1747-9 Iver Coucheron

Iver Coucheron var sønn av Iver Coucheron: begge var militære. Iver senior var selv sønn av Wyllem Coucheron som, ifølge Ovenstad (Ovenstad, s. 225/508), kom til Norge efter å ha blitt utnevnt til ingeniør og generalkvartermester i Norge – av residenten i Holland, Charisius. Charisius må ha vært en representant for Kongen av Danmark: et lite memorandum har tittelen «Memoriael van den heere Charisius, resident van sijn majesteyt van Denemarcken. Overgelevert aende H. Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, den 1 july 1659. Nopende het project gemaeckt in ‘s Gravenhage den 21 mey 1659[i]».

Utnevnelsen til ingeniør i Norge, fremdeles i henhold til Ovenstad, ble til virkelighet da Wyllem ble innsatt i stillingen 6 august 1657. Efter en fin militær karriere ble han kommandant på Bergenhus fra 1 januar 1680 til han døde 20 juni 1689. Han var gift med Maria Pessers. Og hadde minst tre barn foruten Iver: Anthony som ble kommandant på Akershus; Wilhelm som ble offiser ved Bergenhusiske Infanteriregiment; og datteren Cumerine som ble gift med to offiserer efter hverandre.

Iver – faren til «vår» Iver – kom til verden omkring 1660 og, som sin far gjorde han en militær karriere som endte med at han tok avskjed fra stilling som sjef for Midtre Gudbrandsdalske Kompani i 1722. Han var gift to ganger – første gang med Cathrine Dorothea Schlanbusch og annen gang med Sophie Amalie Rosenkrantz. Dette var Cathrine Dorothea som var Ivers mor.

Flere kilder, Ovenstad inkludert, forteller at Iver den yngre var født 4 oktober 1701 – men forteller ikke hvor denne begivenheten fant sted, så det er ikke lykkes å finne førstehånds belegg for dette. Ivers mor døde før han var syv og faren giftet seg påny. I de to ekteskapene var det en god del barn. Og så mye mer er ikke kjent om hans tidlige år.

Og nøyaktig hvor Iver kom til verden er vanskelig å si.

Han giftet seg sent, med 17-årige Anne Maria Schwabe, i 1737; bryllupet er ikke funnet men det er ikke utenkelig at det fant sted i Kongsberg eller omegn – det var der det første barnet så dagens lys 25 februar 1738[ii]. Dette var Johan Friderich og han fikk fadrene Fru Judit, R: Flumis; Madme Poul Henning Meyers; Hr Ober-forstm. Von Lange; Lieutnant Svabe; og [NN].

Neste barn kom til verden omkring ett år senere og ble døpt[iii] 28 februar 1739. Dette var Anne Elisabeth og hun fikk fadrene Fru Berghauptmand Struchenbrochs; Fru Assessor Dugals; Assessor Henne; Myntmester Lyng; og Guardein Schwabe.

Nok et år svann hen og Teodorus Georg meldte sin ankomst. Han ble døpt[iv] på Kongsberg 14 mai 1740 og fikk fadrene Mad Hopstock; Jomf: Wildthagen [?]; Sen Seiert [?] Møller ; Sec. Poppe; og Sec Loss [?].

Senere det året ble Iver «Fortsatt til 2. Smål. nasj. inf.regt. 5/8 1740 som chef for Ø. Telemarkske komp.” (Ovenstad, s. 224). Hvor han var forlagt er foreløbig ikke kartlagt, ei heller om det ble noen barn underveis.

Samme kilde forteller at han fik byttet denne stillingen med V. Laurvigske Kompani fra 29 desember 1746, og det er vel i den forbindelsen at han dukker op i Sandefjord i forbindelse med at et tvillingpar de kom til verden der 21 oktober 1747 og ble døpt[v] 25 samme måned. Det ene barnet var en gutt som fikk navnet Friderich Christian Otto, det andre en pike som ble hetende Sophia Amalia.

Friderich fikk fadrene Præste-Konen Anna Magdalena Flors; J: Fr: Johanne Kjelman fra Sandefjord; Major Klein fra Øvre og Lieutn: Braun fra Nedre Gogstad; og Sr Søren Nielsen fra Sandefjord.

Sophia Amalia fikk fadrene Madame Kirsten Wrigt, Sr Hans Christensens; J: Fr: Wiwike Kemler fra Prestegården; Srs Johannes Mørch et Povel Conrad Bøchman; og Studios, Monsr Rasmus Kjelman fra Sandefjord.

