1746-15 Anne Nielsdatter

Det er vanskelig å få tak i Annes opphav.

Faren var Hans Olsen Goen og moren Marte Nilsdatter. De hadde giftet[i] seg 2 desember 1721 og selv om han var fra Nedre Rød så bosatte de seg på Goen, der hun var datter av enken efter den forrige brukeren, Nils Andersen.

Lorens Berg (Berg, s. 502) har dette å fortelle:

”      I slutten av 1600-tallet var Gon enkesæte for Maren Sørensdatter, enke efter sogneprest Nils Bunzow som døde i 1688. En Anders Olssøn drev jordveien. Sønnen Ola Anderssøn træffer vi først paa Haug, saa paa Nedre Rød”

       Nils Nilssøn 1699-1709, hadde bygsel paa hele Gon. Han var rimeligvis søn efter nys omtalte Nils Anderssøn, for han kaldes Nils Go, da han 1692 egtet Anne Klausdatter. Han døde i 50 årsalder; Anne levde til 1723. To døtre: I. Barbara, egtet 1717 Hans Anderssøn Hellesmo. 2. Marte, se nedenfor.

       Nils Olssøn 1721-26, egtet Marthe Nilsdatter herfra. Han var fra nedre Rød, døde ung. Hadde datteren Anne som 1745 egtet Lars Hellesmo. Enken giftet sig igjen med Hans Hanssøn, men gaarden blev nu delt, først i to, saa i fire parter.”

Det første barnet het Anne og ble født på høsten i 1722. Hun ble døpt[ii] 18 oktober det året. Fadrenes navn er ikke registrert i kirkeboken. Nok en Anne kom til verden drøyt tre år senere, hun fikk også navnet Anne da hun ble døpt[iii], det skjedde 13 januar 1725. Og enda to år senere, 2 april 1727 ble Ane, datter av Marthe Goen, begravet[iv].

Hvilken Anne er det det dreier seg om? Ikke helt enkelt å vite.

Marthe Goen, altså Annes mor, hvem av dem de nå var, giftet seg på ny, denne gangen med Hans Hansen Hougland; de trolovet[v] seg 22 juli 1727. Akkurat når vielsen fant sted er ukjent, men de fikk sitt første felles barn i tide til å få henne døpt[vi] allerede 6 april samme år. Dette var Kirstj.

Neste barn kom til verden sommeren 1731 og ble døpt 18 juli det året. Dette var en sønn, Hans. Og til slutt, Marj som ble døpt[vii] 20 november 1732.

Annes mor døde i slutten av november 1732 og ble begravet[viii] 1 desember det året. Dødsfallet var antagelig forbundet med barsel for knappe to uker senere døde Marj, hun ble begravet[ix] 14 desember.

Stefaren, Hans Hansen, giftet seg på ny året efter. Han trolovet seg 20 august med Christence Gundersdaatter fra Andebu. Vielsen[x] fant sted 23 november samme år.

Om Hans Hansen kan Lorens Berg (Berg, s. 502) fortelle:

”      Hans Hanssøn 1727-39, egtet enken efter Nils. Han var født paa Nedre haug, døde her paa Gon 1739. Gift tre ganger: 1. 1725 m. Mari Andersdatter Haug som døde aaret efter (de bodde paa Haug; deres søn Nils døde 1755 paa reis til Ostindien). Gift 2. 1727 m. Enken Marte Gon som døde 1732. Tredje gifte var Kristense Gunnarsdatter, hadde med hende to barn, Hans og Marte, men baade moren og barna maatte flytte væk”

Hans kom til verden i 1731 og ble døpt[xi] 18 juli det året. Mari fulgte året efter og ble døpt[xii] 20 november. Og – i tillegg til de to nevnt av Berg – Gunner som ble døpt[xiii]  12 februar 1736.

Om Berg har rett og Hans Hanssøn Goen var en fysak som dreve kone og barn av huse, så er det vanskelig å tenke seg at han var særlig nådig med stedatteren Anne efter at moren hennes døde, og muligheten for at hun ble sendt bort til oppfostring og ut i tjeneste er vel forholdsvis god. Uansett grunn – man ser ikke noe til henne i Nøtterøy-kildene.

En fristende spekulasjon: hennes senere tilkommende, Lars Guttormsen[xiv] ble konfirmert[xv] «Festum Circumcisionis Domini”, nyttårsdagen, 1740. Høsten samme år, 16 søndag efter trefoldighet eller 2 oktober 1740[xvi] ble en pike ved navn Anne Nielsdatter, bosatt i Sandefjord, konfirmert[xvii]. Hun er ført opp som den fjerde av de 32 pikene i kullet – sammen med 27 gutter var de 59 ungdommer i kullet.

