex under Stoche; Sr Capitain Balthazar Garben fra Sandefjord; og fendrik Uldrich Friderichsen From fra Sand.

Det var i Sandefjord det første barnet kom til verden, sønnen Wilhelm. Han ble født 4 september 1759 og hjemmedøpt av Peter Flor selv 6 samme måned. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken tirsdag 18 september og da var fadrene Fr: Grevinde Jarlsberg; Fr: Ob. Lieutnenant Coucherons; J: Fr. Grev Jarlsbergs; [NN] Hr. Ob: Lieut: Coucheron fra N : Hyssestad; [NN]; [NN] Hr Ob: Lieutn: Klein fra Ø Gogstad; Hr: Capitain Achthon fra Tønsberg; og Hr Capit: Grønvold fra Uleberg i Bal: Næs Sogn.

13 år senere var familien fremdeles knyttet til distriktet – Lorens Berg (Berg, s. 564) nevner Baltser i forbindelse med Langeby:

 

«                                      Første halvdel efter 1772.

Søren Villumssøn hadde pantsat halve Langeby (undtagen 18 mærker som tilhørte sønnene) til enken Nille Garben, og hendes søn kaptein Baltser Garben slo jordveien til sig ved auktion for 290 daler. Solgte straks til Per Hvataaker for 350, og han aaret efter til Anun Hanssøn for 400.»

Som vist ovenfor sier Ovenstad at Balthazar Garben døde i 1779, men hvor er ikke slått fast.


[1] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
[ii] http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43509/495/?size=gigant&mode=0
[iii] http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B3-001-100ocr.pdf
[iv] «Vilhelm Falck var en anset Mand. Stadig anvendtes han af den danske Regering som Kommisær i Forligs- og Skiftesager, for Eks. den 14. Marts 1749 sammen med Generalauditør Lorents Fleischer som Skiftekommisær efter forrige Stadsmajor i Oslo, afgangne Anthon Müller, og den 20. Aug. 1756 sammen med nævnte Generalauditør som Kommissærer at handle i en Tvistighed mellem Regimentskvartermester Balthasar Garben paa Kammerherre, Generalmajor Wedel-Jarlsbergs Vegne ‘og Kaptajn Jacob Kræfting m. fl. paa afdøde Krigsraad og Regimentskvartermester Kræftings Vegne»
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-70
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1757-1759, side 163. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-166
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650572.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg