1749-9 Henrich Jørgensen Been

Hvor Henrich Jørgensen Been kom fra er ikke slått fast, men det er ikke utenkelig at han hadde sitt opphav i Danmark eller i hertugdømmene, karrieren tatt i betraktning slik den er beskrevet av Ovenstad (Ovenstad, 2014):

«       Been, Henrich Jürgensen. – Musketer ved ob. Schacks regt. i 13 år.  – Uoff. ved ob. Engenks regt. i 3 år, fenr. sammesteds i 6 år og seklnt. i 1 år. – Prlnt. ad interim 1/8 1710, «indtil han ved Regimenterne udj Norge kand vorde sat». – Prlnt. ved Krags nye men igjen reduserte regt. i 1710.  – Prlnt. ref. ved Smål. nasj. inf.regts. reserve 1/8 1710. – Virk. prlnt. ved regt.ets S. Jarlsbergske res.komp. 3/8 1711. – Ved den nye hærordn. Fra 15/8 1718 sat som prlnt. ved 2. Smål. Nasj. inf.regt.s N. Laurvigske komp.  Avskjed 23/12-1720. Blev 20/7 1721 tillagt 48 rdl. årlig pensjon.  – Hans enke blev 1/11 1747 bevilget 20 rdl. årlig pensjon. Hun døde 31/1 1763. Hennes navn er ikke funnet»

Uten synderlig belegg presenteres noen flere opplysninger i Wikipedia:

«I Sør-Norge er det kjent flere personer med røtter fra Nord-Tyskland med navnet Behn, Been og lignende skriveformer. Blant annet er det kjent en slekt Been eller Behn i Moss, som stammer fra Henrich Jürgensen Been (født ca. 1680 i Schleswig-Holstein, død i 1747). Han kom til Norge i 1710 og ble premierløytnant ved Smaalehnske Nationale Infanterie Regiments Reserve.[4] Han var farfar til matrosen Henrich Hansen Been. Ari Behn, som tok sin mormors pikenavn i voksen alder, er en etterkommer av sistnevnte[i]».

I motsetning til hos Ovenstad er konen funnet: Løytnant Been trolovet[ii] seg 19 oktober 1713 med enken Maren Villumsdatter Oddefield[iii] i Sandefjord. Vielsen[iv] fant sted litt over to uker senere, 4 november 1713. Maren var datter av Villum Pedersen og Kari Oddefield: moren eiet både Pukkestad og Langeby så det stod vel rimelig godt til økonomisk.

Første barn var en gutt som kom til verden et par måneder senere, og ble døpt[v] 5 februar 1714. Han fikk navnet hans Jørgen og fadrene Fru Cap: Hacks, som bar det; Helvig, Michel Hansens, som stod hos; Capitein Römer; Lieut. Hoff; og Peder Christensen, Sandefjord.

Henrich Been, på tross av at han nå var godt gift, fortsatte sine galanterier og et års tid senere ble Helvig Helena født. Barnets mor var Kirsti Halvorsdatter Kamfjord og ved dåpen[vi] 29 mai 1715 var fadrene Elisabeth Thorsdatter fra Sandefjord; Kirsti Halvorsdatters mor Anna Gullichsdatter Kamfjord; Gullich Hansen Kamfjord; og Hans Halvorsen Kamfjord.

Innenfor ekteskapet ble det barn påny i 1716, da Inger kom til verden. Hun ble døpt[vii] 6 mars det året og fikk fadrene Karen Oddefjeld, som bar det; Anne, Hans Christoffersens; Michel Hansen; Ingvold Bjørnsen; og Helvig Oddefjeld.

Maren Sørina kom til verden i 1718 og ble døpt[viii] 14 september. Henrich Been er nå omtalt om Capitain, og fadrene var Helvig, Michel Hansens; Anna Margrete Pedersdatter; Hans Lucassen, Sven Brod; og Ingvold Biørnsen.

Så gikk det to år før Berte Andrea kom til verden, hun ble døpt [ix]29 november 1720 og fikk fadrene Johanna Knudsdatter; Brynild Ingvoldsdatter; Ole Rasmussen; Michel [NN]; og Joen Søfrenssen.

Hele åtte år går før neste dokumenterte barn ser dagens lys – det kan vel ha vært noen i mellomtiden – idet Gert Nicolaj ble døpt[x] 26 søndag efter trefoldighet i 1728, det var 21 november denne gangen. Fadrene var Mad: Anna Sophia, som bar det; Inger Henrichsdatter; Olle Callundan; Søfren Groth; og Nicolaj Willemsen. Ved denne anledningen er Henrich Been utnevnt til kaptein.

Imidlertid: det var antagelig et barn mellom Berte Andrea og Gert Nikolaj. Dette kan avledes av at en 61 år gammel kvinne, enken Karen Henriksdatter Been, døde 30 mars 1784 og således må være født omkring 1720-1725. Hun ble begravet[xi] mandag 5 april 1784. Sannsynligheten for at det var to ulike Henrik Been i Sandefjord på den tiden er meget liten, så Karen var nok en del av søskenflokken.

Enda fire år senere ble Abell Pernille døpt[xii]. Det skjedde 31 mars 1732 og fadrene var Anders Knudsen; Peder Willemsen; Helwig Gogstad; Anna Pedersdatter; og Madem: Johanna Olsdatter. Henrich Been er, denne gangen, igjen løytnant.

Henrich må ha vært minst 35-40 år gammel da han kom til Sandefjord, og i 1732 bortimot seksti. Hvornår han døde er ikke kjent, men det må være i god tid før 1747 da enken fikk innvilget pensjon.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650312.jpg
[iii] Se 1749-10 Maren Villumsdatter Oddefjeld
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1713, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-26
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650312.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1714, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-28
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650314.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1715, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-35
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650321.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1716, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650326.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1718, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-54
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650340.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-99
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650385.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1784, side 268. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-273  
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-112
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650398.jpg