1759-13 Johan Caspar Brendel

Johan Caspar så dagens lys 21 september 1759 og ble døp[i]t en uke senere. Som fadre fikk han Fr Ob: Lieutn. Coucherons; Madame Samuel Føyens fra Tønsberg; Hr: Ob. Lieutn. Klein fra Ø Gogstad; Hr. Capit: Bull fra Sand; og Capit. Garben fra Sandefjord.

Foreldrene var Andreas Caspar Brendel[ii] og Margrethe Lemvig[iii] – han var offiser og av dansk opprinnelse, hun var kjøpmannsdatter fra Åsgårsstrand. Ovenstad dette å fortelle om faren:

«Brendel, Andreas Caspar. – F. ca. 1721. – Sønn av kpt. Johan Caspar Brendel. – Uoff. ved farens Hitterdalske komp. av 2. Smål. nasj. inf.regt. fra 1734. – Fenr, ved samme regt.s Ø. Jarlsbergske komp. 19/3 1749. – Seklnt. ved Laurvigske landv.komp. 12/8 1750. – Prlnt. ved Laurvigske linjekomp. 21/8 1760. Død 20/4 1760. – Gift: Søkte i 1758 tillatelse til ekteskap med Margrethe Lemvig, datter av kjøpmann Lemvig i Aasgaardstrand. – Innvilget.»

Det er ikke funnet noe belegg for at faren faktisk døde i april 1760, men han kan i mellomtiden ha flyttet til Larvik, og i så tilfelle mangler jo kirkebøkene der. En grunn til å tenke seg at dette er mulig er at i det samme skiftet[iv] som er nevnt ovenfor, altså i 1779, er Margrethe Lemvig plassert der i byen sammen med sønnen, og hun er nå gift med en som heter Lodberg.

I løpet av de neste årene ble Margrethe og Uldrich Lodberg skilt[v], det går frem av et annet skifte der hun selv er arvelater – hun døde, 51 år gammel, av blodgang[vi] 19 august 1787 og ble begravet[vii] 24. Dette skiftet[viii] ble avsluttet 29 mai 1788. Sønnen Johan er nå bosatt i Skien, der man finner ham i 1801[ix], der han livnærer seg som «fragtemand» og er gift med Marte Holst med hvem han har tre barn: Andreas (7); Anne Catrine (6); og Magdalene (1).

Margrethe og Uldrich fikk barn sammen, to gutter, men begge er født i den tiden som ikke dekkes av kirkebok, så den eneste kilden er skiftet fra 1788.Her går det frem at Andreas var fem år gammel, og bodde hos Enken Margrethe Torger Møllers i Laurvigen; den andre var Andreas Lodberg – alderen er ikke oppgitt.

Nøyaktig hvor Johan oppholdt seg, og hva han drev med de neste årene er ikke kjent, men han kommer til syne igjen i 1793. Det skjer i forbindelse med at han gifter seg med Marthe Kirstine Holst 12 juni 1793. Vielsen[x] fant sted i domkirken. Her blir han omtalt som «Fragtemand» bosatt i Skien.

Alle de tre barna nevnt i 1801-tellingen kom til verden i Skien. Andreas Caspar ble døpt[xi] der 2 september 1794 og fikk fadrene Mad. Øen, Jomfr Brendel og Larsen; Hans Rougtvet; Georg Brendel; og Realf Pettersen.

Anne Cathrine ble døpt[xii] samme sted 30 desember 1796 og hadde som fadre Jomfru Anne Bagge; Jomfru Maria Blom; Lieutenant Rustad; Søren Condrup fra Porsgrund; og Tobias Hofgaard.

Magdalene Juliane var nok en attpåklatt. Hun ble døpt[xiii] 18 april 1800 og hennes fadre var Jomfru [NN]; Jomfru Metgaard [?]; Hr Georg Brendel; Hr Morten Aarøe; og Hr Søren Williamsen.

I 1801[xiv] bor familien i Gielde Gade, gård nummer 234, i tillegg til seg selv har de en tjenestepike, den 20 år gamle Bodil Ellevsdatter. Like i nærheten bodde Georg Christian Brendel, onkelen, i samme gate men gårdnummer 214[xv].

Georg Christian Brendel gikk bort nokså snart efter dette, og det ble rykket inn en annonse i Norske Intelligenssedler 10 juni 1801[xvi]:

«Debi- og Creditorer udi afdøde Kiøbmand Georg Christian Brendels Stervboe i Scheen indkaldes herved at indfinde sig hos undertegnede, som eneste myndige Arvinger efter ham, de først for at betale deres Gield, og de sidste at melde sig med deres Krav paa Boet inden saadan Tiid som Loven foreskriver.

Scheen, den 3ie Junii 1801

                                 Johan Brendel                         Søren Willumsen»

Neste gang Johan kommer til syne er knappe ti år senere, han er fadder i en dåp[xvii] i Langestrand i Larvik 24 februar 1810. Barnet er hans Christian, sønn av Joseph Ottersen Steen og konen Sebelle. Johan betegnes nå som kjøpmann, ikke fraktemann, så han må ha hatt noen fremgang i livet. De andre fadrene var Madm Enger Schjøtt; Jomf. Giøe Horn; Lieutn. Grøndvol; Johan Larsen Bøkmand; og Michael Nielsen.

