1757

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, 8 April 1757

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: «… A. Mørk af Sandefjord, fra Kbh. til Laurvig med Cramerie».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Kiøbenhavn den 22 Jul. 1757

«Den 30 May haver Hs. Kongl. Majest. allernaadigst bestilt Carl Friderich Gether til at være Tolder i Sandfiord».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, den 23 Sept. 1757

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne: «… Alexander Mørck af Sandefiord fra Laurvig til Kiøbenhavn, med jern…».

Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, d. 23 Dec. 1757

«Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne. Lars Jacobsen af Laurvig og A. Mørck af Sandefjord, til Kbhavn med Jern».