1748-14 Nicolai Willumsen

Skiftet[i] efter Nicolai Willumsen ble registrert 15 mars 1753 og avsluttet 27 juli samme år. Dato for dødsfallet, eller sted, er ikke oppgitt. Noen begravelse er ikke funnet i Sandar, så han er vel gått bort mens han var utenbys.

Arvingene var konen Anne Matthædatter Lerch; hans først men avdøde kone Barbera Maria Stabel; datteren Ahled som var 11; og sønnene Wilhelm (15); Clemet (12); Matthias (7); og Henrich (1½).

Lorens Berg har litt, men ikke mye, å fortelle om Nikolai (Berg, 1918):

Nikolai Villumsen 1737-48, kjøpte gaarden av Oslo hospital for 83 daler (auktionsskjøte, 1737). Han høre til Villums-ætten, omtalt under Pukkestad, Langeby o. Fl. Steder. Nikolai var gift med Barbra Maria Larsdatter Stabel som døde her paa Huseby 1743, 31 aar, og efterlot sig tre barn: Villum, Klemmet, Alhed Katrine. – Nikolai Villumssøn maatte sælge Huseby ved auktion 1748. Han hadde 1745 egtet Anne Mattisdatter Lerch, og de flyttet til Sandefjord hvor Nikolai maa være død ca. 1752”.

Lorens Berg forteller videre at Nicolai var sønn av Villum Perssøn som kjøpte Pukkestad omkring 1701, men døde allarede omkring 1706, så Willum må være født før dette tidspunkte, hvilket vil si at det ikke finnes kirkebok til å dokumentere dette. Faren hadde hus ved Oddefjell og bodde der sammen med konen Kari Henriksdatter. Villum var nemlig skipper med en egen liten skute, og han hadde gjort det godt for ved siden av byhuset og Pukkestad eiet han også Langeby. Da han døde, omkring 45 år gammel, drev enken Pukkestad og flyttet efterhvert dit med barna Henrik; Per; Søren; Nikolai; Helvig; Mari; Mari d.y.; og Vilhelmine.

Med andre ord, Nicolai var vel født omkring århundredeskiftet og helst efter 1701 da faren ble nevnt i mantallet[ii] sammen med to sønner – Hendrick og Peder, men ikke Nicolai eller noen av de andre. Med andre ord: en gang mellom 1701 og 1707 som de ytre grensene for hva som er mulig. Og var dermed antagelig i midten av femti-årene da han døde.

Så mye mer er det ikke å fortelle om Nicolay – eller Nicolaus, som det er skrevet ved denne anledning –  før 8 juli 1734 da han ble trolovet med Mademois. Barbara Marie Larsdatter Stabel. Som kausjonister hadde de Peder Willumsen og Søren Willumsen. Vielsen[iii] fant sted 14 november samme år.

Første barn fulgte året efter. Lars Stabel ble døpt[iv] 4 september 1735, mens foreldrene bodde på Langeby, og fikk fadrene Helvick Willumsdatter Gockstad; Willemine Willumsdatter Pugestad; Sr: Johannes Mørck[v]; og Sr. Mogens Stabel.

Neste barn var også en gutt som kom til verden på Langeby. Han ble døpt[vi] Skjærtorsdag i 1737 – 18 april[vii] – og fikk navnet Willum. Fadrene var Mad: Hr Jensens; Mademois: Petronelle Pedersdatter; Guttorm Knudsen; Mogens Stabel; og Christopher Stabel.

Samme år kjøpte altså Nicolai Huseby og flyttet dit. På denne tiden hadde man to faste flyttedager[viii] bestemt i lov: 14 april og 14 oktober, så familien ble nok over sommeren på Langeby før de flyttet de tre-fire kilometrene til Huseby.

Der, på Huseby, kom tredje barn til verden 3 mars 1739 og fikk det storartede navnet Mogens Rosenberg da han ble døpt[ix] lørdag 21 mars som dette året var Marimesse om Våren[x]. Fadrene var Mad. Anne Kirstine Stabels på Hjertnæs; Madem: Maren Dop; Corporal Msr Mogens Stabel; Christopher Stabel; og Lars Hansen Ormestad.