Nokså snart efter dette kjøpte Coucheron halvparten av Hystad av Halvor Larssøn og flyttet dit. (Berg, s. 602)

Sophia Amalia Iversdatter Coucheron døde på Hystad bare åtte måneder gammel 13 juli 1748 og ble begravet[vi] 16 samme måned.

Neste barn var en pike, Maria, som så dagens lys 11 mars 1750. Hun levet bare en dag og ble hjemmedøpt[vii]. Hun ble begravet 14 mars.

Friderich Christian Otto døde tidlig på vinteren samme år. Han gikk bort, tre år gammel, 28 november 1750 og ble begravet[viii] 5 desember.

Sommeren året efter ble det en gutt, Iver, som meldte sin ankomst 16 juli 1751 og ble hjemmedøpt. Da dåpen ble bekreftet[ix] i kirken 22 samme måned fikk han fadrene Anne Krefting Elliger, Hr Capitain Fermans fra Sandefjord; J. Fr. Ulrica Kjelman fra N Gogstad; Hr Lieutenant Andreas Casper Brandel fra Hjertnæs; Studios Msr. Søren Thrane fra Sandefjord; og Msr Jonas Stabel fra Houan.

To år senere døde Anne Maria Schwabe, 33 år gammel. Hun gikk bort 16 mai 1753 og ble begravet[x] inne i kirken 26 samme måned.

Iver Coucheron forble enkemann et års tid til han 28 juni 1754 ble «efter Kong: allernaadigst bevilling copuleret[xi]» til Birgitte Marie Pedersdatter Todderud som bodde med sine foreldre – Generalmajor Peder Todderud og Maren Olsdatter, ifølge Ovenstad, som også forteller at hun var 21 år gammel.

På sensommeren hadde Iver besøk: broren Major Hans Philip Coucheron var i huset. Hans Philip var litt eldre med sine knappe 59 år – og døde på Hystad 22 juli 1755. Han ble begravet[xii] 29 juli – Olsok. Liket ble satt i kirken.

Birgitte Marie og Iver fikk sitt første felles barn – Anne Maria: «født d. 2 Aug … Hj. døbt og derpaa strax død[xiii]». Hun ble begravet[xiv] 7 august. Denne sensommeren var nok ikke den gladeste i familiens historie.

Neste sommer, i 1756, gikk det bedre: da ble sønnen Peder født 8 juli. Han ble døpt[xv] 13 juli og fikk fadrene Mad: Elisabeth, Hr Ob: Insp: Kjelmans fra N: Gogstad; J. Fr. Elsebeth Knudsdatter Hellewad fra Sandefjord. Hr Ob: Lieutenant Christopher Klein fra Ø: Gogstad; Hr: Lieutenant Andreas Casper Brendel; og Seigr Povel Conrad Bøchman, begge fra Sandefjord.

Litt over to år senere fulgte Dorthe Sophie, hun kom til verden 14 og ble døpt[xvi] 21 oktober 1758. Denne gangen var fadrene frøken Magrete Dorothea Coucheron; J: Fr: Stochman; Major Beretzleben fra Borre; Capitain Bull fra Sand; og Capit: Garben fra Sandefjord.

Anne Maria nummer to ble bragt til verden lille julaften 1759 og ble hjemmedøpt av sognepresten 3 juledag. Dåpen ble bekreftet[xvii] i kirken 4 januar 1760. Hun fikk fadrene Fru Sal: Major Lützows fra Sandefjord; frøken Schilling fra Hesby i Sems Sogn; Hr Greve og Gen: Major von Wedel Jarlsberg; Hr Commandeur Aqveleje fra Tønsberg; og Hr Capitain Schilling fra Hesby i Sems Sogn og Jarlsbergs Grevskab.

Hans Otto fulgte atten måneder senere. Han så dagens lys 6 juli 1761 og ble døpt[xviii] en uke senere, 13 juli. Da var fadrene Wiwike, Capitain Garbens fra Sandefjord; J: Fr. Johanne Tideman fra Sandefjord; De Hrr Ob: L: Duks og Major Rothe fra Stoche Sogn; og Capit Hedemarch fra Tjølling.

Barthold Arndt ble født 22 august 1762 og døpt[xix] 30 samme måned og fikk fadrene Fru Ob: Lieutn. Dusis fra Wølen i Schee under Stoche; J: Fr. Margareta Garben fra Sandefjord; De Hrr Capitains Achthon fra Tønsberg og Jonas Stabel fra Houan; og Hr Wilhelm Broager, Sogneprest i Tjølling.

