1751-55 Jackob Nielssen

Jackob var seks år i 1701[i], han må være født i midten av 1690-årene. Han hade en yngre bror, Hans, som var tre år gammel. Faren var salmakeren Niels Pedersen, 48 år gammel og strandsitter i Sandefjord. Gitt farens relativt høye alder kan han ha vært gift for annen gang, men det finnes ikke noe belegg for akkurat det.

Når man, 12 år senere, finner en Jacob Nielssen Salmager i forbindelse med en trolovelse, så må det være lov å tenke at dette er samme sønn av Niels Pedersen av samme yrke. Jacob er i yngste laget, men om aldersangivelsen var for lav i 1701, en ikke urimelig antagelse, er hans deltagelse innenfor det som var alminnelig, om enn i den lave enden av skalaen. Og, man kan tenke seg dette kunne spille inn: faren Niels var gått bort[ii] knappe to år tidligere. Trolovelsen[iii], som ble inngått 7 februar 1713, la grunnlaget for ekteskap mellom Jackob og Helga Iversdatter [NN]. Forløftningsmændene var Anders Dreyer og Anders Smed, begge fra Sandefjord. Vielsen[iv] fant sted tre uker senere, 28 februar 1713.

Første barn meldte seg utpå høsten, Niels ble døpt[v] 26 oktober 1713. Fadrene var “Min Hustru” (Ulriche Antonette Huusman);           Anne Pedersdatter, Hr Hans Evensens [?] Quinde; Anders Andersen; Anders Dreyer; og Olaus Mørch.

To år senere ble det en datter, Helvig. Hun kom til verden om høsten og ble døpt[vi] 21 september 1715. Denen gangen var fadrene Helvig, Michel Hansens; Elen Hansdatter [NN]; Gunild Skravestad; Claus Oulbye; og Anders Smed.

Daarte ble født vinteren 1717 og døpt[vii] 15 februar det året. Fadrene var M: Anne Sophie, Ole Rasmussens; Inger Hansdatter, Claus Nielsens Hustru; Karen Nilsdatter; Ingebret [?] Sørensen [?]; og [NN] Skrædder.

Det ble visst ikke flere barn, og 25 mars 1719 ble “begrafen[viii] Iacob Sadelmager, og for ham ringet, men ej betalet”.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262