1747-6 Johanne Elisabeth Hansdatter Hellevad

Johanne Elisabeth ble født 4 september 1747 og døpt[i] 7 samme måned, da med fadrene Mad: Elisabeth, Sal Ob. Insp. Kjelmans fra N. Gogstad; J: fru Anne Hesselberg, Sandefjord; Capitain Iver Coucheron, Sandefjord; Lieut. Hans-Carl Braun fra N Gogstad; og Studios Georg Laurentius Mandal fra Sandefjord.

Foreldrene var Knud Hansen Hellevad[ii] og hans annen kone, Margrethe Ulriksdatter Wright[iii] fra Larvik. Knud var sønn av Hans Lucassen, en av byens ledende innbyggere og av Bohuslänsk opprinnelse.

Knud hadde giftet seg før november 1727, for 19 den måneden ble sønnen Hans døpt[iv] i Sandar kirke. Han fikk fadrene Mad: Johanna, Hans Lucassens, som bar det; Mad: Anna Sophia, som stod hos; Dem: Dorthe Bøchman; Sr Abraham Bøchman fra Laurvig; Monsr Jens Kielman; Hans Christensen fra Sandefjord; og Jan Christensen av Laurwig.

Knut var en fremtredende borger i Sandefjord:

«Mandtal Angaaende hvad eenhver udi Laurwigen og i Sandefiord er ansat for at skal svare og betale i den Allernaadigst paabudne Kiöbenhafns Brandstyer Skatt for Aaret 1730.

Anno 1730 Onsdagen den 15de Februarij war ieg Lauritz Fabricius Byefoget udj Laurvigen og i Sandefiord, og følgende af mig udnævnte Taxeer borgere Nemlig Seigneur Abraham Böchman, Seigneur Gaven Wright, Peder Andersen Æreboe, Jver Hanßen, Christen Hoff, og Henrick Witterberg, alle for Laurvigen, med sit under liggende District, og for Sandefiord Seigneur Knud Hansen Hellevad og Hans Evenßen, forsamlede paa Byetings Huußet her i Laurvigen, for at indrette een Skiellig Liigning og Bereigning hvad eenhver bør svare, til at erholde den Summa 900 Rdr: som skal betales her af Byen og Sandefiord, udj den allernaadigst paabudne Kiöbenhafns Brandstyer Skatt, for indeværende Aar 1730, Hvor da af forbenevnte Taxeer borgere blev overveiet og eragtet at eftter Byens Tilstand bør eenhver svare og betale som eftter følger for Aaret 1730.»[v]

Om det ble noen flere barn er usikkert, men bare Hans er nevnt i skiftet[vi] efter konen som døde ung – 27 år gammel – og ble begravet[vii] 22 mai 1733. Som det står i kirkeboken, ”22 May begravet, Knud Hansens Heldevads hustru fra Sandefjord, gammel 27 aar. Ringet, og i Kirken begravet”.

Så lang tid gikk det ikke før Johanne Elisabeths far var på frierføtter igjen, også denne gangen fant han seg en Larvikspike, Margrethe Ulriksdatter Wright[viii].

Det første barnet av ekteskapet med Margrethe var Karen, oppkalt efter Knuds første kone, og hun ble døpt[ix] 10 januar Karen levet ikke opp. Knappe tre uker gammel døde hun i Sandefjord og ble begravet[x] 27 januar.

Ett år senere ble det en pike til; hun ble døpt[xi] 2 januar 1737 så hun var gjerne født engang i romjulen. Navnet ble Elsebet Catrina. 

Første sønn kom til verden sommeren 1738, nærmere bestemt 20 august med påfølgende dåp[xii] 22 samme måned. Han fikk navnet Uldric. Johanne var et drøyt år yngre og meldte sin ankomst 23 september 1739. Hun ble døpt[xiii] 28 samme. Johanne levet ikke opp. Knappe tre måneder gammel døde hun 22 desember 1739 og ble begravet[xiv] annen juledag – «Fer. II. Nat. Christi». «nata quippe d:23 Sept h.a.» er det tilføyet: sikkert født 23 september dette år. Hvorfor? Det er tapt for historien. Men noen har vel reist en tvil, og så har presten undersøkt.

Så fulgte to gutter. Abraham ble født 29 oktober og hjemmedøpt. Dåpen[xv] ble bekreftet 3 november 1740. Johannes kom til verden 15 og ble døpt[xvi] 19 mars 1742

Ikke færre enn fire døtre fulgte de neste årene. Anne[xvii] ble født 27 juli og døpt[xviii] 2 august 1743;

Karen – den annen – fulgte 16 september 1744 og ble døpt[xix] 21 samme måned. St Hansaften to år senere, altså 1746, så Kirsten Margrete dagens lys. Hun ble døpt[xx] 28 samme måned. Flokkens yngste var en gutt. Han fikk navn efter faren og ble hetende Knud. Han ble født 15 og døpt[xxi] 20 august 1751.

Da var Knud Hansen Hellevad, som nevnt, allerede død. To dager efter begravelsen døde den eldste sønnen, 23 år gamle Hans av første ekteskap. Hans Knudsen Hellevad ble begravet[xxii] 27 januar. Det er ikke sagt noe om dødsårsak, men det er notert at han døde «10 Dage eft. Sin sal Fader».

En måned efter at broren Knud ble døpt ble Johanne Elisabeth – under navnet Elisabeth alene – konfirmert[xxiii]. Det skjedde 17 søndag efter trefoldighet – 3 oktober[xxiv] – 1751 og hun er ført opp først av de 34 pikene i kullet – sammen med de 29 guttene var de 63 ungdommer for presten denne høsten.

Året efter døde broren Uldric 7 januar, noe over tretten år gammel – han ble begravet[xxv] fredag 14 samme måned. Enken ble boende i Sandefjord og man finner henne i listen[xxvi] over de som må betale ekstraskatten i 1762 – men efter det blir hun borte fra kildene. Og det gjelder Johanne Elisabeth også.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
[ii] Se 1736-1 Knud Hansen Hellevad
[iii]  Se 1762-111 Mad Mag Sal Hellevads
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1727, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-94
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, Døde og begravede 1733, side 200. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-204
[viii]  Se 1762-111 Mad Mag Sal Hellevads
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1735-1737, side 202. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-206
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 11. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-13
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 15. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-17
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 17. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-19
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1740, side 206. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-210
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-22
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[xvii] Se også 85 Anne Knudsdatter Hellevad
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 29. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-31
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1750-1756, side 137. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-140
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650546.jpg
[xxiv] http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebKalender2.exe
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1752, side 224. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-228
[xxvi] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=111#a0