1744-3 Hans Carl Braun

Flere websteder oppgir at Hans Carl ble født 25 mars 1716, i Fredriksstad. Ingen av dem oppgir kilde. Olai Ovenstad sier han ble født i 1717, men det er ikke funnet noe belegg for det. Uansett, man kan følge Hans Carl forholdsvis godt gjennom Ovenstads beskrivelse av hans liv og karriere:

 

«Braun, Hans Carl. – F. 1717 i Norge. Sønn av gen.kv.mest.int. Johan Georg Braun. – Tjente først 4 år ved artilleriet. – Sersj. – Fenr. reg. ved 2. Smål. nasj. inf.regt. 15/8 1738. – Virk. fenr. ved Vestre Laurvigske komp. 1/12 s.å.  – Pr. lnt. ved V Jarlsbergske Komp. 5/6 1940. – Forflyttet til N. Laurvigske komp. 13/3 1741 og til V Laurvigske 20/11 1744. Gen- Adj. hos gen.maj. Ulrichsdal fra 2/8 1743. – Kpt. ved regtets landv. og chef for Laurdalske landv.komp 4/3 1750. – Forsatt til 4. S.fjeldske nasj,. drag.regt. 15/7 1750 som chef for Lierske drag.komp. – Maj.s kar. 21/9 1757. Sek,maj. 29/10 1760. – Forretter prem.maj.s funksjon fra 8/7 1761. – Fikk Ekerske komp. – Virkelig prem.maj. 7/3 1764, fremdeles chef for Ekerske komp. – Regt.et blev nedlagt 31/12 1765, og Braun blev ved den nye hærord. Fra 1/1 1766 forflyttet til prem.maj. ved 3. S.fjeldske nasj.drag.regt. og chef for N Hedemarkske komp. – Ved ny hærordn. Fra 1/7 1767 blev også dette regt. Nedlagt, og Braun blev satt på vartpenger, 262 rdl årl. Fra s.d. – Allerede 1/5 1769 kom det atter en ny hærordn., 3. S.fjeldske nasj.drag. regt. blev gjenoprettet, og Braun ble gjeninsatt som prem.maj., men fikk nu M. Hedemarkske komp. – Obl. 11/2 1773. – Oberst kar. 20/1 1779. – Regt.et. kalles fra 1/1 1784 «Oplandske drag.regt.» – Virk. oberst of chef for Smål.nasj, drag.regt. 2/6 1786. – Avskjed 12/10 1787 med gen.maj.s grad og 700 rdl årl. Pens. Han bodde i 1768 på Nedre Kværn i Vang Sogn på Hedemarken. – Gift: 1) 18/4 1743 med Birgitte Kielman, f. 1719, død 19/10 1780, datter av overinspektør og overbirkedommer i Laurvig, Jens Kielman. – 2) i 1783 med frk. Hilleborg Christine, f. Frølich, f. ca. 1743, død 8/3 1818 i Trondhjem, 75 år gl., datter av kpt. Johan Diderich Frølich.»

I primærkildene er han ikke fullt så lett å følge, og da han giftet seg med Birgitte Kielman så skjedde det antagelig i Larvik – der kirkebøkene mangler for denne perioden. Men han dukker omsider opp i forbindelse med at – antagelig – første barn kommer til verden i Sandefjord 10 april 1744, da datteren Wilhelmine Anthonette ble født. Hun ble døpt[i] 10 april samme år og fikk fadrene Fr. Maria Elizabeth Ulrichsdal; Hr Major Klein; samt Seigrs   Knud Hansen Hellewad og Johannes Mørch Fra Sandefjord.

Wilhelmine Anthonette levet ikke opp men gikk bort bare tre måneder gammel 22 juli 1744. Hun ble begravet[ii] 25 samme måned.

Neste barn fulgte litt over et år senere. Denne gangen ble det en gutt, Wilhelm Anton, som kom til verden 5 mai 1745 og ble døpt[iii] 8 samme måned. Wilhelm Anton fikk fadrene Madame Elizabeth, Hr Ob: Insp: Kjelmans; Jfr: Johane Kjelman; Sr hans Christensen i Sandefjord; Msr Anders Knudsen, Sandefjord; og S.S. Theol. Studios, Monsr Rasmus Kjelman.

Datteren Johanne Elisabeth fulgte 26 mai 1746. Hun ble døpt[iv] 1 juni samme år og fikk da fadrene mad: Johanne, Sal hans Lucassens; «det døbte barns [xx] moders moder»; J: Fr. Ulrica Jensdatter Kjelman fra N: Gogstad; Sr Povel Conrad Bøchman; Alexander Andersen Mørch; og Hans Knudsen Hellewad – de tre siste fra Sandefjord.

Efter dette kjøpte hans Carl Braun, sammen med sin svigermor, Nedre Gogstad. Den tidligere eieren hadde var en oberst Rømer. Svigermoren var Madame Kjelman fra Larvik, og Lorens Berg (Berg, s. 414) har litt å fortelle om dette:

«Kjelman-familien 1745-73[v]. Det var overinspektør Kjelmans enke og hendes svigersøn løitnant Braun som sammen kjøpte Gokstad av Rømer og delte det. Braun flyttet væk i 1749, og nu eide madam Kjelman hele gaarden til 1753, da hun avhændet halvten til Sven Pukkestad. Hun behold resten til sin død i 1771.
Jens Kjelman var kommet til Larvik grevskap omkring 1715, tjente sig op gjennem gradene og var fra 1735 overinspektør. Han hadde 1718 egtet Elisabeth Hansdatter Hellevad, datter av Hans Lukassøn Hellevad[vi] og hans hustru Johanne Mørch. Jens Kjelman døde i 1742, og enken som jo hadde sin slegt i Sandefjord, slo seg fra 1745 ned paa Gokstad.»

Så var det tretten måneder eller så efter forrige barn, at Susanne Cathrine meldte sin ankomst, antageligvis på Nedre Gogstad. Det skjedde 1 juli 1747: hun ble døpt[vii] 7 samme måned.  Denne gangen ble fadrene Fru Capitain Coucherons fra Sandefjord; J: Fr. Anne Hesselberg, Sandefjord; samt Monsrs Søren Nielsen; Jens Ludwig Hjort, Sandefjord; og Studios Augustin Flor fra Prestegården.

Susanne Cathrine ble bare litt over ti måneder gammel. Hun døde 27 mai 1748 og ble begravet[viii] 31 samme måned.

Siste barn i Sandeherred var Johan Georg. Han kom til verden 26 desember 1748 og ble døpt[ix]  2 januar 1749. Nå var fadrene Mad: Johanne Hjortes; J: Fr Friderica Kjelman fra N Gogstad; de Hrr Capitains Coucheron og Ferman; og Studios Msr Ole Peter Horster [?] fra Sandefjord.

Johan Georg levet ikke opp – han døde litt over to år gammel 28 oktober 1750 og ble begravet[x] 2 november.

Efter dette har det vist seg vanskelig å følge Hans Carl Brauns liv.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 28. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-30
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650436.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1745, side 214. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-218
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650624.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 32. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-34
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650440.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[v] Perioden er den gjennom hvilken familien var på Nedre Gogstad som brukere
[vi] « Hans Lukassøn bodde i Sandefjord allerede i 1701, da 34 år. Han er stamfar til Hellevad-ætten i Sandefjord. Døde 1725». Fotnote hos Lorens Berg p 414.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650446.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 219. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-223
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650629.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-45
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg