Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingør, den 1 May 1750:

«Her i Sundet ere følgende Skippere ankomne: 27 april «… Even Christophersen af Thøimøe, fra Sandefjord [med Bræder] …».