Også fjerde barn så dagens lys på Huseby. Dette var den første piken, Aleth Cathrine, som meldte sin ankomst 10 desember 1740 og ble døpt[xi] 14 samme måned. Hennes fadre var Prestekonen Anne Magdalena Flors; Helvig Willumsdatter Ø. Gogstad; samt Srs Knud Hansen Hellewad; Povel Bøchman; og Simen Olsen fra Sandefjord.

Året efter døde Lars 27 juni 1741. Han ble begravet[xii] 4 juli. Lars ble kanppe seks år gammel.

To år senere døde Barbro Marie Larsdatter Stabel, hun gikk bort på Hjertnæs 30 juli 1743, bare litt over 31 år gammel ”efter paa 5te . Hun ble begravet[xiii] 3 august. Hun hadde vært syk lenge: «D 3 Aug: begravet Barbro-Marie Larsd. Stabel, Niclaus Willums Husebyes, (død, d 30 Juli, paa Hjertnæs, efter paa 5te Aars contin: Sygdom, hvori født 2de børn. Vid. Supra inter Natos Ao 1739. Fedto Anunts  et Ao 1740. d. 14 Dec.ber). Det ble ringt for henne.

Nicolai forble enkemann litt over to år: han forlovet seg med Anne Maria Mathisdatter Lerch[xiv] fra Sandefjord 13 februar 1745. Som kausjonister hadde de Peder Willumsen fra Sandefjord og Søren Brestrup fra Tønsberg. Vielsen[xv] fant sted lille julaften samme år.

I det nye ekteskapet ble første barn en gutt som ble født på Huseby 18 januar 1746. Da han ble døpt[xvi] 3 søndag efter Trefoldighet – 23 januar – fikk han navnet Matthis Lerch og fadrene Maren Maltau, Serg: Lars Ormestads; Berthe marie Olsdatter fra Sandefjord; Johannes Gresberg fra Sandefjord; Tosten Frantzen Windal; og Mogens Frantzen Windal.

Som Lorentz Berg fortalte, solgte Nicolai Huseby på auksjon året efter, og flyttet til Sandefjord med familien – antagelig omkring flyttedagen 14 april.

Der ble sønnen Henrik født 23 mai 1748; han ble døpt[xvii] 26 mai og fikk fadrene Maren Maltau, Serg: Lars Ormestads; Gunild Michelsdatter Huewigen [?]; Simen Røe; Lars Aachesen Husebye;  og Christen Michelsen Huewigen.

Henrik levet bare knappe 1 ½ år og døde 1 oktober 1749. Han ble begravet[xviii] 5 oktober.

Det skulle blit ett barn til i dette ekteskapet, og det ble en gutt. Henrik – navnet brukes igjen – kom til verden 9 september 1751 og ble døpt[xix] 14 samme måned. Da ble fadrene Anne Maria, Søren Pedersens fra Sandefjord; Anne Cathrine Rasmusdatter fra Sandefjord; Sven Amunsen Pugestad; og Morten Andersen Stub fra Sandefjord.

Og efter dette, som notert innledningsvis, døde Nicolai – ukjent når, ukjent hvor.

Men han blir nevnt igjen, mange år senere, i forbindelse med et skifte[xx] fra 1779. Skredderen Michael Stabel i Larvik var død, og blaant arvingene finner man en bror, Major Mogens Stabel som nå er 64 år gammel; enda en bror – kaptein Ionas Stabel som er 58 år gammel og oppholder seg i Waage i Gudbrandsdalen; og den for lengst avdøde søsteren Barbra Maria. Og siden Barbra Maria hadde vært gift med Nicolai er han oppført som arving i egenskap av svoger. Alt for å demonstrere rettmessigheten av at Ahlet Catharina Nicolaydtr skal arve skredderen – hun er nå i tjeneste på Ioberg i Sandeherred.


[i] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000609223
[ii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap; Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&merk=225#ovre
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733-1736, side 151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-154
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-9
[v] Egentlig har presten skrevet ”Møck”… men det er nok en slurvefeil…
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 12. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-14
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 16. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-18
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-22
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 209. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-213
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650619.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1743, side 212. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-216
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650622.jpg
[xiv] Se 1762-206 Anne Lerk
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1745, side 156. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650565.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650442.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 41. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-43
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650449.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650631.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650459.jpg