De to unge har altså fått en mulighet til å møtes – men om de så gjorde er ukjent.

Uansett: møttes gjorde de.

2 november 1745 trolovet de seg og hadde som kausjonister Guttorm Christensen i Sandefjord og Hans Christophersen «Øster Røe paa Tjømbe». Vielsen[xviii] fant sted 25 november samme år.

Paret ble boende i Sandefjord, og der kom første barn til verden: Niels ble født 13 juli 1746 og døpt[xix] 16 samme måned med fadrene Mari, Ole Michelsens; Adriane Andersdatter; Cort Nicolaisen; Peder Olsen Smed; og Christian Guttormsen – alle fra Sandefjord.                                                                                                  

Niels levet ikke opp. Han døde, et knapt år gammel[xx], 17 juni, 1747 og ble begravet[xxi] 20 samme måned.

Neste barn var også en gutt og, ikke overraskende, fikk han også navnet Niels. Han kom til verden 20 og ble døpt[xxii] 23 april 1748 og fikk fadrene Elsebeth, Guttorm Christensens; Berthe Marie Olsdatter; Peder Olsen Smed – alle fra Sandefjord – og Niels Larsen Østergaard og Niels Hansen Treidan, begge fra Tjømøe-land.

Tredjemann, Hans Christian, så dagens lys – også i Sandefjord – 13 mars 1751 og ble døpt[xxiii] fire dager senere, 17 mars. Denne gangen var fadrene Adriane, Christian Guttormsens; Anne Thoresdatter; Guttorm Christensen; Jacob Amunsen; og hans Rasmussen – alle fra Sandefjord.

Noen tid efter dette reiste familien fra byen og bosatte seg på Hellismoe på Tjøme. Lorens Berg (Berg, s. 481) har litt å fortelle, men ikke mye, om Lars som bruker her:

«Lars Guttormsen ca. 1753 – 1760. Han var fra Sandefjord, men var 1745 blit gift med Anne Nilsdatter fra Gon, derfor skyldt og kjendt med Hans Anderssøns enke Barbro. Han fik dog ikke fast fot her, og i 1761 bor han paa en plas i Østreøia i Sandeherred»

På Hellismoe ble sønnen Anders født på vårparten 1756 og døpt[xxiv] 2 mai det året. Da fikk han fadrene Guni Christensdatter Røed; Ragnild Stillofsdatter Megaarden; lars Moe; Rejer Larsen Helgerød; og Niels Pedersen [NN].

To og et halvt år senere be det nok en gutt, samme sted: Guttorm meldte sin ankomst utpå senhøsten og ble døpt[xxv] 13 november 1758. Guttorms fadre var Tone Hansdatter Moe; Helvig Larsdatter Megaarden; Ole Hansen Moe; Rejar Larsen Helgerød; og Ole Ellevsen Helles-Moe.

Våren 1761 er familien tilbake i Sandeherred og bor på Bergan-Eje ØØ. Der kommer sønnen Gulik Sinchler til verden 5 mai og blir døpt[xxvi] 11 samme måned. Fadrene var Else, Gulik Bergans; Kirsten Hansdatter Hellesmoe fra Tjømøe; Peder Christensen Ø Kamfiord; Børge Andersen Ranvigen; og Christian Guttormsen fra Sandefjord.

Og så blir familien borte.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Ekteviede 1720-1722, side 159-160. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-65
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1720-1722, side 25-26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-15
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1725-1726, side 29-30. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-17
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Døde og begravede 1725-1727, side 91-92. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-49
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426620664.jpg
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Ekteviede 1727-1730, side 165-166. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-68
[vi]Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1726-1728, side 31-32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-18
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1733, side 41-42. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-23
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Døde og begravede 1732-1734, side 99-100. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-53
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Døde og begravede 1732-1734, side 99-100. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-53
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Ekteviede 1733, side 169-170.  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-70
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426620685.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1732, side 37-38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-21
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1733, side 41-42. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-23
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 1 (1686-1738), Fødte og døpte 1736, side 65-66. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8217&idx_id=8217&uid=ny&idx_side=-35
[xiv]  Se 1746-14 Lars Guttormsen
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1738-1744, side 135. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-138
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650544.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1738-1744, side 135. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-138
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1745, side 156. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-159
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650565.jpg
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[xx] Presten har kalkulert 1 år og 4 uker: han har nok blandet sammen datoene der han satt over sherryen.
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1747, side 217. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-221
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650627.jpg
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 41. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-43
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650449.jpg
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 49. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-52
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650458.jpg
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1756, side 70. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-73
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630029.jpg
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1758, side 80. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-83
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630039.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1761, side 78. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-81
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650487.jpg