Så forsvinner han av syne igjen en lang tid men 14 juni 1823 er han forlover for datteren Anne Cathrine som gifter seg med Capt. Hans Abrahamsen. Den andre forloveren er Frants Cudrio. Vielsen[xviii] fant sted klokken halv syv om kvelden hjemme i huset, efter kongelig bevilling.

Magdalena giftet seg, efter sigende, med apotekeren Peder Fredrik Schive i Skien i 1831; han kjøpt senere Tønsberg Apothek og bosatte seg der i byen[xix].

Johan blir folketalt i 1825[xx]. Da bor han fremdeles i Skien, er fremdeles kjøpmann og bor, gjetninsgvis, samme sted – selv om det ikke er klart at så er tilfelle. Konen Marthe lever fremdeles, men hun oppgis nå med efternavnet Brendel. Barna Andreas og Magdalena bor sammen med foreldrene. Hvor det er blitt av Anne Cathrine er ukjent.

Hvordan det gikk med Johan er litt usikkert. En webside[xxi] har dette å si:

«Huset, som var i 2 etasjer, gikk i 1880 til politibetjent C. Christensen (den ene av byens 3 ordenens oprettholdere). Denne gård lå ved Brendelbakken, som førte op til Lunde, og på den andre siden lå nr. 114, som i 1821 eides av kjøpmann Johan Brendel. Denne må ha vært en eiendommelig person, da jo H. Ibsen benytter hans navn til den snurrige livsfjerne figur Ulrik Brendel i Rosmersholm. Johan Brendel blev iallfall umyndiggjort i 1837 med boktrykker P. Feilberg som verge. Feilberg bodde altså da i nr. 109.

Brendelbakken må før ha hett «Vanngaten». Løvenskiold nevner en gate ved det navn, og i taxationsprotokollen av 1767 er nummerne til Vanngaten 139, 140 og 141, men disse nummer fins bare i Brendelbakken. Den gikk fra Lunde rett ned i elven, og var meget bratt.”

Der ikke lykkes, så langt, å finne belegg for umyndiggjøringen, men det gikk tydeligvis nedfor med Johan, og i 1840 var han konkurs[xxii]:

«At Kjøbmand Johan Brendel af Skien den 27de dennes har overlevert sit Boe til Skifterettens behandling, bekjendtgjøres herved.

   Skiens og Porsgrunds Byfoged:Contor den 28de Febr. 1840.

   Cappelen»   

Et par måneder senere rykker Norges Bank inn en annonse[xxiii] der de varsler sine debitorer om at de må betale sin gjeld innen fire uker eller vente seg at eventuell pant blir solgt, og så lister de opp alle dem det gjelder, Johan Brendel i Skien medregnet.

Dette tiltaket var kanskje ikke 100% effektivt, for 28 oktober 1843 gjør banken et nytt forsøk med en ny annonse[xxiv].

Johan Brendel, kjøpmann og enkemann, døde 16 september 1845 og ble begravet[xxv] 20. Han ble 85 år gammel.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1759, side 73. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650482.jpg
[ii] 1759-11 Andreas Casper Brendel
[iii] 1759-12 Magrethe Lemwig
[v] Heller uvanlig, men på ingen måte ukjent: http://www.kildenett.no/artikler/2007/1181651553.02
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Døde og begravede 1787, side 195. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8190&idx_id=8190&uid=ny&idx_side=-188
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502640035.jpg
[ix] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058303001741
[x] Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers menighet, Ministerialbok nr. 5 (1787-1806), Ekteviede 1793, side 80-81. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7234&idx_id=7234&uid=ny&idx_side=-45
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005020045.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Skien, Ministerialbok nr. 4 (1792-1814), Fødte og døpte 1794, side 160-161. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7889&idx_id=7889&uid=ny&idx_side=-55
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061207020655.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Skien, Ministerialbok nr. 4 (1792-1814), Fødte og døpte 1797, side 170-171. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7889&idx_id=7889&uid=ny&idx_side=-60
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061207020660.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Skien, Ministerialbok nr. 4 (1792-1814), Fødte og døpte 1800, side 186-187. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7889&idx_id=7889&uid=ny&idx_side=-68
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061207020668.jpg
[xiv] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058303001741
[xv] Folketelling 1801 for 0806P Skien prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058303001596
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Langestrand i Larvik, Ministerialbok nr. II 1 (1779-1817), Fødte og døpte 1810, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8250&idx_id=8250&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502660090.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Skien, Klokkerbok nr. 2 (1814-1842), Ekteviede 1823, side 394-395. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7890&idx_id=7890&uid=ny&idx_side=-168
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061207030039.jpg
[xx] Folketelling 1825 for 0806P Skien prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01051200001905
[xxv] Kildeinformasjon: Telemark fylke, Skien, Ministerialbok nr. 6A (1843-1856), Døde og begravede 1845, side 351. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5989&idx_id=5989&uid=ny&idx_side=-302
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061128310340.jpg