Barthold ble fulgt av en pike, Else Cathrine, som kom til verden 29 november 1763 og ble døpt[xx] 6 desember. Fadrene ble frøken Sophie Cathrine Coucheron fra N Hystad; J: Fr. Johanne Cathrine Christensen fra Sandefjord; Hr: Capit: Otto Henric Schleppegrell fra Brundlaug i Næs Prestegjeld; Hr Lieut. Andor Berg og Hr Fendrik Andreas Leth – begge fra Sandefjord.

Else Cathrine levet ikke opp men døde 28 desember 1763. Hun ble begravet[xxi] 3 januar 1764. Noe har gjort inntrykk på presten: han fører henne inn i kirkeboken som «lille frøken Else Cathrine Iversdatter Coucheron».

Siste barn på Hystad var en gutt, Friderich Henrik. Han ble født 16 januar 1766 og døpt[xxii] 24 samme måned. Fadrene ble frøken Sophie Cathrine Coucheron fra N Hystad; J: Fr: Anne Povelsdatter Bøchman fra Sandefjord; Hr Ob: L: Duus fra Sandefjord; Hr Major Rothe fra Sand; og Msr Johannes Mørch fra Sandefjord.

Da var Iver, ifølge Ovenstad, gått av med pensjon året før. Ovenstad forteller videre:

«Fikk p. gr. av alder tillatelse til å selge sin plass, men betalingssummen gikk tapt ved Geheimeråd Storms fallitt 23 oktober 1765» (Ovenstad, s. 225)

Iver Coucheron ble ikke værende på Hystad så lenge efter dette:

«Iver Coucheron 1748-69, var kaptein da han kom hit, og oberstløitnant da han 1769 flyttet til Tønsberg. Han var sønn av oberstl. Ivar Coucheron og 1ste hustru, født Schlanbusch. Gift 1. m. Anna Maria Schwabe, død i Sandeherred 1753, 33 aar gl; gift 2. i 1754 i Vang, Hedemarken, m. Birgitte Maria Todderud, død i Tønsberg 1797. – Coucheron hadde en part av Lystad til underbruk. Jordprisene var gaat op – han solgte Hystad for 1400 daler. Kanskje bygget han nye hus.» (Berg, s. 606)

Familien bodde fremdeles i Tønsberg der de sognet til St Laurentii Kirke da Frideric Henric ble konfirmert 1 søndag efter trefoldighet det året – 10 juni 1781. Han er ført opp først blant 13 gutter i kullet som også omfattet 11 piker, slik at de var 24 ungdommer for presten denne våren.

Iver skulle leve til han var en gammel mann. Han døde i Slagen natten mellom 12 og 13 september 1790 og ble begravet[xxiii] 29 samme måned.


[i] Den som ønsker 1) å lære alderdommelig hollandsk, og 2) har energi til overs, kan lese skriftet her: https://play.google.com/books/reader?id=NMhNAAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=en&pg=GBS.PP3
[ii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 2 (1721-1743), Fødte og døpte 1738, side 354-355. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8569&idx_id=8569&uid=ny&idx_side=-174
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316610196.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 2 (1721-1743), Fødte og døpte 1739, side 368-369. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8569&idx_id=8569&uid=ny&idx_side=-181
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316610203.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 2 (1721-1743), Fødte og døpte 1740, side 392-393. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8569&idx_id=8569&uid=ny&idx_side=-193
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070316610215.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 39. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-41
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650447.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 220. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-224
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650630.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1750, side 46. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-48
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650454.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650459.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1753, side 226. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-230
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650636.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vang, Ministerialbok nr. 3 (1734-1809), Trolovede 1754-1755, side 372. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9047&idx_id=9047&uid=ny&idx_side=-331
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070512890539.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 229. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-233
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650639.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1755, side 62. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-65
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650471.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1755, side 229. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-233
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650639.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 64. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650473.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1758, side 71. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650480.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1760, side 74. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-77
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650483.jpg
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-81
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650487.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1762, side 82. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-85
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650491.jpg
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1764, side 85. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-88
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650494.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1764, side 241. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-245
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650651.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1766, side 92. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-95
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650501.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 2 (1764-1792), Døde og begravede 1790-1791, side 101. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8191&idx_id=8191&uid=ny&idx_side=-101
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070425620411.jpg